Ana Sayfa Dünya, Gündem, Türkiye 3 Mayıs 2020

Akp Güdümlü Cüppeli Siyasetin Manipülasyonu

DİYANET EŞCİNSELE SARDI, AKP’NİN EŞCİNSEL KANUNLARINA BAKMIYOR ‘Gündem değiştirme Görevine Soyundurulmuş Diyanet Eşcinsel Tartışmasını Kamuoyuna Taşırken; Akp…

DİYANET EŞCİNSELE SARDI, AKP’NİN EŞCİNSEL KANUNLARINA BAKMIYOR

‘Gündem değiştirme Görevine Soyundurulmuş Diyanet Eşcinsel Tartışmasını Kamuoyuna Taşırken; Akp İktidarının Çıkardığı Eşcinsel Kanun, Yasaları ve İstanbul Sözleşmesini Görmezden-Bilmezden Geliyor’

Diyanet İşleri Başkanı’nın, ”cinsel hayatın, ancak evlenmeleri helal olan bir erkekle bir kadın arasında ve geçerli bir nikah akdine dayanan evlilik birliği içinde söz konusu olabileceğini açık ve kesin bir şekilde bildirdiğine dikkat çekilerek, “Bu meşru daire dışında kalan cinsel ilişkiler ise İslam’da zina olarak nitelenmiştir. Toplumun çekirdeğini oluşturan ve onun geleceğini belirleyen aile kurumunu tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan ve toplumsal düzenin bozulmasına, nesillerin ziyan olmasına, insana mahsus bir erdem olan haya duygusunun yitirilmesine ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan zina hakkında Yüce Allah onun ‘son derece çirkin bir iş ve çok kötü bir yol’ olduğunu beyan edip, bu suçun işlenmesi şöyle dursun, yanına bile yaklaşılmaması talimatını vermiştir.  “eşcinsellerin lanetlendiği, zina ve eşcinselliğin hastalığı da beraberinde getirdiği” yönündeki sözleriyle Türkiye gündemin de eşcinsellik tartışmasını başlatmıştı.

6284 Sayılı Kanun İstanbul Sözleşmesinin yasallaşması için çıkartıldı. İmzaya açılmasından sonra onay için TBMM Genel Kurulu’na sunulmuş, 14 Mart 2012 tarihinde AKP, CHP, MHP ve BDP’nin oybirliğiyle 246 kabul ve SIFIR ret oyuyla 26 Dakika da Meclis’te onaylanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi Madde 4 – Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması. (3)

”Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.”

Madde 12 – Genel yükümlülükler. (5)

”Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TC. KANUN, YASA VE ANAYASASININ ÜSTÜNDEDİR.

İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir. Bunun hakkında, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. İstanbul Sözleşmesi ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nede­niyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İstanbul Sözleşmesi hükümleri esas alınır. Anayasa’nın 11.maddesi uyarınca, İstanbul Sözleşmesi hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi ifade ediyorum”

MHP grubu adına söz alan Mehmet Şandır’da konuşmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin böyle ortak öznelerde, uzlaşma örnekleri ortaya koyduğunu belirterek başlıyor. Şandır, “Bu kanuna Milliyetçi Hareket Partisi olarak tabii ki biz de destek veriyoruz ama bu uluslararası sözleşmenin iç hukuktaki yansımaları da hızla tamamlanmalı. Buna dayalı olarak bir kanun çıkarılması gerekiyor, o kanun getirilmeli. Buna dayalı olarak uluslararası kurulacak olan izleme komisyonu Türkiye ayağı kurulmalı. Yani bu iş böyle rutin bir şekil şartı noktasında kalmamalı diye temenni ediyorum ve bu kanunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullanıyordu.

Akp Grubu adına Canikli: İstanbul Sözleşmesi’ni yasalaştıran ilk ülke olma onuru bize ait olacak.

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul Sözleşmesi Kanun tasarısı hakkındaki son sözü ise AK Parti adına Nurettin Canikli alıyor. Canikli, “Türkiye bu sözleşmenin hazırlanmasında ve sonuçlandırılmasında öncülük eden ülkelerden bir tanesi, on üç ülkeden bir tanesi. Türkiye’de imzalandı, mayıs ayında imzalandı sözleşme. Ve daha önemlisi belki, parlamentosundan geçiren, yasalaştıran ilk ülke olma onuru da inşallah bize ait olacak biraz sonra; hepimize ait olacak, bütün milletvekillerimize, bütün gruplarımıza ve Türkiye’ye ait olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlara, o anlaşmanın imzalanmasında orada bulunan, katkı sağlayan tüm arkadaşlara, iktidarı, muhalefetiyle, milletvekili arkadaşlarımıza, hükûmetimize, bakanımıza tekrar şükranlarımızı arz ediyorum ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuşuyordu.

Böylece İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzaya açan ülke Türkiye olduğu gibi ilk onaylayan ülke de Türkiye olmuştur; sanki kadına şiddetin en fazla olduğu ülke Türkiye’ymiş gibi… Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Türkiye’den sonra sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler “Avusturya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Karadağ, Portekiz, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Slovakya ve Lüksemburg” olmuştur.

Avrupa Konseyi ülkelerinin imzaladığı sözleşmeye bakıldığında Türkiye gibi kayıtsız şartsız imzalayan ve onaylayan ülke sayısı azdır. Ülkelerin bir kısmı sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamamış, bir kısmı da çekincelerini belirtmiştir. Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin sözleşmeyi imzaladığı, 34 ülkenin de sözleşmeyi imzalayıp onayladığı, 11 ülkenin ise sözleşmeye çekince koyduğu görülmektedir. İngiltere, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Moldova, Macaristan, Ermenistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya ve Slovakya sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamamıştır.

BAŞLIKLARLA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GELİNEN SÜREÇ:

– 09/10/2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan eşcinsellerin hak ihlali yaşadıkları ve kendi yönetimlerinde herhangi bir ayrıma maruz kalmayacaklarını taahhüt etti.

– 08/04/2007 de Akp hükümetinin onayı ile LGBT Öğrenci Derneği kuruldu.

– 31/05/2007 de İstanbul’da 170 yataklı LGBT oteli açıldı.

– 29/11/2011 da 6251 sayılı LGBT yasası çıkarıldı.

– 05/04/2013 de LGBT kurumsal olarak sosyal medya platformlarında yerlerini aldılar.

– 02/05/2013 de Akp iktidarının onayı ile MEŞCİD (Müslüman Eşcinseller Derneği) kuruldu.

– 01/08/2014 de aile mevhumunu yerle bir eden LGBT’li bireylerin en büyük dayanağı İstanbul Sözleşmesi Akp iktidarının onayı ile yürürlüğe girdi.

– 19/09/2014 de ETCEP (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Akp iktidarının onayı ile yürürlüğe girdi.

– 24 /09/2014 de Ekin Keser ve Emrullah Tüzün adlı iki eşcinsel İstanbul’da yapılan bir törenle evlendi.

– 28/06/2015 de Akp iktidarının izni ile LGBT onur yürüyüşleri başladı.

– 23/10/2015 de Akp iktidarının onayı ile Türkiye’de LGBT dernek sayısı 22 oldu.

Görünüşe göre Diyanet İşleri Başkanının gerçekten olduğunu düşünenler; bu sapkınlığın oluşumuna katkı sağlayan, kanun ve yasalarla besleyen siyasi iradeye tek kelime etmesini bekleyenler daha uzun zaman hayal kırıklığı yaşamaya devam edecekler.

03 Nisan 2020 / Abidin SARI-ÖZGÜR İFADETema Tasarım |