Ana Sayfa Gündem, Maltepe, Türkiye 18 Eylül 2017

Milli Eğitim Bakanlığı artık “milli” değildir

CKD: “Çağdaş, bilimsel, laik eğitim istiyoruz” … “Milli Eğitim Bakanlığı artık “millî” değildir”. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)…

CKD: “Çağdaş, bilimsel, laik eğitim istiyoruz” … “Milli Eğitim Bakanlığı artık “millî” değildir”.

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Maltepe şubesi, MEB uygulamaya koyduğu yeni müfredatı protesto etti. Maltepe postanesi önünde, Maltepeli STK’ların da katıldığı protesto gösterisinden sonra topluca MEB’na telgraf çekilerek müfredatın değiştirilmesi istendi.

Dernek başkanı Dr. Canan Arıtman yaptığı açıklamada şunları ifade etti.

“Değerli Basın Mensupları;

Bildiğiniz gibi MEB, bugün başlayan yeni öğretim yılında Atatürk’süz bir müfredatı tüm uyan ve itirazlara karşın zorla çocuklarımıza dayatmaktadır.

Bu müfredat, yani ders programı;

Cumhuriyet Devrimlerinin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, ebedi liderimiz Atatürk’ün unutturulmasını hedefleyen, Devrim Tarihimize saldıran, Cumhuriyete düşman, Millî Devlet yerine Ümmetçiliği hedefleyen, Kadın Haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden, Millî Devlet ve Laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece Vahabi din anlayışını önceleyen Çağ dışı bir programdır.

Bu ders programlan Cumhuriyet Eğitimini ve Cumhuriyet kuramlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve Vatanımızın bölünmesine yol açacaktır.

Ne yazık ki artık Milli Eğitim Bakanlığı, “millî” değildir,

Yine ne yazık ki bu Milli Eğitim Bakanlığı’nda ,”Eğitim” de yoktur !..

Sık sık Çocuk Cinsel İstismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı başta olmak üzere dinci, çıkarcı, bölücü örgütlerin özel çiftliği olmuştur. Çocuklarımızı artık onlar karanlık emellerine göre şekillendireceklerdir.

Bakanlığın adı da bundan böyle “Ümmetçi Bakanlığı” olmalıdır.

Ancak biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bunlara izin vermeyeceğiz.

Milli Devletin varlığını sürdürmesi, Cumhuriyet Devriminin kazanımlarının korunması, kadm-erkek eşitliğinin, İnsanlık onurunun, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması için bu müfredata şiddetle karşı çıkıyoruz.

Tüm insanlık Çağdaş Uygarlığa ve bilimde en üst seviyeye ulaşmak için yansırken, Türkiye son sürat Ortaçağ karanlığına sürükleniyor.

Nerdeyse yüzyıl önce yürürlükten kaldırılan Mecelleyi çocuklarımıza öğreterek mi uzay çağını yakalayacağız? Bu müfredatın akla ve bilime aykırı abuklukları için daha yüzlerce örnek verebiliriz ancak bu bir basın toplantısına sığmaz, birkaç günlük bir konferans gerektirir.

Özetle şunu söylemek istiyoruz ki, bu müfredatla Ülkemizin ve çocuklarımızın katledilmesine, geleceklerinin karartılmasına rıza göstermeyeceğiz.

Çağdaş, bilimsel, Milli ve laik bir eğitim istiyoruz…

Atatürksüz, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetsiz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için birazdan Danıştay’a dava açacağız.

Su anda ülke genelindeki tüm şubelerimizle eş zamanlı basın açıklaması yaparak 97 şubemizle il-ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine siyah çelenklerimizi koyacağız ve tüm şubelerimiz üyeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na telgraf çekme eylemini yapacağız.

Bunlar daha başlangıç..

Çağdışı müfredat iptal edilene kadar halkımızla birlikte ve sürekli eylemlilik içinde mücadelemize devam edeceğiz.

Bu ümmetçiler hiç heveslenmesinler;

Biz Türk anaları evlatlarımıza, torunlarımıza o unutturmak istedikleri Atatürk’ü, Cumhuriyeti, Vatan, Millet ve Bayrak sevgisini hep öğrettik ve daima da öğreteceğiz. Gidin bakın Anıtkabir’e, daha okula gitmeyen minicik bebeciklerin hepsi Atatürk’ü biliyor, sevgiyle ona koşuyor.

Bu milletin kalbinden, beyninden Atatürk’ü silemezsiniz, silemeyeceksiniz…

Basın açıklamamızı Atamızın güzel sözüyle bitiriyoruz:

“Milletin İstiklalini yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır”…”

Dr. Canan Arıtman
Cumhuriyet Kadınlan Demeği Genel BaşkanıTema Tasarım |