Ana Sayfa İstanbul, Türkiye 29 Ekim 2018

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 95. Yılı, MSGSÜ’de Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yılı, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yılı, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda coşkuyla kutlandı.

Rektör Prof. Yalçın Karayağız, Rektör Yardımcıları Prof. Alev İdrisoğlu, Prof. Dr. Kayhan Ülker, Prof. Dr. Deniz İncedayı; dekanlar, konservatuvar ve enstitü müdürleri; bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve Üniversitemiz idari personeli ile çok sayıda öğrenci ve velinin hazır bulunduğu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açış konuşması için söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu, konuşmasına cumhuriyet kavramının tarihsel gelişim sürecine ve bugün kazandığı anlama değinerek başlarken, “Cumhuriyetin, en gelişmiş ve en ileri devlet şekli olarak, Türk inkılâbının (devriminin) hem ürünü, hem de başarısı olduğunu;  dolayısıyla büyük bir mücadelenin sonucu ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak, Milletin bütün fertleri tarafından kavranması ve sahip çıkılarak korunması gereken bir değer” olduğunu ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’de Cumhuriyeti’nin kuruluş serüvenine ve karşılaşılan zorluklara işaret eden İdrisoğlu, şunları kaydetti:

“Osmanlı İmparatorluğu, Küçük Kaynarca anlaşmasından sonra ciddi bir toprak kaybı yaşamaya başlamıştı. Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı, Paris Anlaşması, devam eden Osmanlı-Rus Savaşı, bu savaşın neticesi olan Ayastefanos Anlaşması, ardından Berlin Anlaşması, Osmanlı-Yunan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı, Çanakkale ve nihayetinde Kurtuluş Savaşı. Sadece hiç kesintiye uğramadan devam eden savaşları bile hesaplarsak 1911’deki Trablusgarp Savaşından 1922’deki Başkumandanlık Meydan Muharebesine kadar geçen zaman 11 yıldır. Tam 11 yıl bu topraklarda hiç durmadan amansız savaşlar sürmüştür.”

Cumhuriyetin kuruluşunu, “İnce bir düşüncenin ürünü, beş yıl önce ülkeyi paylaşan güçlerden zekice alınmış bir öç” olarak niteleyen İdrisoğlu, 29 Ekim 1923’le birlikte ülkede yaşanan dönüşümü şu sözlerle ifade etti:
Konuşma

“Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bir program doğrultusunda yıkılmış, neredeyse yok olmuş bir ülkenin külleri üzerinde yeni bir ülke inşa edilir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, özgürlük ve tam bağımsızlık Türkiye Cumhuriyetinin en büyük değeri olur. Cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşları “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine göre bilimsel bir düşünce yapısı ile şekillenir. Önce askeri harcamalar kısılır ve eğitime büyük bir bütçe ayrılır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ilkesi doğrultusunda eğitim reformu devreye sokulur. Okullar açılır ve var olan okulların yapısı değiştirilir. Okuma Yazma seferberliği, dil kurultayları, harf devrimi yapılır. Çağdaş bilim ve teknoloji teşvik edilir. Demokratik olmak, laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti olmak nitelikleri doğrultusunda düzenlemeler ve devrimler yapılır. Dünya ticaretine entegre olmak için çalışmalar başlatılır. Hukuk sistemi değiştirilir. Kılık, kıyafet ve sosyal hayatın düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılır. Kadının toplum hayatındaki yeri belirlenir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınır pek çok batı ülkesinden önce. Sağlık alanında büyük bir seferberlik başlatılır. Başta mimarlık, resim, heykel, müzik olmak üzere sanat alanında atılımlar yapılır. Yeni bir Türkiye yaratılır.”

Cumhuriyetin, “Bu topraklar üzerinde yaşayan, aynı ülkü ve ilke doğrultusunda omuz omuza savaşan ve hayatını veren fedakâr insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmadan bir ulus bilinci kazandırdığını” ve “Türk insanının, Türkiye vatandaşlarının Cumhuriyetle, özgürlük ve bağımsızlığıyla birlikte kırılan onurunu yeniden kazandığını” söyleyen İdrisoğlu, “Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, Ulu önderimizin yaklaşık bir asır önce bizlere kazandırdığı onurumuza ve Cumhuriyetimizin tüm temel değerlerine sahip çıkacağımız nice Cumhuriyet Bayramlarına” diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Yardımcısı İdrisoğlu’nun konuşmasının ardından MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Korosu ve Genç Orkestrası, Cumhuriyet Konseri için sahne aldı. Koro ve orkestra şefliklerini sırasıyla Zdravko Lazarov ve Dr. Öğr. Üyesi Erhan Torlular’ın üstlendiği konserde “Telli Turna” ve “Cumhuriyetin 10. Yıl Marşı” seslendirildi.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |