Ana Sayfa Gündem, Magazin, Sağlık 21 Mayıs 2020

CHP’den 16 maddelik ekonomik buhrandan çıkış önerisi…

Ülkenin içinde geçtiği bu zorlu süreçte iktidarın her türlü baskı politikasına rağmen, CHP’ nin ortaya koyduğu ılımlı…

Ülkenin içinde geçtiği bu zorlu süreçte iktidarın her türlü baskı politikasına rağmen, CHP’ nin ortaya koyduğu ılımlı ve barışçıl politikasıyla birlik, beraberlik, dayanışma ve erdemlik ruhu içerisinde sağduyulu hareket ederek dayanışma ruhu içerisinde M.K. Atatürk’ ün devletçilik ilkesine dayalı planlı üretim ekonomiyi önceleyen, gelirde adil bölüşüm ile Covit-19 salgınına karşı ortak mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyleyen CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara önerdiği 16 maddelik “Ekonomik Buhrandan Çıkış” paketi önererek öneren paket aynen şöyle;

“Hükümet, yaşanan ekonomik buhranı aşmak için yeni bir bütçe ve yeni bir planı Meclis’e getirmelidir. Hükümet, Türkiye’nin içeride ve dışarıda saygınlığını artırmak için reform sürecini de başlatmak zorundadır.”

– Kamuda israfa son verileceği millete taahhüt edilmeli.

– Yeni bir bütçe ve yeni bir Orta Vadeli Program TBMM’ye getirilmeli. TBMM’de kabul edilen “2020 Yılı Bütçesi” ve daha önce açıklanan “2020-2022 Orta Vadeli Program” artık milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir.

– Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalı. Bu çerçevede; yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalı, merkezi yönetimin denetimi, belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmaktan çıkarılmalı, seçimle gelen belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalı.

– Devlet yönetiminde liyakat sistemi hâkim kılınmalı.

-Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalı.

– Özerk kurulların güvencesi sağlanmalı. Hükümet, ekonominin önemli aktörleri olan Merkez Bankası başta olmak üzere, BDDK, SPK, KİK, EPDK gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve bu kurumların araçlarına siyasi müdahale etmeyeceğini kamuoyuna açıklamalı.

– Kamu İhale Yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.

– TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kurulmalı.

– Ulusal Vergi Konseyi Kurulmalı. Hükümet, vergi politikalarındaki çarpıklıkları gidermek ve adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacağını ve bu Konsey’in her yıl düzenleyeceği raporları Resmi Gazete’de yayınlayacağını taahhüt etmeli.

-Ekonomik ve Sosyal Konsey çalıştırılmalı.

-Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalı.

-Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalı.

-IMF ile yeni düzen netleştirilmeli. IMF ile ilişkiler kesilecekse, ortaklıktan çekilmeli ve IMF’deki sermaye payının Türkiye’ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalı.

-Seçim barajı kaldırılmalı

-Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalı.

-Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulmalı. Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirileceği, bunun için de güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacağı kamuoyuna açıklanmalı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan sorunların aşılması için atılması gereken adımların Türkiye’yi girdaptan çıkabilmesinin reçetesidir” dedi. Kaynak chp.org.tr.

M.Can Şadioğlu Özgür İfade

Google NewsTema Tasarım |