Ana Sayfa Gündem, Maltepe 12 Mart 2018

Maltepe nasıl bir belediye?

Maltepe Belediyesinin hazırlamış olduğu ‘Stratejik Palan’ kitabında aktarılan aşağıdaki açıklamalar bu gün hala devam etmektedir. Maltepe Belediyesi…

Maltepe Belediyesinin hazırlamış olduğu ‘Stratejik Palan’ kitabında aktarılan aşağıdaki açıklamalar bu gün hala devam etmektedir. Maltepe Belediyesi etkin ve yetkin kişiler yerine, dışarıdan getirilen, sıradan, tecrübesiz kişilere emanet edilmiştir. Tecrübeli diye dışardan getirilen kimileri ise, sadece belediye üzerinden rant nasıl sağlanır politikalarını izlemişlerdir. Çaycıdan, başkan yardımcısı, davalarından dolayı bir türlü memurluğa geçemeyen, özel kalem müdürü, sucudan sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı, berberden müteahhit, kuaförden bina estetik uzmanı, Hatay AK Parti aday adayı Ali Ekber Asker, (Abrias Medya Şirketi kurup belediyeye 100 bin TL ile dergi satan) kişiden başkan yardımcısı, sürekli rant takibi yapan Sinan çetiz’den, danışman. Saymakla bitmeyecek yöneticilikten uzak kişiler dört yıldır Maltepe de laftan başka bir şey üretemediler. Tabi balık baştan kokar. Üç üniversite mezunuyum diye partiyi, seçmeni kandırmaya çalışanlardan iyi bir yönetim beklenemez. Bütçesi batık, kurdukları şirketleri batık bir belediye. Gerçek, doğru, çalışkan uzman belediye çalışanları da bu arada kaybolup gider. Aşağıdaki zayıflıklar azalma yerine artarak devam ediyor.
STRATEJİK PLAN’DAN BELEDİYENİN ZAYIF YÖNLER
İç Paydaş Anketine Göre Zayıf Yönler
Kentsel Dönüşüm Projelerinde halktan yeterli katılımın sağlanamaması,
Halkın yürütülen plan ve projelerden yeterli seviyede bilgilendirilmemesi,
Yaş ortalaması yüksek, verimliliği düşük personelin varlığı,
Engellilere yönelik yapılan çalışmaların yetersizliği,
Etkin bir kent bilgi sisteminin ve ortak bir veri ağının bulunmayışı,
Kurumsallaşmanın tam anlamıyla sağlanamamış olması,
İlaçlama işlemlerinde aksaklıklar,
Vatandaşın hizmet birimlerine yönlendirilmesinde karşılaşılan aksaklıklar,
Performans değerlendirme sisteminin ve motivasyon arttırıcı faaliyetlerin yetersizliği,
Diğer kurumlarla iletişimdeki zayıflık,
Eğitim ve istihdam arttırıcı projelerin yetersizliği,
Tanıtım ve reklam eksikliği,
Kültür Kent konusunda faaliyetlerin yetersizliği,
Gelişim ve değişime karşı gösterilen direnç,
Etkin kullanılabilen dijital arşiv sisteminin olmayışı,
Alanında nitelikli personelin yetersizliği,
Belediye işleyişine uygun bir bilgi paylaşım platformu (intranet) bulunmayışı,
Gelişmeye açık olmayan personelin varlığı,
Kurum içi iletişim ve koordinasyon eksikliği,
İdari konulardaki işleyişte aksaklıklar,
Kurum kültürünün olmaması,
İ.B.B. ve diğer kurumlarda olan yetki karmaşası.
Çözüm ve Projelendirme Arama Konferansına Göre Zayıf Yönler
Katılımcılık ve Kurumsallaşma
Katılımcılık ve kurumsallaşmanın sağlanmaması
Kurumsallaşmanın azlığı ve yaş ortalamasının yüksek olması sebebiyle kalifiye personel yetersizliği,
Günlük hizmet anlayışından ve programından çıkıp devamlılık arz eden yönetim anlayışına geçmek,
Kirli bilgilenme, veri tabanı eksikliği:
Ciddi anlamda veri tabanı oluşturmak, muhtar, STK, ilçenin önde gelen kurumlarıyla iletişim sürekliliği,
İletişim ve işbirliği:
Diğer kurumlarla iletişim ve işbirliğindeki eksiklik,
Belediyenin iletişim olanaklarını iyi kullanmaması,
Belediye binası:
Ana hizmet binası kullanışsız, birimler arası iletişim eksik
Ana belediye binamız, çağdaş belediyecilik anlayışına, yeni akıllı bina ile çözülmelidir.
Sosyal hizmet alanlarının eksikliği (engelliler, dezavantajlı gruplar vb.)
Gençlik merkezi, yurtlar, sığınma evi, yaşlılarla ilgili bakımevi, engelli merkezlerinin işlevlerini artırmak. Kuşaklar arası iletişimi etkinleştirmek.
Maltepe’de yaşayanların spor, kültür, sanat gibi sosyal faaliyet alanlarında demografik yapı dikkate alındığında ciddi eksiklikler bulunmaktadır.
Eğitim ve istihdam artırıcı projelerin yetersizliği,
Tek grupta çıkanlar
Belediye gelir kaynaklarının yetersizliği
İmarsız ve projesiz alanların fazlalığı, bu durumun meydansız bir kent, anıtsal değerlerine sahip çıkamayan ve sosyal merkezlerinden yoksun bir kent varlığına neden olması
Alanında yetersiz personel (yaş ortalaması yüksek, verim düşük, teknolojiye adaptasyon az)
Maltepe, Maltepeliler tarafından bir aidiyet duygusu ile bağlanılan bir yer, diğer ilçelerde yaşayanlar tarafından özenilecek bir yer olmalıdır. Bu ancak marka değeri yaratarak mümkün olabilecektir.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |