Ana Sayfa Gündem 30 Ekim 2020

AKKAYA’DA BÜYÜK GASP VE TALAN PLANI!

AKYAKA’DA MÜLKİYE HAKLARININ GASPINA YÖNELİK REVİZE İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILIYORMuğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde “1/5000 ölçekli…

AKYAKA’DA MÜLKİYE HAKLARININ GASPINA YÖNELİK REVİZE İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde “1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı” yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5.Ekim.2020 tarih ve 208821 sayılı Olur’u ile onaylanan ve halen askıda olan imar planı, bölgede oturan halkın mülkiyet haklarının elinden alınması ve bölgeye yapılması planlanan yat limanı ve marina tesisleri için bir turizm yatırımcısına adeta peşkeş çekilmesi niteliğindedir.

Konu Akyaka için, Akyaka’lılar için büyük önem arz ediyor. Şöyle ki,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Akyaka ve Azmak Kıyı Bandı için “Koruma Amaçlı Revize İmar Planı” çalışması yapılmış ve 15.Ekim.2020 tarihinde bakanlığın internet sitesinde yayınlanmış. Ayrıca, Muğla Çevre İl Müdürlüğü’nde de askıya çıkarılmış. Mevcut İmar Planı ise 1989’da yapılmıştır ve revize edilerek 1997’den bu yana yürürlüktedir.

Söz konusu yeni revize imar planı raporu incelendiğinde, her ne kadar “koruma amaçlı” diye yazıldıysa da hem raporun satır aralarında, hem de plan notlarında gözden kaçırılmaya çalışılan şeyin aslında burada bir özel yatırımcı şirket vasıtası ile yat limanı kurdurularak işlettirilmesi hayalidir.

“Koruma Amaçlı Revize İmar Planı” adıyla yayınlanan yeni plan korumayı değil, aksine yıkımı ve büyük sermaye sahiplerine yönelik kıyıların peşkeş çekilmesini öngörmektedir. Çünkü, askıdaki bu imar planı ile 1845, 1850, 1851, 1852, 1853 parsellerde kurulu KermeTur sitesinin A,B,C, İkiz Bloklarının yer aldığı parseller (ile genel otoparkın arkasındaki müstakil villaların yer aldığı parseller) ve önümüzdeki mendirek sahasına yapılması planlanan bir yat limanı ve marina ek hizmet tesislerinin bu işe talip bir turizm işletmecisinin kullanması amacıyla komple bir boş mekan haline getirilmeye çalışılıyor.

Bahsedilen alandaki parsellerin olduğu bölgedeki evlerin yıkılarak, yerine marina hizmetleri için kullanılmak üzere yat turizmine yönelik bir marina, ek hizmet tesisleri ve alışveriş merkezi inşaa edilmesi planlanıyor. Bu hayali gerçekleştirmek için, Bakanlık kamulaştırma yöntemi yerine, ÖZEL PROJE ALANI adıyla bir el koyma yöntemine başvurmakta ve Ula belediyesi’ni bu konuda bir tetikçi olarak kullanmaktadır.

Klasik kamulaştırma yöntemine kıyasla ÖZEL PROJE ALANI kavramının kullanılmaya çalışılması da, mülkiyet sorunlarını kısa yoldan ucuza çözme amacıyla üretilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemde, evlerimiz için Ula Belediyesi’nin belirlediği emlak vergisi rayiç alınarak bedel tespiti yapılmaktadır. Bu bedelin bizlere ödenerek yerimizden edilmek isteniyoruz.

Bahsi geçen parsellerde 1972 yılından bu yana oturan 200 küsur ailenin mülkiyet hakları gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bu aileler mevcut imar planının değişmesini istemiyor, buraya bir yatırımcının bizim evlerimizi yıktıktan sonra, tamamen kendi kazancı için bir işletme kurmasına razı değildir. Söz konusu Revize İmar Planı’nda bir kamu yararı yoktur, kıyıların halkın elinden alınarak sermaye kesimine peşkeş çekilmesi vardır. Bu iktidarın, ülkemizin tüm kaynaklarını satmasına bugüne kadar karşı çıktığımız gibi, bugün kendi mülklerimizin de talan edilmesine karşıyız. Otobüsün tepesinden atılan çay paketleri ile aldatılacak bir kesim değiliz.

Biz kat malikleri olarak, yasal süresi içinde itirazlarımızı yapacağız. İtirazlarımızın kabul görmemesi halinde de dava yoluna gitmek zorundayız. Ancak, sesimizin duyulmasını ve siyaset arenasında da konunun gündem yapılmasını önemsiyoruz. Komşularımız, bu konuda gerek basına ve gerekse siyasi partilere önemli bir görev düştüğüne inanıyor. Meclis kürsüsünde, komisyon çalışmalarında ve Bakanlık makamında bu plana itiraz edilmesi için gerekli desteği alabilmek istiyoruz.

REVİZE İMAR PLANINA İTİRAZ EDECEĞİNİ BELİRTEN STK’LAR
Akyaka Kültür Sanat Derneği
Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür ve Sanat Tanıtım Vakfı
Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği
Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği
Datça Çevre ve Turizm Derneği
Eğitim-Sen Muğla Şubesi
Fethiye Kent Konseyi
Gökova – Akyakayı Sevenler Derneği
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Gökova Kültür ve Sanat Derneği
İDYMA Çağdaş Sanat Derneği
Karya Kadın Derneği
Marmaris Kent Konseyi
Menteşe Kent Konseyi
Muğla Çevre Geliştirme Derneği
Muğla Çevre Platformu
Peynirçiçeği Gündoğan Gönüllüleri
Slow Food Gökova Birliği
TEMA Muğla Şubesi
Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği
30 Ekim 2020 / ÖZGÜR İFADE

AZMAK APARTMANI KAT MALİKLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
KONU: ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA
15.10.2020’DE ASKIYA ÇIKARILAN REVİZE İMAR PLANI 24.Ekim.2020
Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesindeki 15.Ekim.2020 tarihli duyuru sayfası:

Google NewsTema Tasarım |