Ana Sayfa Gündem, İstanbul, Maltepe 24 Kasım 2020

İBB’Yİ İPLEMEYEN CHP İLÇE BELEDİYESİ

‘Chp’li İlçe Belediyesi İBB’yi Hem Takmıyor, Hemde Yalan Söylüyor’Maltepe’de kamu görevini ve ilçemizde ki çevre sağlığını ve…

‘Chp’li İlçe Belediyesi İBB’yi Hem Takmıyor, Hemde Yalan Söylüyor’
Maltepe’de kamu görevini ve ilçemizde ki çevre sağlığını ve görsel kirlilikleri ilgili kurumların görüşlerini alarak Maltepe halkına aktarma ve bilgilendirme görevimizi kimseye yandaş olmadan yerine getirmeye devam ediyoruz.

Özgür İfade Gazetesi olarak Maltepe Zümrütevler mahallesinde ilçe belediyesinin kanunsuz çöplük ve hafriyat toplama alanı oluşturmasını defalarca kez haber yapılmasına rağmen ilçe belediye bakanının despot ve dediğim dedik çaldığım düdük yaklaşımları sonucu yaşanan kanunsuz çöplüğü konunun iki tarafından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine 21 Eylül 2020 de sorduk.

MALTEPE İLÇESİNDE HAFRİYAT VE ÇÖP TOPLAMA ALANI
İ.B.B Yol Bakım 6. Bölge (Müdür Yardımcılığı) ile İSKİ su deposu arasında bulunan Maltepe belediyesi mülkiyetinde ki araziye Maltepe Belediyesi harfiyat ve çöp toplama alanı yapmış durumda.

İlgili yasa ve yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin harfiyat ve çöp toplama alanı oluşturması Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi uhdesinde ve iznine bağlıdır.
-Maltepe Belediyesine bu alanda harfiyat ve çöp depolamak için İBB tarafından verilmiş bir izin var mı?
-Geçtiğimiz aylarda bu çöplükte çıkan yangında ilçede ciddi bir çevre kirliliği oluştu, bu konuda İBB olarak ne gibi bir yaptırım uyguladınız?
-Böyle bir izin İBB tarafından verilmediyse Maltepe Belediyesinin bu İSKİ su deposuna bitişik kanunsuz çöp ve hafriyat toplama alanı için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

  • İSKİ su deposuna bitişik nizamda bulunan bu çöp ve hafriyat depolama alanı halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmuyor mu?
    Sorulara cevap oluşturacak İBB izin belgesini, yarattığı çevre kirliliği için yapılmış bir işlem varsa belgesini Maltepe kamuoyunu bilgilendirmek için tarafımıza verilmesini-gönderilmesini talep etmiştik.

Konunun ikinci tarafı konumunda ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının benzer bilgi talebine bir ayı aşkındır hala cevap vemediğinin notunu düşerek; bu hususta takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

İŞTE İBB’NİN 31 Eylül 2020 de KANUNSUZ ÇÖPLÜĞE İLİŞKİN VERDİĞİ CEVAPLAR:
”İlgi : 21.10.2020 03:06:25 Tarih ve 1-35980515694 Nolu Başvurunuz
Başvurunuzda yer alan hafriyat ve çevre kirliliği(denetim) ile ilgili konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Görüşme neticesinde tarafımıza verilen bilgi aşağıdaki gibidir:
“İlgi Beyaz Masa şikayetinde; Maltepe İlçesi, İBB Yol Bakım 6. Bölge Müdürlüğü (Müdür Yardımcılığı) ile İSKİ Su deposu arasında kalan Maltepe Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki alanın, ilgili Belediye tarafından hafriyat toprağı ve çöp depolama alanı olarak kullanıldığı belirtilerek konuyla ilgili sorularının cevaplanması istenmiştir.
-Maltepe Belediye Başkanlığı’nın bu alana hafriyat toprağı ve çöp depolamak için izni olup olmadığı, izin yok ise bu faaliyet sebebiyle ne yapılması düşünüldüğü, çöp ve hafriyat depolama işinin sağlık için zararlı olup olmadığı hususları sorulmuştur.
Çevre Koruma Müdürlüğümüz; Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca; hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü, geçici ve nihai depolanması hususlarını yönetmektedir. Çöp depolanması faaliyeti; İlçe Belediye Başkanlığı ve İBB Atık Yönetimi Müdürlüğünce ve halk sağlığı açısından sakıncası olup olmadığı hususunun ise İlçe Sağlık Grup Başkanlığı‘nca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Muhtelif tarihlerde Başkanlığımızca yapılan denetimlerde; Maltepe Belediye Başkanlığı’nın faaliyetlerinden kaynaklanan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarını, aktarma istasyonu olarak kullandığı yukarıda da ismi geçen alan da dahil olmak üzere, izinsiz döktüğü Başkanlığımız teknik elemanlarınca tespit edilen yerlerle ilgili MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI hakkında 5 (beş) KEZ İDARİ YAPTIRIM CEZASI uygulanmıştır. Başkanlığımızdan Geçici Depolama İzni alması gerektiği yazı ile taraflarına bildirilmiştir.
Geçen süre içinde dönem dönem uyarılmış, Müdürlüğümüz denetim sorumluluğu kapsamında olan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kaldırılması sağlanılmıştır.
Beyaz Masa şikayetine istinaden 22.10.2020 tarihinde yapılan denetimde ise; söz konusu alanın planlarda Belediye Hizmet Alanı statüsünde olduğu, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının depolandığı görülmüş olup denetimimiz esnasında herhangi bir faaliyete rastlanılmamıştır. Yapılan görüşmelerde, İlçe Belediye Başkanlıklarının bu tür ara istasyonlara ihtiyaç duyduğu, hava koşulları, pandemi vb. sebeplerle birikim oluştuğu, kaldırılma çalışmalarına ivedilikle başlanacağı bilgisi alınmıştır.
Alanın en kısa zamanda temizlenmesi ve faaliyete devam edilecekse geçici depolama izni alınması gerektiği, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı dökümü tespit edilmesi halinde gereğinin yapılacağı 02.11.2020 tarih ve TN:1213788 sayılı yazımızla Maltepe Belediye Başkanlığına bildirilmiştir. “

İBB’Yİ İPLEMİYOR
Kanunsuz çöplüğe ilişkin verilen İBB cevaplarından da anlaşıldığı gibi Maltepe CHP belediye başkanı bay Ali Kılıç ilçe halkının talep ve isteklerine gözünü kulağını kapatıp zorbalık yönetimini devam ettirirken, ilçede ki tek cemevi konusunda alevi toplumunu takmadığı ve iplemediği gibi İBB’yi de takmadığı ve iplemediği anlaşılıyor. İlçenin ortasında kanunsuz çöplük oluşturan ilçe belediyesine 5 kez uyarı cezası uygulandığı İBB tarafından ifade edildiğine göre Maltepe Chp ilçe belediyesi ve başkanı bay Ali Kılıç’ın İBB’yi de takmadığı anlaşılıyor. Bay Ali Kılıç’ın bu gücü ve cesareti nerden ve kimden aldığı merak ediliyor.

MALTEPE BELEDİYESİNİN YALANI RESMİYETE DÖKTÜĞÜ ANLAŞILIYOR
İBB tarafından verilen cevapta Maltepe belediye başkanı bay Ali Kılıç’ın söz konusu çöplük için belirttiği ”hava koşulları, pandemi vb. sebeplerle birikim oluştuğu” cevabıyla Maltepe halkına 6 yıldır söyledikleri yalanlar gibi açık açık İBB’ye de yalan söylemiş.

ÇÜNKÜ!…
Söz konusu mezbeleliğin ve kanunsuz çöplüğün oluşturulması haber kayıtlarımızda bulunduğu gibi tüm Maltepe halkı da çok iyi biliyor ki; bahse konu kanunsuz çöplük 2019 yerel seçimlerinden sonra kendi partisinin adayı Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olmasından sonra oluşturulmuş ve konuya dair ilk haberimizi 11 Aralık 2019 da ”Maltepe’de Çöp Rezaleti; İski’nin İçme Su Deposunu Çöplüğe Çevirdiler” başlığıyla yapmıştık.

http://ozgurifade.com.tr/maltepede-cop-rezaleti-iskinin-icme-su-deposunu-copluge-cevirdiler/

Yine aynı kanunsuz çöplükte çıkan yangın sonucu ilçe çevre kirliliği ve rezaleti yaşanmış bu durumuda 08 Nisan 2020 de ”İLÇE BELEDİYESİNİN KANUNSUZ ÇÖPLÜĞÜ YANDI İLÇE ÇEVRE REZALETİ YAŞADI” başlığıyla kamuoyuna aktarmıştık.

http://ozgurifade.com.tr/ilce-belediyesinin-kanunsuz-coplugu-yandi-ilce-cevre-rezaleti-yasadi/

SALGINI FIRSATA VE ÇIKARA DÖNÜŞTÜRME
Dolayısıyla bay Ali Kılıç ve ilçeyi yalanlarla yönettiği ekibinin bu tarihlerde Türkiye’nin hiç bir köşesinde varlığına rastlanmayan koronavirüs salgınını kendilerine kalkan yapmaya çalıştığı net bir şekilde anlaşılıyor. Bu durumun salgını kendi kanunsuzluklarını ve hukuksuzluklarını örtme aracına dönüştürmeye bariz bir örnek olduğu ortadadır.

5 KEZ İDARİ YAPTIRIM CEZASI NEDİR!
İBB kanunsuz çöplük hakkında verdiği cevaplarda Maltepe belediyesinin bu kanunsuz ve hukuksuzluğu için kendilerine ”5 (beş) KEZ İDARİ YAPTIRIM CEZASI” muğlak ve ne olduğu anlaşılmayan be cezanın mahiyetinin ne olduğuna ise değinilmemiş.

Nedir bu ceza!…Para mı, İBB imkanlarını kısıtlama mı?
Daha da önemlisi kendi partisinin ilçe belediyesinin kendilerine bu kadar aleni ve bariz yalan söylemeleri hakkında ne düşünüyorlar!
Kendi BÜYÜKŞEHİR belediyesine yalan söyleyen bir anlayışın Maltepe halkına neler söyleye bileceğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
24 Kasım 2020 / ÖZGÜR İFADE

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |