Ana Sayfa Gündem, Maltepe, Yazarlar 28.07.2017 815 Görüntüleme
Kent Konseyi ve Maltepe

Kent Konseyi ve Maltepe

Maltepe Kent Konseyi’nin işleyişi birçok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Kent Konseyi nedir? Ne iş yapar? Biraz araştırınca atıl bir vaziyette olduğunu görebiliriz. Bugüne dek tavsiye niteliğinde bir kararına ya da raporuna rastlamadık.

Kent Konseyi’nin başkanı var, yürütme kurulu var, komisyonları var, meclisleri var. Senede en az iki defa bir araya gelen kent konseyi toplantılarından, komisyonlardan, gençlik, çocuk, kadın ve engelli meclislerinden Maltepe kamuoyu ne kadar haberdardır? Dolayısıyla “Maltepe Kent Konseyi nedir? Ne iş yapar?” sorularının cevabı merak konusu.

Maltepe’nin yaşanabilir bir şehir olması ve sorunların minimize edilebilmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve Kent Konseyi bazı ilçelerde olduğu gibi güçlenmeli ve kurumsal bir kimliğe kavuşturulmalıdır. Bu işleyiş mutlaka Maltepe halkı adına yapılmalıdır.

Yerel yönetimlerin en önemli birimi olan mahallelerin kendi meclislerini oluşturmaları ve belediyelerin de bu meclislerin kurulmasını kolaylaştırmaları gerekmektedir. Bu meclislerin, kent konseylerini, belediyelerin amaçları için değil; mahallelinin taleplerinin belediye yönetimi nezdinde dillendirilmesi ve belediyelerin bu talepler doğrultusunda faaliyet göstermesi amacıyla çalışmaya zorlaması da mümkündür ve hatta konseylerin kuruluş amacı da bunu zorunlu kılar. Çünkü kent konseyi yapılanmaları, kentin hak ve hukukunun korunması, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak amacıyla oluşturulmuş yapılanmalardır. Kaldı ki kent konseyinde oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

Kent konseylerinin daha etkin hale gelmesi için öncelikle bu kavramın herkes tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. En önemlisi kent konseyleri, İlçe yöneticilerine yaptırım uygulayacak kadar güçlü hale gelmişlerdir. Maltepe’de bunu söylemek maalesef mümkün değildir. Birçok soruna rağmen konsey rapor dahi hazırlayamamış geçmiş yıllar zayii olmuştur.

Maltepe yerelinde paydaşların yaşadığı şehrin daha müreffeh ve yaşanabilir bir şehir olması için çalışmaları planlamalıdır.

Mevcut durumun tanımlanması, İlçenin geleceğine yönelik ortak bir vizyon geliştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi, uzun dönemli bir yerel eylem planının oluşturulması, tüm paydaşlarca benimsenmesi ve yerelde öncelikli projelerin belirlenmesi sonucunda uygulama yöntemi kullanılarak hedefe ulaşmak için irade ortaya konmalıdır.

Kent konseyleri toplumsal iradenin örgütlenmesi ve bu iradenin yerel yönetimlerin kararlarına yansıtılması açısından önemli kuruluşlardır. Günümüz Türkiye’sinde ve Maltepe kentinde bu işlevin sınırlı kaldığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, bir yandan yurttaşlık bilincinin eksikliği ile açıklanabilse de, yerel yönetimlerin kamu yararından önce -bir takım siyasi ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda- rantı ön planda tutmalarıdır. Çevrenin ve kamu yararının zedelenmesinin engellenebilmesi için kent konseyinin ilgilendiği konuları sonuna kadar takip etmesi, kamu yararını gözeten kararlar alınması için direnebilmesi ve yerel yönetimden hesap sorabilen bir yapıya kavuşmasının sağlanabilmesi gerekmektedir. Bunun için ulusaldan yerele sürdürülebilirliğin, çevresel bozulmanın engellenmesi ile birlikte düşünüldüğü; sivil katılımcılık ilkelerinin benimsediği ve toplumun görüşlerinin kararlara yansıtıldığı bir yapının oluşturulması önem taşımaktadır. Bu sayede kent konseylerinin asıl işlevlerini yerine getirebilmeleri kolaylaşacaktır.

Kent konseyleri belediyenin etkin olduğu partinin arka bahçesi midir? Kent konseyi üyeleri CHP’nin bakanlarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını, teşkilatlarını eleştiremez mi? Bu isimler sürekli doğru işler mi yapıyorlar da yanlış olduğu ifade edildiğinde linç başlatılıyor?

Bu gün Maltepe Kent Konseyi, yağmalanan Maltepe arazilerine sahip çıkmayı, kentsel dönüşüm planlarının yapımı, tarihi dokunun yok edilmesini, engelliler için yaşanacak kent oluşumunu görmezken, siyasi ve rant peşinde koşmaktadır. Halkın hiçbir sorunuyla ilgilenmek yerine göstermelik işlerle uğraşıyor görümündedir. Konsey başkanı, Belediyece kendisine tahsis edilen araba ve şoförle, kendisine tahsis edilen hesabını meclise vermesi gereken harcamalarla işin sadece havasındadır.

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:
Tema Tasarım |