Ana Sayfa Gündem, Magazin 9 Aralık 2020

AYDINLATIRKEN KARARTAN, ISITIRKEN ÇARPAN ELEKTRİK!!

Elektrik Üretim Dağıtım ve Tedarik Şirketi(EÜİAŞ) yaptığı elektrik enerjisi toptan satış birim fiyatlarında, 2020’nin başından bu yana…

Elektrik Üretim Dağıtım ve Tedarik Şirketi(EÜİAŞ) yaptığı elektrik enerjisi toptan satış birim fiyatlarında, 2020’nin başından bu yana %62 oranında indirim yaparak 1.Temmuz.2020 den itibaren 13.20 kuruş olarak belirlemiştir.

Ancak; EÜİAŞ tarafından yapılan indirimler, salgın hastalık dönemi de dâhil olmak üzere hiçbir şekilde tüketici faturalarına yansıtılmamış, Dağıtıcı firmalar 2020 yılının 1’inci dönem elektrik fiyatlarını, Konutlarda %32.3 arttırarak, 71,2 kuruş olarak belirlemiştir.

Sonuç olarak Dağıtım şirketleri 13.20 kuruşa aldıkları elektriği 71.20 kuruş olarak tüketiciye yansıtmaktadır. Sadece bu değil, birde tüketici faturalarına yansıyan vergiler ile vergiden de vergi alınan kdv gibi ilave vergiler var; işte bu vergi bedelleri;

KAYIP/KAÇAK BEDELİ (Bilinmiyor)
Kayıp / Kaçak Bedeli tüketiciler tarafından itiraz edilen bir kalem olduğundan ayrı bir bedel olarak faturalarda gösterilmese de fiyatları etkilemekte ve Kayıp / Kaçak Bedeli mesken, ticarethane ve sanayi dahil tüm tüketicilere yansıtılmaktadır.

Enerji Fonu Bedeli(%1)
Enerji sektörünün gelişimi için yapılacak olan bilimsel araştırmaların, AR-GE çalışmalarının finansmanını sağlamak, etüt, projeleri denetleyebilmek ve kurulacak olan tesislerin maliyetlerini karşılamak için Harcanan enerji tüketim tutarının %1’i olarak elektrik tüketicilerinden Enerji Fonu’na aktarılmak üzere elektrik satışı yapan şirketler tarafından tüketiciden tahsil edilmektedir.

TRT Payı(%2)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunları’na ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla TRT giderlerinin karşılanması amacıyla elektrik tüketicilerinden, Harcanan Enerji Tüketim Tutarının %2’si elektrik satışı yapan şirketler tarafından TRT’ye iletilmek üzere tüketiciden tahsil edilir.

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi – ETV (BTV)(%5)
Elektrik tüketim vergisinden elde edilen gelirler belediyelere aktarılır. Elektrik Faturalarında ETV ya da BTV kısaltmasıyla gösterilir. Bu vergiyi, hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezi, doğumevi, bakımevi, kreş gibi yerler, ibadethaneler ve doğrudan elektrik üreten, dağıtan kurumlar ödemezler. ETV ya da BTV’nin hesaplanması mesken ve ticarethaneler ile Sanayi aboneleri için farklılık göstermektedir. Mesken ve ticarethaneler için Harcanan enerji tüketim tutarının %5’i, Sanayi grubu için %1 olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV)(%18)
Katma Değer Vergisi elektrik Faturasında KDV harici tüm kalemlerinin toplamının %18’i KDV’yi oluşturur. KDV hesaplanırken Harcanan Enerji Tüketim Tutarı ile diğer tüm bedeller ve vergiler toplanır ve %18 oranındaki tutar toplama dahil edilir. Örneklersek;

Harcanan Enerji Tüketim Tutarı : 100.00 tl
Enerji Fonu %1 : 1.00 tl
TRT Payı %2 : 2.00 tl
ETV (BTV) %5 : 5.00 tl
Ara toplam : 108.00 tl
KDV %18 : 19.44 tl
Ödenecek Tutar : 127.44 Tl.

Görüldüğü gibi ilave vergilerin de vergisi alınarak kdv oranı belirleniyor. Bir elektrik tüketicisi olarak soruyorum;
• Tüketiciler neden AR-GE için enerji fonuna ödeme yapsın ?

• TRT personelinin maaşlarının ödenmesi ve diğer v.s. harcamalarını karşılamak adına TRT’ye vatandaşlar neden ödeme yapsınlar . TRT’yi diğer televizyon kanallarından ayıran nedir?

• Belediyelere kaynak aktarmak için yüksek oranlı Elektrik tüketim vergisinin vatandaşlara yüklenmesinin mantığı nedir? Vergilerin vergilendirilmesi (KDV) katmerli vergi olarak vatandaşların sırtına yüklenmesinin nedeni nedir?

AKP iktidarı ; Neredeyse vatandaşın soluduğu havayı da vergilendirmeye tabi tutacak. Biraz vicdan, biraz mantık, biraz hak-hukuk, biraz da insaf yahu !!

Vatandaşların refahı söz konusu ise işte yapmanız gereken işlemler;
• EÜİAŞ’in Dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatına ,tüketiciye yansıtılacak fiyata esas belli bir oranın üzerinde bir ekleme yapamayacağı konusunun taraflar arasında yapılan sözleşme ile kayıt altına alınmalıdır.

• Faturada yer almayan ancak tüketim bedeline dahil edilen kayıp kaçak bedelinin ise kaldırılması, kayıp ve kaçağı yok edici tedbirlerin ilgililerce alınması gerekmektedir. (hırsızları bulmuyorsunuz, onların çaldıklarını vatandaşlara yüklüyorsunuz. Engel olamıyorsanız bu bedeli de sizler üstlenmelisiniz.

• Enerji fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır.

• ETV kaldırılmalı veya sanayi grubu için uygulanan orana (%1) çekilmelidir.

• KDV harcanan tüketim bedeli üzerinden %1 olarak uygulanmalıdır.

İşte size DOĞRU olduğuna inandığım çözümler. Hayata geçirebilirmisiniz?
AKP iktidarını, Vatandaşlarımızı aydınlatma yerine karartma, ısıtma yerine çarpma işlemlerinden vezgeçmeye davet ediyorum. DOĞRU olan vatandaşlarımızın refahı doğrultusunda faaliyette bulunmanızdır.

DOĞRU PARTİ olarak vatandaşlarımızın refahını sağlamak temel ilkemizdir. DOĞRU PARTİ, DOĞRU işlerin temsilcisi ve uygulayıcısı olacaktır.
Selam ve saygılarımla
Cezmi ORKUN
DOĞRU Parti
Enerji Tabi Kaynaklar ve Madenlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
10 Aralık 2020 / ÖZGÜR İFADE

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |