Ana Sayfa İstanbul, Türkiye 11 Aralık 2018

Cinsel Saldırı/Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri toplantı dizisinin ikincisi “Cinsel saldırı/sağlık çalışanlarının sorumlulukları”…

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri toplantı dizisinin ikincisi “Cinsel saldırı/sağlık çalışanlarının sorumlulukları” başlığı ile 22 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleşti.

Panel Yıldız Akvardar’ın açılış konuşması ile başladı. Yıldız Akvardar bu toplantının 20 Kasım Çocuk Hakları Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü arasında düzenlendiğine dikkat çekerek ülkemizde çocuk yaşta evlendirilen, anne olan çocuk oranlarının yüksek olduğunu; son 18 ayda 22.000 çocuğun gebelik kaydının olduğunu, her yıl 14.000 çocuğun doğum yapmak zorunda kaldığını belirtti. Dünyada kadınların % 35’inin partnerinden ya da yabancılardan şiddet görmekte olduğunu ve bu sene günümüze kadar 337 kadının öldürüldüğünü belirtti. Rıza dışı evlilik ve erken yaşta evlendirilmenin cinsel şiddet açısından risk faktörü olduğuna değinerek İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Münevver H. Yıldırım ise konuşmasında cinsel şiddet konusunda az bildiklerimizi, taciz, şiddet kavramlarından ve genel yanlış inanışlardan söz etti. Cinsel şiddetin cinsel dürtülerden kaynaklanıyor gibi algılansa da aslında özünde şiddet eylemi olduğunu vurguladı. Evlilik içi cinsel şiddetin dünyada 1980’lerde konuşulmaya başlandığını; Türkiye’de ilk kabulünün 2005 yılında olduğunu belirtti. Son yıllarda bununla ilgili başvuranların arttığını belirtti. Rıza kavramı ile ilgili toplumda yaygın olan yanlış inanışlara da değindi. Cinsel şiddetin şakalardan tecavüze kadar olan bir spektrumu olduğunu ve cinselliğin ödül ceza aracı olarak kullanılması, kurumlarda alt üst ilişkisinde kullanılmasının, ısrarlı takibin cinsel şiddetin çeşitli şekilleri olabildiğini belirtti. Diana Scully’nin Cinsel Şiddeti Anlamak kitabını dinleyicilere önererek konuşmasını sonlandırdı.

Lale Tırtıl 3 yıl önce kaybettiğimiz Dr. Aynur Dağdemir i anarak konuşmasına başladı. Dr. Aynur Dağdemir 19 kasım 2015’te kocası tarafından saldırıya uğrayan sağlık çalışanı arkadaşını korumaya çalışırken katledilişinin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı. Cinsel şiddetin tarihin arkaik dönemine kadar izi sürülen insanın insana uyguladığı en eski şiddet türlerinden biri olduğunu, ancak bugünkü anlamdaki tanımına kadın mücadelesi sonucunda 20. yüzyılda ulaşabildiğini belirtti. Lale Tırtıl cinsel şiddet sonrası muayenelerin özelliklerine değindiği konuşmasında; cinsel şiddetin öncelikle sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiğini, bir cinsel saldırı muayenesinin, sistematik tanı ve tetkikleri yaptıktan sonra ilk 24 saat HIV koruma, ilk 72 saat içinde olası gebeliği, olası bulaşıcı hastalıkları önlemek için profilaktif tedavi, ruhsal bulgulara yönelik tedavi ile 2 hafta, 3 ay ve 6 ay sonra kontrol ile son bulması gerektiğini, kişinin güvenliği ve sosyal esenliği için yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şebnem Korur Fincancı konuşmasına ensest vakalarındaki zorluklardan bahsederek başladı. Yasalar ile etik ilkeler çeliştiğinde hekimlerin etik ilkeleri gözetmesinin önemini vurguladı. Ayrıca yasalarda böyle bir kavram olmadığı halde; yazışmalarda hala bekaretin izale edilip edilmediğinin sorulmasının garipliğinden bahsetti ve “Oysa bedenin her tarafı cinsel şiddet amaçlı kullanılabiliyor” dedi. Yapılan jinekoloji muayenelerinin bakireliğe odaklanması , bedenin mal gibi görülmesinin yansıması olduğunu belirtti. TCK 99/6’ya göre kadının suç sonucu gebe kalması halinde ilk 20 hafta içinde gebeliğin sonlandırılabileceğini, bu sebeple ilk 20 hafta gebeliğin tespitinin önemli olduğunu hatırlattı. Üstelik genç yaşta gebeliğin hayati riskleri ve büyümeye gelişmeye olumsuz etkilerinin kanıtlarla ortada olduğunu vurguladı ve “Cinsel saldırıyı, bulgularını, ruhsal travmayı değerlendirecek kişi hekimdir” dedi.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |