Ana Sayfa Gündem, İstanbul, Maltepe, Politika 11 Aralık 2018

Rantın Adı: Riskli Alan(12.03.2018 Tarihli Haberimiz)

Maltepe’de ÖZDERİCİ İşhanı kentsel dönüşüm amacı ile boşaltıldı ama sorunlar bitmedi. Dönüşümü halkın istediği gibi birlikte çözeriz…

Maltepe’de ÖZDERİCİ İşhanı kentsel dönüşüm amacı ile boşaltıldı ama sorunlar bitmedi. Dönüşümü halkın istediği gibi birlikte çözeriz diyen belediye, esnafa rağmen bir firmanın çıkarlarına hizmet etmeye devam ediyor.

ESNAF İSYANDA
ÖZDERİCİ İşhanı esnafı, yaptığı açıklamada; İşhanı’nın Kat malikleri olarak çoğunluk (%57) Koç Yapı Turizm A.Ş ile noterden kat karşılığı sözleşme imzalandık.(10.01 2018) Bunun neticesinde adı geçen firma kat malikleri adına vekaletle belediyede Yapı kontrol müdürlüğüne yıkım talebinde bulundu (15.01.2018). Vekaletle “6306 sayılı yasaya göre müteahhit firma kat malikleri adına her türlü işlemi yapmaya haizdir.”

Buna karşılık 01.03.2018’de kat malikleri adına belediye de görevli İbrahim Gürkan Taybaz’a ikinci müracaat yapıldı.
3. Başvuru ise bunlardan sonra SKAMAR adına ortağı Hüseyin Özdemir 01.03.2018’de Bizimle sözleşmesi olmadığı halde yetki için belediyeye ruhsat için müracaat etti.

rant

Kat malikleri yıkım yetkisini çoğunluğun onayı ile Koç Yapı Turizm A.Ş adlı firmaya verdiği halde belediye kat maliklerinin kararını dikkate almamıştır. Koç Yapı Turizm A.Ş ‘nin belgelerde adı bile geçmemiştir. Belediye düzenlediği belgeyi bu haliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek isteyince; bir gün sonra kat malikleri avukatlar aracılığı ile müdahale etti. Yıkım işleminin 15.01 2018 de Koç Yapı Turizm A.Ş firmasına verilmesine ve bu konuda yasal başvuru yapılmasına rağmen, neden düzenlenen belgelerde Koç Yapı A.Ş nin yerine Hüseyin Özdemir ve Mehmet Karaca’nın adı geçiyor diye soruldu.
Belediyede İbrahim Gürkan Taybarz (Kentsel Dönüşüm de memur) hata yaptıklarını söyleyerek ek bir belge vererek (3 no’lu belge) bakanlığa görüşmeye gönderiyorlar.

Özderici İşhanı kat malikleri, avukatları aracılığı ile randevu alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gidiyor. Bakanlığa bağlı il müdürlüğü, belgelere istinaden yıkım ruhsatının Koç Yapı A.Ş adlı firmaya verilmesi gerektiğini sözlü olarak ifade ediyor.
(Kat malikleri karar defterinde çoğunluğu sağlayarak yıkım yetkisini Koç Yapı A.Ş’ye vermiştir.)
05.03.2018 de belediye çalışanı İbrahim Gürkan Taybarz bakanlık il müdürlüğüne gidip yanlı bir şekilde SKMAR’ın “iş takipçiliğini” yapmıştır.
Kat malikleri bunu öğrendiğinde Maltepe Belediyesi’ne giderek, başkan ve başkan yardımcısı ile görüşmeler yapıp, yıkım ve yapım işlerini kat maliklerinin belirlediği firmaya verilmesini talep etmişlerdir.
KAT MALİKLERİNİN ÇOĞUNLUĞU ŞU SORULARI SORUYOR:
1- Yıkım ruhsatı verildiği halde neden yok sayıldı?
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınacaksa, neden 3 kişiden değil de 2 kişiden bahsedildi?
3- İlk başvuruyu yapan ve kat malikleri tarafında yetkili kılınan Koç Yapı A.Ş’ ye yıkım ruhsatı neden ısrarla verilmek istenmiyor?
4- İbrahim Gürkan Taybarz, düzenlediği tüm evraklarda neden SKAMAR firmasını ısrarla öne çıkarıyor? Aralarında ne gibi bir çıkar ilişkisi var?
CHP Meclis üyesi Hüseyin Bingöl ve Ecevit Eşlegül, belediyede SKAMAR adına iş takibi mi yapıyor? Sık sık SKAMAR ofisini ziyaret eden bu şahıslar çoğunluğu boğdurmak ve buradan RANT mı bekliyorlar?
Kat Maliklerinin görüşleri şunlardır:
Maltepeli esnaf ve hak sahiplerinin de FİKİRTEPE örneğindeki gibi mağdur edileceği görüşündedir.
Başka bir kat maliki ise, SKAMAR adlı firmayı araştırdıklarını; firmanın piyasaya çok borcu olduğunu, gayrimenkullerinin üzerinde yüksek meblağlı hacizlerin bulunduğunu ve bu firmanın almak istediği bu projeyi gerçekleştirip teslim edemeyeceğini söylüyor.
Kat malikleri olarak kendilerinden binamızın dönüşmesi ile ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi getirmelerini istediğimizde bize hiçbir belge getiremediler… Bunu üzerine biz de Koç Yapı A.Ş adlı firmayı yetkili kıldık ve % 57 mutabakat sağlanarak noter huzurunda sözleşmemizi yaptık.
Kat maliklerinin ortak olarak soruları ise: Şaibeli olduğu ve güvenilemeyeceği açıkça görülen SKAMAR adlı firmanın onaylanması için neden bu kadar baskı yapılıyor? Kentsel dönüşüm müdürlüğü neden yasal hiçbir dayanağı olmadığı halde bu firma lehine kararlar alıyor? Yetkililere sormak istiyoruz:
Bizim tasarrufumuzda alınması gereken bir karar neden görmezden geliniyor ve üzerimizde baskı oluşturuluyor?
Ali Kılıç Maltepe’deki riskli binaları açıkladı!
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, Maltepe de 7 bin 606 tehlikeli bina var.”
Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların da elini taşın altına sokması gerektiğini ifade eden Kılıç, “40-50 yıllık kullandığınız binalar var, yeni bina istiyorsunuz ama 5 kuruş para vermem diyorsunuz. Siz biraz katkı sunarsanız, bizi de müteahhitlere kul-köle etmezsiniz.” diyor.
Maltepe’miz de 8 bin riskli binamız var. Biz ada bazında yapılacak, yeşil alanları olan, yağmur sularını depolayabilecek, güneş enerjisinden faydalanabilecek bir sisteme sahip, otoparkı olan ve çöpleri yer altına indirilmiş bir bina yapmak isteğindeyiz. Buna uymayan binalara ruhsat vermiyoruz. (konuttimes.com 2015-03-02)
Maltepe Belediyesi de son 3 yılda tespit edilen 2 bin 496 riskli binada dönüşüm için düğmeye basıldı.
Depreme dayanıklı binalar inşa etmek için 3 yılda tespit edilen 2 bin 496 riskli binada dönüşüm için düğmeye basan belediye, 436 yıkım ruhsatı verirken, 566 yeni yapı ruhsatı verdi.
(5 Mart 2017, Pazar Emlak Kulisi com)
Şimdi soralım: Verilen rakamlarda ki riskli binaların 436’sı için yıkım kararı var, diğerleri neyi bekliyor?
Cemalbey Mahallesi’ndeki zabıtlı binasının altına neden kafeterya açtırdınız ve etrafını genişlettiniz?
SKAMAR firması ile ne anlaşmanız var? Daha önceki haberimizde anlattığımız olaylar doğru mu?
SKAMAR yetkilisi esnafların toplantısında neden arkamızda Ali Kılıç var diyor? Balıkçı Restaurant’da
Sık sık buluşan belediye yetkilileri, şirket yetkilileri kimler ve neler konuşuluyor?
Atmaca İşhanı’nda aynı rant tezgahı, aynı şirket, aynı isimler, aynı çıkar gurupları, aynı belediye… Tüm belgelerle açıklayacağız.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |