Ana Sayfa Gündem, Türkiye 11 Temmuz 2020

KIBRIS’IN KARA GÜNÜ

KIBRIS’IN KARA GÜNÜAbdülhamid’in Kıbrıs’ı İngilizlere Vermesi ve İngilizlerin Göndere Bayrak Çekme Yıl Dönümü12 TEMMUZ 1878Osmanlı ve dönemin…

KIBRIS’IN KARA GÜNÜ
Abdülhamid’in Kıbrıs’ı İngilizlere Vermesi ve İngilizlerin Göndere Bayrak Çekme Yıl Dönümü
12 TEMMUZ 1878
Osmanlı ve dönemin padişahı II.Abdülhamid 4 Haziran 1878 tarihinde Kıbrıs’ı İngiliz idaresine resmen devreden antlaşmayı imzaladı.


Padişah II. Abdülhamit, bu devir antlamasında koyduğu şerh ise şöyleydi “Hukuku şahaneme asla halel gelmemek şartı ile muahedenameyi tasdik ederim” notunu metne yazarak, Padişahlığına-Tahtına dokunulmaması şartı ile Kıbrıs’ın İngiltere’ye verilmesini tasdik etmiştir.


İngilizler elde ettikleri Kıbrıs adasında 12 Temmuz 1878’de törenle göndere bayrak çekip yıllarca sürecek ve bu gün hala Türkiye’nin başını ağrıtmaya devam eden Kıbrıs esaretini başlattılar.

İmgiltere Akdeniz’in ortasında stratejik öneme sahip Kıbrıs adasını Birinci Dünya savaşında Çanakkale cephesinde esir aldığı Türk askerleri için 26 Ekim 1916 tarihinde esir kampı haline getirir. Bu kampta esir hayatı çeken Türk askerlerinin yaşadıkları ise açlık, sıkıntı, ölüm ve memleket hasretiyle doludur.

12 Temmuz 1918 tarihinde M. Cemal imzasıyla 4. Tayyare Müfrezesi’nin Kıbrıs üzerinde yaptığı keşif uçuşu sonrasında gönderilen keşif raporunda

Kaçmaya çalışanların İngiliz kurşunuyla, esaret hayatına dayanamayanların ise kötü muamele, açlık ve zor şartlar yüzünden hayatlarını kaybetmiştir. Esir kampı 30 Mart 1920 tarihine kadar açık kalmış ve çoğunluğu Çanakkale Cephesi olmak üzere Sina, Filistin ve Kanal bölgesinden de zaman zaman esirler buraya getirilmiştir.

OSMANLI PADİŞAHLARI İÇİNDE EN ÇOK TOPRAK KAYBEDEB PADİŞAH
BORCU BORÇLA ÇEVİRMEK
Siyonistlerin çeşitli ülkelere dağılmış bulunan Yahudilerin Kenan Ülkesi Filistin’de bağımsız bir devlet kurma amacıyla en çok çabaladığı yıllar Abdülhamit dönemine rastlar. Osmanlı maliyesinin borcu borçla çevirdiği ve hazinesinin iflas ettiği bu dönemde Siyonist liderlerin Abdülhamit’e dış borçlarını ödeme ve devlet tahvillerini satın alma karşılığında Yahudilere Filistin’de toprak satılması tekliflerinin yapıldığı ve Abdülhamit’in de bu teklifleri geri çevirdiği doğrudur.

Ancak bu durum, Yahudilerin o yıllarda Filistin’de çeşitli yollarla toprak edindikleri ve koloniler kurduğu gerçeğini değiştirmez. Abdülhamit döneminde devlet eliyle çeşitli önlemler alınmasına karşın Yahudilerin, bazen başka ülkelerin vatandaşlığına geçerek, bazen Osmanlı vatandaşı Yahudiler üzerinden toprak almaları bazen de hac ziyareti bahanesiyle Kudüs’e gidip izini kaybettirerek “vaatedilen topraklar”a yerleşmeleri artarak devam etmiştir. 1876-1908 yılları arasında Siyonistler, Filistin’de 40 bin dönüm toprak satın alarak 33 yerleşim merkezi kurmayı başarmışlar ve 1908 yılında bu bölgede ikamet eden Yahudilerin sayısını 80 bine çıkarmışlardır.

Bunun dışında Abdülhamit’in Avrupa’daki Siyonist harekete ekonomik destek sağlayan ve Filistin’de koloniler kuran siyonist Rotsschild ailesinden aldığı yüklü miktarda borcun karşılığında Yahudilerin Kudüs’te olmasa dahi yakın çevresinde toprak almalarına izin verdiği de Osmanlı belgelerinde ortaya çıkmıştır. Abdülhamit’in Rotschild ailesinden aldığı 1955 yılına kadar vadeli 8 milyon 212 bin sterlin borcu da Türkiye Cumhuriyeti kapatmak zorunda kalmıştır.

KAYBEDİLEN TOPRAKLAR
“Ulu Hakan” döneminde Rusya ile yapılan, 93 Harbi sonrasında aldığımız ağır yenilginin faturası önce Ayastefanos, İngiltere’nin bastırması sonrasında da Berlin Antlaşması ile önümüze kondu. Bu faturayla; Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek, Kars, Ardahan ve Batum, Besarabya’yı kaybettik. Berlin Antlaşması sonucunda kaybettiğimiz toprak miktarı 287 bin 510 kilometre kareydi. Ayrıca bu antlaşma sonrasında Bulgaristan ve Girit’in elimizden çıkmasının yolunu açtık. Ermenilerin himayesini de Rusya’ya vererek başımıza Ermeni sorununu açtık.

26 Ekim 1916 – 30 Mart 1920 Arası Türk Esirlerin Tutulduğu Kıbrıs Esir Kampı

KIBRIS’I 22 BİN KESE ALTINA VERDİK
Antlaşma öncesinde İngiltere’nin “Kıbrıs’ı vermeniz halinde size yardım edeceğiz” vaadi nedeniyle 4 Haziran 1878’de iki ülke arasında yapılan ikili bir antlaşma ile Kıbrıs’ı her yıl ödenecek 22 bin 986 kese altın karşılığında İngiltere’ye verdik.

Abdülhamit’in Osmanlı’ya verdiği en büyük zararlardan biri de Almanlarla yapılan Bağdat-Hicaz Demiryolları Anlaşması ile demiryolunun geçeceği Kerkük-Musul hattında yolun 20 km. batısı ile 20 km. doğusunda yeraltı ve yerüstü her türlü maden, ürün ve tarihi eserlerin verilmesi oldu. Petrolün o yıllarda öneminin farkında bile olmayan Abdülhamit’in tek derdi Hicaz bölgesinde ayaklanma çıkması halinde hızlı asker sevkıyatı yapabilmek için demiryolları inşa etmekti. Oysa demiryolu kumpanyasına talip olan Alman, İngiliz, Fransız ve Ruslar’ın ilgi alanı ise Mezopotamya’nın yeraltında yatan başta petrol olmak üzere her türlü maden ile yerüstündeki tarım ürünlerine sahip olmaktı.


Abdülhamit’in Rotschild ailesinden aldığı 8 milyon 212 bin sterlin borcu ödeyen genç Cumhuriyet’in; ne yazık ki 34.Osmanlı Padişahı Abdülhamid zamanında örülen Filistin ve Kıbrıs karmaşası ile hala uğraşıyor.
12 Temmuz 2020-Abidin SARI-ÖZGÜR İFADE

İngilizler Abdülhamid’ten Aldıkları Kıbrıs’ta Törenle 12 Temmuz 1878 de Göndere Bayrak Çektiler. Dönemin İngiliz Mecmuasında bu olay tukarda ki kapak resmi şeklinde geniş yer olarak yer almıştır. (BU DÖKÜMAN Özgür İfade Gazetesi Olarak British Newspaper Archive İNGİLTERE GAZETE ARŞİV Biriminden Temin Edilmiştir.)
Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |