Ana Sayfa Gündem 30 Temmuz 2020

Kurban Bayramı Cümle İnsanlığa Hayırlar Getirsin

KURBAN NİÇİN YAPILIR, NASIL DAĞITILIR KISA TARİHİMÖ. 2300-2000 yılları arasında başlayan Bir GelenekKurban kelimesinin anlamı Allaha yaklaşmak…

KURBAN NİÇİN YAPILIR, NASIL DAĞITILIR KISA TARİHİ
MÖ. 2300-2000 yılları arasında başlayan Bir Gelenek
Kurban kelimesinin anlamı Allaha yaklaşmak Allahın rızasını kazanmak demektir; bu gelenek HZ. İbrahim’in oğlu İsmail’i (Musevilere göre İshak) kurban adak etmesiyle başlar.

HZ. İbrahim çocuğu olmadığından Allaha yakınırken ya Rabbim benim günahım neydi de bu kadar malım mülküm varken soyumu sürdürecek bir evlat dahi vermedin bana diye yakarırken Tanrı İbrahim’in duasını kabul edip ya İbrahim sana bir evlat vereceğim sende dünyada en çok sevdiğini bana kurban edeceksin demesiyle kurban geleneğinin de temeli atılmış oldu. İsmail dünyaya geldiğinde Hz İbrahim şunu anladı ki dünyada en çok sevdiği oğlu İsmail’di ve Allaha vermiş olduğu sözü yerine getirmesi gerekiyordu.

İsmail 12 yaşına gelinceye kadar Hz İbrahim sürülerle koyun ve develer kesmesine rağmen Allaha vermiş olduğu sözü yerine getirmesi gerekiyordu her gece rüyalarına vermiş olduğu söz geliyordu ve Hz İbrahim içindeki nefsi yenmesiyle İsmail’i kurban (Musevilere göre İshak) etmek istemi de kendi varlığını Tanrı varlığında eritmesi ve böylece tümüyle Tanrıya erişmek isteğidir . Gerçektende Hz İbrahim vücudu yok etmeden de Tanrıya varılacağını anladı. Böylece oğlunu ve kendini yok etmekten çekinip elde ettiği bu gerçek kavuşma uğruna maddi bir kurban (koç) adadı ki Günümüze değin gelen kurban kesmenin kökü buraya dayanır.

Hz İbrahim’in nefsini yenmesi İsmail’i bıçak altından kurtaran oydu o günden bugüne kadar insan oğlunun kurban edilmeyişi insanlar arasında şükran ,sevinç,dileklerinin kabul olması manasında bugüne kadar bayram havasında yapılarak gelmiştir.

KURBAN BAYRAMINDA KESİLEN KURBANIN TAKSİMİ:
Kurban bayramı münasebetiyle kesilen kurban hak ve hakkaniyet gözeterek eşit pay edilir.
Bunlar;
-Fakir ve Yetim hakkı,
-Eş Dost ve Komşu Hakkı,
-Hane Halkı Hakkı olarak 3 hakka ayrılır ve dağıtılır.
Kurban’ın lokma olarak kullanılmayan parçaları (ayak, kafa, deri, işkembe) ortada bırakılmaz, açık alana atılmaz.

İBRAHİM PEYGAMBER HAKKINDA:
İbrahim Peygamber Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamın da içinde bulunduğu tüm İbrahimî dinlerin, ortak patriği olan İbrani din büyüğü.

Yahudilikte, İbrani halkı ve Tanrı arasındaki özel antlaşmayı yapan, Yahudiliğin kurucu babasıdır. Hristiyanlıkta, Yahudi veya Yahudi olmayan tüm müminlerin ilk uyarıcısıdır. İslamda ise Adem’le başlayıp, Muhammed’le sonlanan peygamberler zincirinde önemli bir etki yaratmış peygamber olarak görülür.

Milattan önce (MÖ) 2300–2000 yılları arasında yaşadığı; doğduğu yerin Dicle ile Fırat arasında Ur Kaśdim, Kaldea, Mezopotamya olarak bahsedilen İbrahim Peygamberin 4 eşinden (Sarah, Hacar, Ketura, Haccun) 13 oğlu olduğu ifade edilir. Ayrıca seceresine ulaşamadığımız bir tane de kızı olduğu rivayet edilir.

Hâcer’den Doğan Çocuğu:
(Hacer’in Mısır Ferema da Ümmülarab köyünden olduğu rivayet edilir)
İsmail

Sâre’den Doğan Çocuğu:
(Sare İbrahim Peygamberin amcasının kızı)
ishak

Katura’dan (Keturah) Doğan Çocuklar:
(Katura’nın doğudan geldiği ve Türk olduğu rivayet edilir)
1) Zimran,
2) Yokşan,
3) Medan,
4) Medyan,
5) Yeşbak,
6) Şuah

Haccun Veya Haccura´dan Doğan Çocuklar:
(Haccun’un Etiyopya’dan bir köle olduğu söylenir)
1) Keysan veya Keyşan
2) Feruh (Şeruh veya Süreç),
3) Ümeym (veya Üheym),
4) Lutan,
5) Nâfes

İbn. Habîb (Vefatı: 245 Hicrî)e göre: İbrahim Aleyhisselâmın, Horasan´a gidip yerleşen oğulları:
1) Medan,
2) Eşbak,
3) Şeuh olup bunların, orada nesilleri çoğalmış ve kimi tarihçiler tarafından Horasan Türklerinin bunların soyundan geldiği ifade edilmektedir.
30 Temmuz 2020 / ÖZGÜR İFADE

Google NewsTema Tasarım |