Ana Sayfa Gündem 26 Nisan 2019

Hakkımızda ki Şikayet Sonuçlandı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 2018/247024 soruşturma dosyasında hakkımızda bulunduğu şikayetüzerine,Savcılıkça “ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR”…

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 2018/247024 soruşturma dosyasında hakkımızda bulunduğu şikayetüzerine,Savcılıkça “ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR” alınmıştır.

İfade özgürlüğü; bir düşünce, inanç, kanaat veya duygunun söz, yazı ve başka yollarla başkalarına aktarabilmenin serbest olmasıdır.

Hakkımızda; suç olarak iddia edilen basın yoluyla yalan yanlış haber yayınlamak suretiyle hakaret ve iftira açıklaması gerçek dışıdır. Gazetemizde yayınlanan hiç bir haberde, iddia edildiği gibi ne iftira vardır nede hakaret.

Yapılan her haberin içinden cımbızlanarak sunulan bazı ifadeler bize ait olmayıp, her açıklamanın kaynakları özenle belirtilmiş ve belgeleri sunulmuştur. Maltepe Belediye başkanı olarak görev yapan, siyaset yapan Sayın Ali Kılıç doğal olarak konuşmaları, davranışları, icraatları topluma örnek olması gerekmektedir. Doğruları ve yanlışları çalışmaları toplum tarafından dikkatle izlenmek ister. Basının görevi de bütün bunları kamuoyuna, okuyucularına doğru, belgeli bir şekilde sunmaktır.

Özgür ifade gazetesi olarak yaptığımız tüm haberlerin doğruluğuna inanarak topluma sunulmuştur. Toplumu yönetenler her türlü eleştiriye açık olmalı ve yine yanlış yapılan bir haber varsa bunun doğrusunu yine basın yoluyla topluma açıklamalıdır. Yaptığımız tüm haberler için aradan çok zaman geçmesine rağmen. Bir açıklama yapılmamış, hiçbir “tekzip” gönderilmemiş, zaman zaman dağıtılan gazetelerimizin el altından toplatılmaya çalışılmıştır. Biz bu tepkileri anlayabiliriz, Ancak bu güne kadar bu haberlerle ilgili açıklama yapmaması, yasal hiçbir hakkını kullanmadan bu güne kadar beklemesinin izahı ancak haberlerimizin doğruluğunu göstermektedir. Amaç, toplumda gazetemize duyulan ilgiyi azaltmak ve doğruları yanlışa çevirerek iktidar olma hırsının bir ürünüdür.

Seçim veya atamayla yönetime gelerek Kamu hizmetini yapanlar’ da Devletin ve topumun, ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet ettiği tüm kamu faaliyetlerinde, Kamusal işlerin yürütülmesine ve bunların yürütülmesi esnasında kamu görevlilerine olan güvenin sağlanması ve korunmasına yönelik etik değerlerin öngörüldüğü kurallar çerçevesinde görevlerini yürütmek zorundadırlar.

Dolayısıyla, Kamu görevini yürüten kamu görevlisi, Topluma karşı duyduğu güven sarsıcı davranışlar içerisine girmesi halinde,” Topluma karşı Suçlar” işlemiş anlamına geldiği bilinmektedir.

Bu nedenle halkın haber alma hakkını koruyarak yaptığımız objektif habercilik bilinciyle hareket ettiğimiz, Basın ilkelerine ve kanunlara uyum içinde çalışmaya devam edeceğimizi tekrarlıyoruz. Bundan böyle haber takiplerimiz devam edecek ve doğruları ve yanlışları okuyuculara sunacağız.

Google NewsTema Tasarım |