Ana Sayfa Gündem, Magazin, Maltepe, Türkiye 1 Haziran 2020

KAMUOYU’ nun BİLGİSİNE

  Gazetecilik; önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak, siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel gibi daha birçok alanlardaki olaylara güncel…

 

Gazetecilik; önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak, siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel gibi daha birçok alanlardaki olaylara güncel bakış açısıyla haberleştirmek üzere nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde halkın bilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Özgür ifade gazetesi’ninde yaptığı haberlerin tümü bu çerçevede halkın haber alma hakkını objektif Tarafsız ve özgür bir biçimde kamuoyu bilgisine sunmayı amaçlamaktadır.

Bu nedenle, 24.05.2020 tarihinde Gazetemiz tarafından kaleme alınan, Maltepe belediyesince CoVİT-19 salgını nedeniyle bazı kamu hastanelerine dağıtmak üzere, temin edilen muhtelif malzemelerin maliyeti hakkında bilgi edinme yasasına istinaden bilgi istenmiş, ancak belediye tarafından gerekli açıklayıcı bilgi verme erdemliğinde bulunamadığı için de gazetecilik görevimizi yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere haber yapma hakkımızı kullandık.

Söz konusu, Firma hakkında yapılan araştırma sonucunda 456859 nolu Ticaret sicil gazetesinin kayıtlarında tedarikçi firmanın sahibi Belediye Başkan yardımcısı Yahya HAN ve Eşine ait olduğu tespiti yapılmıştır.

Unutmayalım ki, Kamu görevlileri 657 sayılı yasanın 28. maddesinde ; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre(Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif sirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü Maddesi’ne göre “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden” ibarettir. Kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketleridir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da belirtildiği gibi devlet memurları ortak olamazlar denilmesine rağmen,

Sayın Yahya HAN’ın da bir kamu görevlisi olduğu ve ticaret sicil gazetesindeki kayıtlara göre firma bir başkasına devir edilmediği sürece yasa gereği suç unsuru teşkil etmektedir,

Elbette ki hukuki hak her yurttaşın en doğal hakkıdır. Ancak konuya muhatap olan kişi kimlerse hukuken o kişi veya kişiler bu hakka sahip olacağı bilinmelidir. Üçüncü şahısların haksız bir şekilde müdahil olmaları hele bir de kurumsal kimliğe sahip olan bir dernekse getireceği yükümlülüklerin sonucu iyi düşünülmelidir.

Bu nedenle 5253 sayılı dernekler yasası ile kanun ve mevzuat açıktır. Hata yapan kişiler dernek yönetim kurulu üyesi olsalar dahi yönetimde bulundukları bir kurumu bireysel emellere alet edilmesi veya arkasında durması gibi yaklaşımlar doğru bir davranış değildir.

Kaldı ki, Gazetemizde yapılan haberin içeriğinde SİDAD derneği ile ilgili her hangi bir ifade geçmemesi ve tamamen Tedarikçi firmadan alınan malzemelerin maliyetiyle ilgili araştırma ve sorgulama konusu olmasına rağmen, Firma sahibinin sadece dernek yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle dernek yönetimince Kamuoyuna imzalı basın açıklamasında bulunarak gazetemiz hakkında bir takım ithamlarda bulunması hakkını vermemektedir.

Ayrıca, SİDAD Yönetim kurulunca yapılan yazılı açıklamada, gazetemizce sözde muhatap şahsın özel hayatına müdahale ettiğini ve kirli eller diye kastettikleri kişi veya kurumlardan da çıkar sağladığımıza dair ithamlarda bulunarak zan altında bırakıldığımız bilinmelidir.

Şu açık bilinmelidir ki, bizim hiç kimsenin özel hayatı üzerinde her hangi bir baskı unsuru kullanmadığımız gibi, kirli eller diye gösterdikleri adreslerle de asla hiçbir şekilde işimizin olamayacağını kamuoyuna açıkça deklere ediyoruz,

Ve diyoruz ki, Hodri meydan…

SİDAD’ ın adres gösterdiği hangi kirli eller bizi beslediyse, yönetim kurulundan o kirli ellerin ispatını talep etmek bizim en doğal hakkımız olacaktır. Aksi takdirde hukuk karşısında hesaplaşacağımız bilinmelidir. Gazetemiz üç yıldan beri sahibi İbrahim Bilgin’ in tüm birikim ve iki gayrı menkul satışı geliriyle, gazetede görevli bizler kendi emekli maaşlarımızla imece usulüyle dayanışma içerisinde destek vererek kıt kanaat ayakta kalma çabası içerisinde halkımızın haber alma hakkını yerine getirmeye çalışıyoruz.

Tüm SİDAD üyelerine, Belediye Çalışanlarına ve Maltepe nin tüm saygın halkına açık çağrımızdır.

Özgür ifade gazetesi ile görevli arkadaşlarımıza ait banka hesap numaralarını aşağıya açıkça yazıyoruz.

SİDAD Yönetim kurulunca gazetemize yaptığı ithamla ilgili hangi kirli eller sponsor olmuşsa bu konuda tüm halkımıza gerekli araştırma yapama hakkını veriyoruz. Böylece, vereceğimiz hesap numaralarıyla Halkımız bizim ve gazetemizin gelirleri hakkında her türlü araştırma yapma hakkına sahip olacakları gibi, basın açıklamasında imzası olup gazetemizde ithamlarda bulunan şahıslarında aynı şekilde hesapları ve mal varlıklarının araştırmalarını bekliyor ve Kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

Gazete Özgür İfade 01.06.2020

Banka Hesap numaralarımız.

Özgür İfade Gazetesi Hes. Nosu: 5400 3728 0383 2011 Garanti bankası

Abidin Sarı Banka Hes. Nosu : 0488 5294 1888 5001 TC. Z.Bankası

M.Can şadioğlu İban no: TR 1300 0100 0657 4785 4277 5015 TC. Z. Bank

Gülbin Aybar Hesap Nosu: 1683 4424 4159 5014  TC.ZB.Başkent şb.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |