Ana Sayfa Gündem, Maltepe 27 Nisan 2018

Hadi dedikodu yapalım

Türk karasularında bayrak Tuzla’da kahvaltı yapıyoruz. Yanımızda denizciler var. Denizde yelken yarışı yapılıyor. Önümüzden geçen tekne Amerikan…

Türk karasularında bayrak

Tuzla’da kahvaltı yapıyoruz. Yanımızda denizciler var. Denizde yelken yarışı yapılıyor. Önümüzden geçen tekne Amerikan bayraklı… Denizci anlatıyor; Bunlar Türk ama tekne Amerikan bayraklı. Nedeni vergiler yüksek daha düşük vergili ülkelerin bayraklarını tercih ediyorlar. Ayrıca bu vergi de o ülkeye gidiyormuş. Kabotaj hakları demek ki böyle de delinebiliyormuş…

Yaradılış felsefesi

Allah dünyada iki kavim yaratmış. Birisi “sahip olanlar” diğeri de “seyretmeye mahkûm olanlar”. Yani servet sahipleri ile yoksullar… Bir de sonradan türetilmiş şekliyle sahip olup seyredenler…

Örneğin; Arabistan Yarımadası’nda oturacaksın, servetler elinin altında olacak; ama Afrika’nın doğu sahillerini yani yoksullar ülkesi Somali’yi seyredeceksin…

Servet sahibi olup diğer servet sahibiyle bir olacaksın, din ve iman ayırt etmeksizin Irak’ın, Suriye’nin, Libya’nın, Tunus’un dövülmesine çanak tutacaksın. Arabistan, seni anlamak mümkün değil!

Kulak asan mı var sanki

İstanbul’da toplum kurallarının çoğu kez çiğnendiği bir gerçektir. Yasalara ve kurallara uyan insanlar, benim gibi çoğunlukla korkaktırlar; devlet bir gün hesap sorar diye… Anadolu’dan kopup gelen İstanbul’un varoşlarında bir arazi parçasını kazıklarla çevirir, bir de tabelâ koyar. 3-5 ay sonra temel atar, ses çıkmazsa inşaatı devam ettirir. Elektrik ve suyunu bağlatır. 10 yıl geçer, devlet tapu dağıtmaya başlar. Hazine arazisi artık devletten kopmuştur.

Bir 10 yıl daha geçer, kamulaştırma veya deprem gibi nedenlerle basit bir gecekondu ve yeri milyonlara varan değere ulaşır. Dürüst olan kişi de 80-90 m2 yerde hayatını sürdürmeye devam eder.

Adalet sadece mahkemede kendini göstermemeli, her amir, her kurum ve her idari mekanizma adalete katkı sağlamalıdır. “Ben yaptım oldu” anlayışı bu ülkede yer bulamamalıdır. Yukarıda duyarlı insanların uyarılarını dile getirmeye çalıştım. Ne kadar umursanmadığı veya hafife alındığı ortada…

Tütün, kaçak tütün ekimi ve cezalar

Kaimenin değer kaybetmesi, Osmanlı topraklarına yabancı malların girişinde görülen artışlar, işsizlik ve vergi nispetlerindeki oranlar, halkın bir kesimini yeni geçim kaynakları yaratmaya zorlamış.

İzinsiz tütün ekimi ve tütün kaçakçılığı bunların başında geliyormuş. Kartal’ın merkezine yakın köy olan Maltepe’de tütün ekimi yapılmamış ama Kadıköy’e geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle tütün kaçakçılarının en çok yakalandığı yer olmuş.

Hükümet, 1876 yılında Kartal kazasına tabi Kavaklı ve sair karyelerde (köylerde) zira’ olunan (yetiştirilen) tütünlerden ceza-yı nakdi (ceza olarak nakit ödeme) alınıp alınmayacağı ve mezkûr tütünlerden kura-yı mütecavireye (çevredeki diğer yerleşim yerlerine) aşırılanlar hakkında olunacak muamelenin istizanı (işlemleri belirleyen).[i] (Rüsumat 1)

Dün kaime değer kaybetmişse bugün lira değer kaybediyor. Aynı yolsuzluklar bugün de hüküm sürüyor.

Yabancı gezginlerin gözüyle

Madem yazının başlığı dedikodu idi, dedikodunun en çok yapıldığı yerlerden birisi de kahvehanelerdir. Yabancı gezginler ise kahvehaneleri dedikodu yapılan tembel yuvaları olarak zikretmişlerdir. Böyle de olsa edebi etkinliklerin yapıldığı veya en azından yabancıların buraları görmek için [ii]çaba sarf ettiği yerler olarak da görmek mümkündür. Edebiyatımıza giren şu sözler acaba o günlerde söylenmiş olabilir mi?

  • Gölgede duran güneşi göremez.
  • En çok gürültü boş tenekelerden çıkar.

Yine gürültüyle ama göçebe kültüründe yeri olan hayvanlara yöneltilerek söylenen benzetmeler de göz ardı edilmemeli…

*   Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. 

Şunu da unutmamak gerekir ki, kahvehanelerde bulunan insanlar yeri geldiğinde taşkınlık yapanlara ‘karşı kuvvet’ oluşturmuşlar. Böylesi bir olay Kartal’da görülmüş; ama fiili bir durum yaşanmamış.


[i] BOA  04/Ş/1293      Hicri,      Dosya: 557,        Gömlek: 23

[ii] BOA 25/Ş/1262      Hicri,     Dosya: 48,           Gömlek: 51

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |