Ana Sayfa Gündem, Türkiye 24 Kasım 2020

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Kadınlar ve çocuklar hemen her gün şiddete, tacize uğruyor. Dünya Sağlık Örgütü cinsiyete dayalı şiddeti; kadınlarda fiziksel,…

Kadınlar ve çocuklar hemen her gün şiddete, tacize uğruyor. Dünya Sağlık Örgütü cinsiyete dayalı şiddeti; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlamakta.

Kadına yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve suçtur. Ülkemizin imzaladığı kadına yönelik şiddete karşı uygun yasal yaptırımlar ve politikalar geliştirilmesini öngören uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi şiddeti engellemenin en önemli aşamalarından biridir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna dair uygulamada, sadece ‘aileyi korumaya’ yönelik olarak işlerlik kazandırılmaya çalışılmakta, kanunun şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik kısmı hiçe sayılmaktadır. Kadın düşmanı söylemler; kadınların yaşam hakkı, çalışma hakkı, birey olma ve şiddetten korunma haklarına yönelik saldırıları artırmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin “Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin” kampanyası cezasızlık kültürüne karşı mücadeleyi küresel düzeyde yükseltmeyi amaçlamaktadır.Birleşmiş Milletler şiddete maruz kalan kadın ve çocukları dinlemek ve inanmak, şiddete karşı sessizlik kültürünü sonlandırmak, mağdurun inanılırlığını sorgulamak yerine, failin hesap vermesine odaklanma çağrısı yapmaktadır. Şiddeti sonlandırmak için herkesi dünyanın her yerinde görülen kadına ve çocuklara yönelik şiddeti hoş görme ve inkar etmekten vazgeçmeye çağırmaktadır.

Son18 yılda kadına ve çocuklara yönelik şiddet olağanüstü artış gösterdi ve üstelik hiç önemsenmedi.

Sonuç olarak, DOĞRU PARTİ öfke ve nefrete, kadına ve çocuklara yönelik her türlü şiddete HAYIR diyor. Kadınların ve çocukların ruh sağlığı, insan haklarından ayrı düşünülemez. Ülkemizde bugünlerde kadınlar kazanılmış haklarının geri alınma tehlikesini yaşamaktadırlar. İmzalanan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler, CEDAW) ve kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelede alanındaki en yeni ve kapsamlı metin olan İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin gereklerine uyulmalıdır.

DOĞRU PARTİ olarak bu alanda çalışan kadın örgütleri, meslek odaları ve uzman derneklerin uzun yıllardır biriktirdikleri bilgi ve deneyimlerden yararlanacağız. Basın-yayın gibi alanlarda kadınları aşağılayan cinsiyetçi söylemlerden vazgeçilmelidir. Biz DOĞRU PARTİ olarak kadını önceleyen politikalar üreteceğiz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ”Dünya da hiç bir milletin kadını , ‘Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ diyemez”.sözünden hareketle Türk Kadınına kadim hakları geri verilecektir.
25 Kasım 2020
Diş Hekimi Nesrin Günel İçay
DOĞRU PARTİ Kadın ve Aile Politikaları Genel Başkan Yardımcısı
25 Kasım 2020 / ÖZGÜR İFADE

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |