Ana Sayfa Gündem, İstanbul, Maltepe 5 Mart 2019

Maltepe Belediyesi İşçilerin Kazanılmış Hakları Gaspedilemez!

Disk/Genel –İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 no’lu şube Maltepe Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması…


Disk/Genel –İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 no’lu şube Maltepe Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:
Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklarımızı İstiyoruz!
Basın ve Kamuoyuna
Disk’e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube olarak yıllardır Maltepe Belediyesi işçileri içerisinde örgütlü ve yetkili bulunmaktayız.
 Kamuoyunun da yakından bildiği 2017 yılının Aralık ayında çıkarılan KHK ile birlikte belediyede çalışan taşeron işçiler 1 Nisan 2018 tarihi itibari ile Belediye şirketlerine geçirilmişti.Biz de sendika olarak, çoğunluğu KHK ile şirketlere geçirilen işçilerden oluşan Maltepe Belediyesi şirketleri MATAŞ ve MATEĞ A.Ş.’lerde Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başlaması için 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile Çalışma Bakanlığına yetki başvurusunda bulunduk.

Çalışma Bakanlığı tarafından sendikamıza Toplu İş Sözleşmesi yetkisinin verilmesi ile birlikte Ağustos 2018 itibari ile Maltepe Belediyesi şirketlerinin yetkilileri ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Sendikamıza üye Maltepe Belediyesi şirket işçilerinin ortak talepleri doğrultusunda hazırlanan Toplu Şiş Sözleşme taslağının üzerinden yürütülen tartışmaların sonucunda sözleşme görüşmeleri 19 Kasım 2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış, üzerinde anlaşılan Toplu İş Sözleşmesi maddeleri tutanak halinde imzalanmıştır. İmzalanan Toplu İş Sözleşmemiz 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren hukuken geçerli sayılmış ve yürürlüğe girmiştir.
Bu Toplu İş Sözleşmesi ile özellikle hükümetin ”kadro” aldatmacası olan 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilen ve geçiş sürecinde bir çok hakları gasp edilmeye çalışılan işçilerin hakları sözleşme ile güvenceye alınmış, işçiler bu sözleşme ile mali, idari ve sosyal bir çok yeni hakka sahip olmuştur. Özellikle KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilere dayatılan Yüksek Hakem Kurulu’nun hazırladığı sözleşmedeki haklarının yanında, her yıl tüm işçilere asgari zam oranının ücretlerine yansıtılması, haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilerek haftalık tatil gününün 2 güne çıkarılması gibi sendikamızın özellikle üzerinde durduğu talepler bu sözleşme ile kabul ettirilmiştir.
Maltepe Belediyesi’nin gerçek emektarları olan üyelerimiz arasında büyük bir heyecan uyandıran ve coşku ile karşılanan Toplu İş Sözleşmesi özellikle 696 sayılı KHK ile geçişleri yapılan ve bir çok hakkı hükümetin uygulamaları ile gasp edilmeye çalışılan tüm belediye şirket işçilerine örnek olacak bir sözleşme belgesidir.
Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasının ardından böylesi önemli kazanımları içeren sözleşmemizin duyurusunu Maltepe Belediyesi yönetimi ile birlikte yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurma kararı alındı. Ancak tören hazırlıkları yapılırken Maltepe Belediyesi yönetimi Toplu İş Sözleşmesi ile belediye şirket işçilerine tanınan hakları vermeyeceklerini ifade etmeye başladı. 3 aydır Maltepe Belediye Başkanı sn.Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi ve Belediye Şirket Yöneticileri ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştır. Maltepe Belediye yönetiminin onayı ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde işçilere tanınan mali, idari ve sosyal haklar, verdikleri emek ve döktükleri alın teri ile Maltepe Belediyesinin gerçek sahipleri olan işçilere verilmeden Belediye Yönetimi tarafından gasp edilmeye çalışılmaktadır.
Bu 3 aylık süreçte sendika şube yönetimi ve sendikamıza üye Maltepe Belediyesi işçileri iyi niyet çerçevesinde diyalog yolu ile bu sorunu çözmeye çalışmıştır. Altına imza atıldıktan sonra işçilerin kazanılmış hakkı olan bu Toplu İş Sözleşmesinden geri adım atılamayacağı, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu ve işçilerin kazanılmış haklarının gaspı anlamına geldiği Belediye Yönetimine anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak tüm iyi niyet girişimlerimiz ve diyalog çabamız Belediye Yönetimi tarafından dikkate alınmamış işçilerin Toplu İş Sözleşmesinde çalışan den doğan haklarının verilmeyeceği ifade edilmiştir.
Bu süreçten sonra kamuoyuna ifade etmek isteriz ki;
Disk/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Yönetimi ve Maltepe Belediyesi şirketlerinde çalışan 1400 kadar üyemiz ile birlikte kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ederiz.
Ülkemizin içinde bulunduğu seçim atmosferini de dikkate alarak diyalog yolu ile çözmeye çalıştığımız bu süreç, Belediye Yönetiminin hukuku tanımayarak haklarımızı gasp etmeye çalışmakta ısrar etmesi nedeni ile tıkanmıştır.
Bu noktadan sonra üyelerimizle birlikte Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarımızı, emekten gelen gelen gücümüzü kullanarak fiili ve demokratik mücadele ile alacağımızı vurguluyor, Maltepe Belediyesi Yönetimini derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.
Zafer Direnenin Olacak!
Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez!
Disk/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |