Ana Sayfa Gündem, Magazin 27 Aralık 2018

Belediyede 3 yıl (Maltepe Belediyesi) 18.06.2017 tarihli haberimiz

Maltepe Belediyesi, yeni yönetimiyle üç yılını doldurdu. Bu süreçte belediye olarak Maltepe halkı için elle tutulur fazlaca…

Maltepe Belediyesi, yeni yönetimiyle üç yılını doldurdu. Bu süreçte belediye olarak Maltepe halkı için elle tutulur fazlaca hizmetin verilmediği, Mart 2014 seçimlerinde listelenen projelerin çoğunun hayata geçilmediği gibi; hayali, göstermelik, sözde kalan, karşılığı olmayan vaatlerle bugüne geldik.

Maltepeliler, buranın sakinleri değil ev sahipleridir. Güvenerek, inanarak kentimizi idare etmek için yöneticilere oy vermiş, vergilerini ödemiş ve sonrasında Maltepe’yi yeni ellere emanet etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada mevcut yönetim bu emanete sahip çıkamamış görüntüsü içindeyken Maltepe halkına ait olan arazileri yok pahasına satmış, hacizler getirmiş, borç karşılığı el değiştirmesine neden olmuştur… Bu, suçtur.
Maltepe elle tutulur hiçbir yatırım görmezken, halk borçlandırılmıştır. Maltepe’nin gerçek sahipleri borçlandırılırken birileri her ne hikmetse daha da zenginleşmiştir.
Şimdi, vakit kaybetmeden üç yıllık belediye çalışmalarının, yatırımları, hesapları Maltepe’nin gerçek sahipleriyle paylaşılmalıdır.
Denetim raporları topluma şeffaf olarak sunulmalıdır. Maltepe adına kurulan şirket hesapları Maltepe halkına sunulmalıdır (Sayıştay raporundaki uyarılar dikkate alınmalıdır!).
Halkın yerel yönetimlere demokratik katılımını sağlamak tüm yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasındadır. Demokratik katılımın sağlanması ancak siyasal yönetimin meşruiyetini halka dayandırmak ve buna da halkı inandırmaktan geçmektedir. Bu ise ancak şeffaf, hesap veren bir yerel yönetimle gerçekleşebilir.

Şeffaflık, açıklık gibi kavramlar, son yılarda en sık kullanılan kavramlardandır. Bu kavramlarla anlatılmak istenen, yönetimin otoriter tutumdan vazgeçmesi, içine girilmezliği azaltması, halkın etkilerine açık olmasıdır. Yönetimin şeffaflığı aslında onun elinde bulundurduğu bilgi ve belgelere ulaşmakla sağlanabilir. Aynı şekilde kamu yönetiminin hesap verebilmesi de halkın bilgilenmesi yoluyla gerçekleşir. Ayrıca yönetime katılmak için yönetimin işleyişini, karar süreçlerini veya karar mekanizmalarını bilmek gerekir. Bu bilgilere ise ancak bilgi edinme hakkı ile ulaşılabilir. Yerel halk, yaşadığı çevreye karşı duyarlı, soran ve takip eden, yönetim fonksiyonuna katılmaya istekli bir özelliğe sahip hale getirilmelidir. Her faaliyetini açıkça ifade edebilen kurumlara kamuoyunda daha çok güvenilir. Mali tablolara yansıyan ve yatırımcılar başta olmak üzere tüm paydaşları ilgilendiren bir işlem ve olgunun neden ve nasıl yapıldığının açık olması ve kamuoyu ile paylaşılması, nihayetinde, güven artırıcıdır.
Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık sivil toplum örgütleri ve vatandaşların hakları olarak ele alınmaktadır. Şeffaflık, yönetim olgusunun özünde vardır ve kaynakları yöneten her kişi ve örgütsel birimin en temel yükümlülüğüdür. Hesap verme yükümlülüğünün kamu yönetiminde oluşturduğu zincir, demokrasiler bakımından doğal ve son derece gerekli bir ilişki olarak kabul edilmektedir. Zira halkın kendini yönetmesi için demokratik yolla seçtiği vekillerinden ve onların vekili durumundaki atanmış yöneticilerden, kendilerine tevdi edilen görevlerin ifası ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında bilgi isteme ve hesap sorma hakkı, demokratik rejimin özünde bulunan bir yetkidir. Öte yandan, hesap verme yükümlülüğü aynı zamanda günümüz kamu yönetimleri bakımından bir çağdaşlık kriteri olarak da algılanmakta; yönetimde çağdaşlık ile demokrasiyi buluşturmaktadır. Zaten demokrasinin özü de ülkeyi yönetenlerin vatandaşlara karşı sorumlu olmaları, onlara hesap vermeleridir.
Burada bir alıntı yapalım: Alıntı, Maltepe Belediyesinin 2015-2019 yılları için hazırlamış olduğu ve adı “T.C. MALTEPE BELEDİYESİ – MALTEPE BELEDİYESİ 2015 – 2019 STRATEJİK PLANI” olan dokümandan yapılmıştır.
“Sosyal belediyecilik konusunda birçok başarılı projeye imza atan Türkiye’nin öncü belediyelerinden biri olan Maltepe Belediyesi, daha da başarılı ve uzun soluklu projeler geliştirmek için kamusal hizmetlerin daha insan odaklı, şeffaf ve hızlı bir şekilde sunulması ve halkın bu sürecin her aşamasında aktif olarak yer alması gerekliliğine inanmaktadır.
Şeffaflığı, hesap verebilirliği, paylaşımcılığı, halkın karar alma mekanizmalarına aktif katılımını yönetim anlayışımızın en önemli temel ilkelerinden biri olarak benimseyerek yola çıktık.
Ali KILIÇ – Maltepe Belediye Başkanı”
Şimdi bu beklentimizi kamuoyu adına belediye yetkililerine soruyoruz.
Bunlar her zaman, her siyasetçinin söylediği sözler, ya da vaatler denilerek geçiştirilebilir. Ancak şunun altını çizelim “Belediyece alınan hizmetler, bu arada zenginleşenler, har vurup harman savrulan bütçeler, kurulan şirketler, Bursa’dan, Bingöl’den, Ankara’dan alınan eğitim hizmetleri ve sayısız kıyak ihaleler, satın almalar…”
Bir gün biri çıkıp tüm belgeleriyle yukarda belirtilen şeffaflık olgusunu göz önünde bulundurarak belediye yerine kendisi gözler önüne sermek isteyebilir!

 

Google NewsTema Tasarım |