Ana Sayfa Gündem, Politika, Yazarlar 15 Aralık 2020

OLMAZSA OLMAZLARIMIZ

OLMAZSA OLMAZLARIMIZÜlkemizin kurucu değerlerine dönmesi için DOĞRU PARTİ iktidarında ; • Anayasamızın ilk 6 maddesiMadde 1 –…

OLMAZSA OLMAZLARIMIZ
Ülkemizin kurucu değerlerine dönmesi için DOĞRU PARTİ iktidarında ;

• Anayasamızın ilk 6 maddesi
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. Maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Ve;

• Adalet
• Demokrasi
• Özgürlük
• İçte ve dışta barış
• Kadınların ve gençlerin siyasette aktif olmaları
• Kaliteli eğitim
• Yolsuzlukla mücadele
• Yoksullukla mücadele
• Yoklukla mücadele
• Yasama, yürütme ve yargı arasında güçler ayrılığı ilkesi.
• Muhataplarına hesap sorma
• Milletine hesap verme
• Terör örgütleriyle mücadele
• İşsizlik probleminin çözülmesi
• Milletimizin bütünleşmesi
• Ekonomik ve sosyal adalet
• Dış Politikada Türkiye menfaatlerinin korunması
• Din ve vicdan hürriyeti
Olmazsa olmaz ilkelerimizdir.

Yüce Türk Milleti; Olmazsa olmazlar’ımızı ortadan kaldırarak Anayasa suçu işlemeye devam eden AKP ve destekçisi MHP iktidarına önümüzdeki seçimlerde son verelim. Aksi takdirde Türkiye’yi bu şekilde yönetmeye devam edecek ve geri dönüşü mümkün olmayan uygulamaları nedeniyle olmazsa olmazlar’ın yok olması suçuna sizler de ortak olmuş olacaksınız.

Demokrasi , Sosyal Adalet ve denetlenebilir bir Türkiye için Gelin bu suça ortak olmayın.
Gelin işledikleri bu suçlardan dolayı muhataplarına hesap sormayı ilke edinen DOĞRU PARTİ ile birlikte olun.
DOĞRU PARTİ olarak size sözümüzdür. İktidarımızda Devr-i sabık yaratacağız.
Selam ve saygılarımla
Cezmi ORKUN
DOĞRU Parti Genel Başkan Yardımcısı
Enerji Tabi Kaynaklar ve Madenlerden Sorumlu
15 Aralık 2020 / İstanbul’un Siyasi Gazetesi 

Google NewsTema Tasarım |