Ana Sayfa Dünya, Gündem, Türkiye 19 Aralık 2018

Güney sınırımızda hareketlilik

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapmış, Körfez Harekâtı’nda Irak sınırımızda bulunmuş olan yazarımızdan ilk defa açıklamalar aldık….

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapmış, Körfez Harekâtı’nda Irak sınırımızda bulunmuş olan yazarımızdan ilk defa açıklamalar aldık.

Güney sınırımızda olaylar giderek gerginleşiyor. Irak, Türkiye’nin yaptığı hava harekâtına karşı çıkarken Türkiye hava harekâtlarına devam edeceğini belirtiyor. ABD askerleri YPG’li teröristlerle Menbiç’te omuz omuza mevzilerde görüntüleniyor. İran ise Türkiye’nin Suriye topraklarında yapacağı bir harekâtın Astana sürecine zarar vereceğini haykırıyor.

5 Haziran 2015’te BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu “Çocuklar ve Silahlı çatışmalar” adlı raporun Suriye İç Savaşı kısmında,15 yaşından küçük kız ve erkek çocukların YPG/YPJ tarafından silah altına alındığının tespit edildiğini ve çocukların savaş bölgelerinde kullanıldığını açıklamıştı. Zannetmeyin ki, bu çocuklar serbest bırakıldı veya ailelerine teslim edildi.

Suriye Demokratik Güçleri kimlerden oluşuyor?

Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin 40-50 bin civarında kabul edilen mevcutlarının sözcüsü Gabriel Kino, asayiş ve iç güvenlik birlikleriyle birlikte mevcutlarının 70 bine çıktığını açıklamıştır.

Kino, “Arap yoğunluklu bölgelerde Arap teröristlerin, Kürt bölgelerinde ise YPG’nin çoğunluğu oluşturduğunu, ABD tarafından her YPG’liye aylık 200 dolar verildiğini, askeri unsurlarının bütün zırhlı araç ve pikaplarının da ABD tarafından karşılandığını”belirtmekte ve ABD’ye olan güvenlerini dile getirmektedir.

Menbiç konusunu nasıl yorumlamak gerekir?

Menbiç konusundan önce Suriye’nin Halep eyaletine bağlı Afrin kentinde pazar yerine yapılan bombalı saldırıyı sorduk öncelikle:

CB–: Afrin’deki büyük çaplı bombalı saldırı, Türkiye’nin Menbiç’e yönelik olası bir harekâtına karşı dikkatleri dağıtmak, kuvvetleri bölmek amacıyla yapılmış olabilir. Arkasında kimlerin olacağı veya olduğu malumdur.

ABD, pasif direniş göstermektedir. Menbiç’te yapacakları için AB ülkelerini de yanına çekmek isteyecektir. Muhtemel faaliyetleri de şunlar olabilir:

Muhtemel faaliyetler

  1. YPG mevzilerinin bulunduğu yerlerde üsler kurmak,
  2. Arap ve Süryani grupların da içerisinde yer aldığı SDG’nin eğitim ve silahlarını

karşılamaya devam etmek, hatta sivil halkı YPG güçlerinin içine dağıtılarak terör gruplarına koruma sağlamak,

  1. Suriyeli muhalifleri, rejim karşıtlarını tehdit ederek Türkiye’ye destek vermemeleri konusunda tehdit etmek,
  1. Türkiye’nin yapacağı her harekâta karşı YPG’lilere fiziki ve elektronik istihbarat sağlamak,
  1. Havada elektronik platform oluşturarak muhabere sistemlerimizi baskılamak, taktik aldatma yapmak,
  1. Büyük çaplı askeri malzeme satışını gündeme getirerek koz olarak kullanmak,
  2. Devlet yetkililerimizin mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmeleri askıya almak, onları itibarsızlaştırıcı çalışmaları sürdürmek,
  1. Dünyanın beşten büyük olmadığını göstermek gibi faaliyetlere yönelmek gibi muhtemel faaliyetleri icra etmek…

Türkiye sınır ötesi bu harekât türlerini neye dayanarak yapıyor?

Türkiye’nin mücadelesi Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci Madde’sine dayandırılmıştır. Peki, nedir BM Antlaşması?

CB—: Birleşmiş Milletler  (BM) Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanmış ve 110 maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945’de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayı, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945’te onaylamıştır. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Antlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Antlaşmanın 23, 27 ve 61’inci Maddelerinde yapılan değişiklikler 17 Aralık 1963 tarihinde Genel Kurulca kabul edilmiş ve 31 Ağustos 1965’te yürürlüğe girmiştir.

61’inci Madde’de yapılan yeni bir değişiklik 20 Aralık 1971 tarihinde Genel Kurulca kabul edilmiş ve 24 Aralık 1973’te yürürlüğe girmiştir. 109’uncu Maddede yapılan bir değişiklik de 20 Aralık 1965 tarihinde Genel Kurulca kabul edilerek 12 Haziran 1968’de yürürlüğe girmiştir. 23’üncü maddede yapılan değişiklik, Güvenlik Konseyi’nin üye sayısını 11’den 15’e çıkarmaktadır.

Antlaşmanın 51’inci Maddesi neyi içerir?

Madde 51- Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.

TSK tarafından yapılan açıklamalarda“Birlemiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci Maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekâtı yapıldı” denilmiştir.bölge

Menbiç’ten sonra eler olabilir?

Şimdiye kadar olanlar tekerrür edecektir. Yani Sincar Dağı’na yapılan operasyonda TSK’nın yine halka zarar verdiği, kamuya ait tesisleri bombaladığı, masum insanların topraklarını terk ettiği tema’sı işlenecek, PKK da bunlara ağıtlar düzecektir.

Şerefle görev yaptığım ordumuzun en küçük biriminin bile tatbikat sahasında köylüye zarar verici davranışlardan son derece çekindiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Elde olmayan sebeplerden zarar doğmuşsa da hemen tutanaklar tutulur ve zarar tazmin edilirdi.

Topraklarımızın dışında görev icra eden kahramanlarımıza başarılar diliyoruz. Onlar “Harp Hukuku”nu Batılılara öğretecek niteliktedir.
Cengiz Baysu

 

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |