Ana Sayfa Uncategorized 3 Ocak 2018

Germencik Tekin Köyü’nün ikinci jeotermal zaferi…

Germencik Tekin Köyü, JES’lere karşı yürütülen mücadelenin kalesi haline geldi. Daha öncede Tekin Köylülerinin açtığı ilk davada…

Germencik Tekin Köyü, JES’lere karşı yürütülen mücadelenin kalesi haline geldi.

Daha öncede Tekin Köylülerinin açtığı ilk davada Aydın 2.İdare Mahkemesi 27.09.2016 tarihli, 2016/410 esas, 2016/849 sayılı kararla, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17.09.2014 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptaline karar vermişti.

Fakat Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Germencik Tekin Köyünde daha önce kazanılan davaya konu aynı taşınmazla ilgili olarak 17.02.2017 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”  kararını verdi.

           Tekin Köylüleri kendi arasında 5TL.,10 TL toplayarak yeniden dava açtı. Aydın 2.İdare Mahkemesi 2017/269 esas, 2017/1460 karar sayılı, 29.11.2017 tarihli kararı ile Tekin Köyünde kurulacak bir jeotermal tesisle ilgili olarak verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının da iptaline karar verdi.

            Kararda ne yazdığını merak eden okurlarımız, kararı dipnottan okuyabilir. Fakat Aydın 2.İdare Mahkemesi 2017/269 esas, 2017/1460 karar sayılı, 29.11.2017 tarihli kararının özünü anlatan bir paragrafı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mahkeme kararı gerekçesini açıklarken “…Mahkememizce karara esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte görülen bilirkişi raporunda yer alan tespit ve değerlendirmeler sonucu, proje tanıtım dosyasının 6MWt ısıl kapasiteli jeotermal kaynağın çıkarılması ve kullanılması bağlamında jeofiziksel açıdan yeterli verileri ortaya koyamadığı ve verilen bilgilerin literatür aşamasını bile karşılayamadığı, dava konusu derin kuyunun açılmasının, kuyu başı müştemilatı ve re-enjeksiyon maliyetinin 1008 m2 genişliğindeki bir seranın ısıtılması amacıyla yapılmasının tarım ekonomisi mantığına uymadığı, dava konusu parsellerde açılmış olan kuyudan jeotermal sıvının çıkartılmasının ve bu sıvının enerji amaçlı kullanılmasının zeytincilik yasasına göre uygun olmadığı, jeotermal sıvının çıkartılması ve enerji üretim amaçlı kullanılması durumunda yöredeki bitki örtüsüne, canlılara ve tarım sektörüne önemli çevresel etkisinin olabileceği ve bu bağlamda ÇED raporunun hazırlanması gerekli olduğunun anlaşılması karşısında, davalı idarece yapılan inceleme-değerlendirme sonucunda proje tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemlerin yeterli görülerek ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespitine dayalı olarak ÇED Gerekli Değildir kararı alınması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamış,” tır şeklinde açıklama yapılmıştır. Bu gerekçe son derece anlamlıdır.

Germencik Tekin Köyü’nün gösterdiği gayreti, Yılmazköy’lülerinin verdiği mücadeleyi maalesef şehir merkezlerinde oturan halkımız gösteremedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde ilan edilerek yayınlanan İncirliova, Germencik, Buharkent ve Efeler ilçesi ile ilgili “ÇED Gerekli Değildir” kararları ile ilgili dava açma parasını toplayamadıkları köylülerin dava açamadıklarını biliyor musunuz?

            Germencik Tekin Köylüler, Yılmazköylüler ayakta alkışlanmayı hakeden bir mücadele verdiler. Yürekten kutluyorum hepsini tek tek.

 

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |