Ana Sayfa Gündem, Türkiye 7 Kasım 2020

PROF. TOLGA YARMAN: DEPREM ÖNCEDEN KESTİRİLEBİLİR

Türk Bilim İnsanının Makalesi Japonya’da Bir Araştırmada Teyit Oldu: ‘Deprem Önceden Kestirilebilir’Yarman “İvmesi artan hareket halindeki nötr…

Türk Bilim İnsanının Makalesi Japonya’da Bir Araştırmada Teyit Oldu: ‘Deprem Önceden Kestirilebilir’
Yarman “İvmesi artan hareket halindeki nötr (elektrik yükü olmayan) cisimler, EMR(Elektromanyetik Radyasyon/ışın) YAYINLAR…. Yayınlanan ışının frekansı, oluşan SESİN frekansıyla AYNIDIR” diyoruz.. Bu öngörüyü doğrulayan, “Experiments manifest electromagnetic radiation from variedly accelerating neutral bodies as predicted by YARMAN’s Approach” başlıklı deneysel makalemiz European Physical Journal Plus’da yayınlanmıştı… Tarih 2013… (EPJ Plus, Avrupa’nin en prestijli dergilerinden biridir.)
https://www.researchgate.net/…/286440351_Experiments…
adresinde okuna bilinir.

Demek ki, kırılma anına (Deprem anına) yaklaştıkça, yer altında hareket halindeki plakanın ivmesi artacak, buna bağlı olarak, yayınlanan Elektromanyetik Radyasyonun (ışının) FREKANSI da ARTACAK ve biz bunu ölçeceğiz… Kırılma frekansını önceki depremlerden kestireceğiz…(Oğlum Muzikolog Prof. Ozan bunun 15 Hz civarında olduğunu söyledi ki, müzikbilimcilerin deyimi ile, kulakları mutlaktır.)

Elektromanyetik Radyasyonun/ışının Frekansının zamanla nasıl attığınının ölçülmesi, kırılma anının yani, DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI oldukça hassas öngörmemizi sağlayacak.
Yani DEPREM önceden bal gibi kestirilebilir…
İSTANBUL DEPREMİ’ni, keza öteki depremleri, kestirememek bize yakışmaz…

JAPONLAR büyük faciaya yol açan, 11 Mart 2011 Depremleri’ni masaya yatırmışlar ve depremden 6 gun önce 15 Hz’lik Elektromanyetik Radyasyon piki bulgulamışlar. SEBEBİNİ BİLMİYORLAR :)) … https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/…/10…/rds.20064…
(YAPILAN ARAŞTIRMANIN TÜRKÇESİ HABER SONUNDA YER ALIYOR)
Makaleleri bizim makalemizi yayına sunmamızdan sonra yayınlanmış :)) … Yani biz onlarin bulgularindan haberdar olmadan olayı çözdük ve makalemizi yazdık.
Az önce onlara, bulgularinin önemini işaret eden bir yazı yazdım, makalemizi de ekledim ve mail olarak gönderdim, aşağıda sunuyorum.
Daha ilginci, daha düşük frekanstaki hareketleri takip etmek suretiyle, DEPREMİ cok daha ÖNCEDEN KESTİRME şansımız bulunuyor :)) … Şükürler olsun…
Daha da ilginç bir şey ekleyeyim dilerim:
Bizim bu yaklaşımımız, şimdilerde, EİNSTEİN’in GENEL GÖRELİLİK Kuramı’na alternatif olarak yükselen yerçekimi kuramımızdan; YARK’dan, (Yarman-Arik-Kholmetski Kuramından) geliyor. Einstein’in Genel Görelilik Kuramı’ndan ise böyle bir şey katiyen gelmez :)) …
Çok öpüyorum…
Prof. Dr. Tolga Yarman
07 Kasım 2020 / ÖZGÜR İFADE

İŞTE O ARAŞTIRMA:


RADYO BİLİMİ, VOL. 48, 589–596, doi: 10.1002 / rds.20064, 2013
11 Mart 2011 Japon depreminden önce ULF / ELF elektromanyetik radyasyonuK. Ohta, 1J. İzutsu, 1A. Schekotov, 2and M. Hayakawa3,4,5 20 Haziran 2013’te alındı; 23 Ağustos 2013’te revize edildi; 23 Eylül 2013’te kabul edildi; 10 Ekim 2013 tarihinde yayınlandı.

[1] ULF / ELF kısa vadeli elektromanyetik öncüsü, 11 Mart 2011’de meydana gelen felaketli Japonya depremi (EQ) için keşfedildi. Bu analiz, Nakatsugawa’da bulunan arama bobini manyetometreleri (coğrafi koordinatlar; Chubu Üniversite ağından 35.42 ° K, 137.55 ° D), Shinojima (34.67 ° K, 137.01 ° E) ve Izu (34.64 ° K, 137.01 ° D). Bu manyetometrelerin verileri, ULF / ELF sismo-atmosferik radyasyonu analiz etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha sonra ULF / ELFatmosferik radyo emisyonunun, muhtemelen EQ’nun öncül imzası olarak, 11 Mart’taki ana şoktan önce 6 Mart’ta güvenilir bir şekilde tespit edildiği bulundu. Sismik kökenine ilişkin daha fazla teyit, tüm gözlem alanlarından gelen radyasyon kaynağının azimutlarının gelecek EQ bölgesi ile yaklaşık olarak çakıştığı gözlemsel gerçekle sağlandı.

Atıf: Ohta, K., J. Izutsu, A. Schekotov ve M. Hayakawa (2013), 11 Mart 2011 Japon depreminden önce ULF / ELF elektromanyetik radyasyon, Radio Sci., 48, 589–596, doi: 10.1002 / rds.20064.

 1. Giriş
  [2] Son birkaç ondalık gezide yapılan kapsamlı önceki çalışmalar, elektromanyetik öncüllerin bir depremden (EQ) önce ortaya çıktığını öne sürdü [örneğin, Hayakawa ve Molchanov, 2002; Pulinets ve Boyarchuk, 2004; Molchanov ve Hayakawa, 2008; Hayakawa, 2009 , 2012] ve farklı türlerde elektromanyetik öncüller keşfedildi; ilk kategori, farklı bir frekans aralığında (DC, ULF’den VHF’ye veya hatta daha yüksek) EQ hipocenterinden (veya merkez üssünden) doğrudan radyasyon ile karakterize edilir ve ikinci kategori, bir EQ’nun dolaylı etkisidir; yani, prizmatik etkilerden dolayı atmosferik veya iyonosferik pertürbasyonların oluşması.

[3] Herhangi bir elektromanyetik öncü ile EQ arasındaki korelasyonu elde etmek için herhangi bir istatistiksel çalışmanın gerekli olduğunu söylemek gereksizdir. Hem en alt kısımdaki (D / E katmanı) hem de üst F bölgesindeki iyonosferik pertürbasyonların son zamanlarda EQ’larla istatistiksel olarak ilişkili olduğu bulunmuştur [ör. Liu, 2009; Hayakawa ve diğerleri, 2010]. Uzun vadeli gözlem verilerine dayanan korelasyon üzerine yapılan bu istatistiksel çalışmalara paralel olarak, vaka çalışmaları, EQ’ların elektromanyetik öncüllerinin varlığını aydınlatmak için hala çok önemlidir. Vaka çalışmaları için Spitak EQ, Loma-Prieta EQ, Kobe EQ, SumatraEQ, vb. Dahil olmak üzere birkaç büyük EQ listeleyebiliriz [örn., Molchanov ve Hayakawa, 2008], ancak en son Japon EQ’sundan kaçınamayız; yani 11 Mart 2011 Japonya EQ (M) 9.0. Ne yazık ki, bu EQ’nun [Hayakawa vd., 2012b, 2013a, 2013b] çok fazla öncüsü olmadığı anlaşılıyor [Hayakawa ve diğerleri, 2012b, 2013a, 2013b] muhtemelen bu EQ denizde gerçekleşirken, 1995 feci KobeEQ [Nagao et al. , 2002].

[4] Bu yazıda, bu devasa 2011Japan EQ’ya tekrar dikkat edeceğiz ve ULF / ELF frekans aralığında bir ek elektromag-netik fenomeni daha rapor edeceğiz. Burada, ELF ~ 3Hz ila 3 kHz aralığında iken ULF aralığını 3 Hz’nin altındaki frekansla tanımlayacağız. ULF aralığında, 1988 SpitakEQ [Kopytenko ve diğerleri, 1993; Molchanov ve diğerleri, 1992], 1989 Loma Prieta EQ [Fraser-Smith ve diğerleri, 1990] dahil olmak üzere majör EQ’lardan önce litosferik ULF radyasyonunun varlığı bilinmektedir. ve 1993 Guam EQ [Hayakawa ve diğerleri, 1996]. Daha sonra ULF çalışmaları, Hattori [2004], Hayakawa ve ark. [2007], Molchanov ve Hayakawa [2008] veHayakawa ve ark. [2011]. Bu makaleleri eleştiren birkaç makale yayınlandığını bilmemize rağmen [örneğin, Campbell, 2009].

[5] Bu çalışmanın amacı, güçlü yapay müdahaleler ve aşırı sismik aktivite koşullarında sismo-atmosferik ULF / ELF radyasyonuna dayalı yöntemlerin tahmin edilebilirliğini test etmektir. Mesele şu ki, bu fenomenin güvenilirliği hakkındaki sonucumuz, çok düşük endüstriyel müdahaleler ve 7’yi geçmeyen EQ’ların varlığında Kamçatka’da elde edildi. Yani, bu fenomenin 1-5 gün (3 gün ortalama) nöbet aktivitesinin keskin bir başlangıcından önce. Bu nedenle, bize gelecek bir EQ’nun tarihinin kısa vadeli tahminini sağlamamıza olanak tanır. Dahası, bu radyasyonun kaynağının konumu, kabaca, Önümüzdeki EQ’nun merkez üssü. Bu son özellik, çok noktalı ölçümler durumunda konumunu belirleme imkanı verir. Bu tür çok noktalı ölçümler, 11 Mart 2011 tarihinde M = 9 büyüklüğünde, Tohoku EQ episantörünün güney batısında yer alan üç gözlemevinde gerçekleştiriliyor. Bu ölçümler, tarih civarında oldukça uzun bir aralığı kapsıyor ve bu nedenle bize daha güvenilir Sonuçlar. Bu makale, bu verilerin analizine ayrılmıştır.

 1. Gözlem Sistemi ve Gözlem Ağı
  [6] Bu yazıda kullanılan jeomanyetik veriler, üç gözlemevinden oluşan Chubu Üniversitesi ULF / ELF ağı tarafından elde edilmiştir; Shinojima (SHI olarak kısaltılmıştır; coğrafi koordinatlar, 34.67 ° K, 137.01 ° E), Nakatsugawa (NAK, 35.42 ° K, 137.55 ° D) ve Izu (IZU, 34.64 ° K, 138.85 ° E) [Hata et al ., 2010; Hayakawa ve diğerleri, 2011]. Şekil 1, üç ULF / ELF gözlemevinin göreceli konumlarını ve 2011 JapanEQ (11 Mart 2011, en büyük turuncu daire) merkez üssünü göstermektedir. Ayrıca, Şekil 1’de Japonya Meteoroloji Ajansına ait Kakioka’nın (KAK) bir temsili gözlemevi ve diğer bazı ön sarsıntıları (09 ​​Mart 2011) ve artçı sarsıntıları (11 Mart 2011) çizdik.

[7] Her gözlemevinde, manyetik alan değişimlerini (H, D ve Z bileşenleri) 0,1–24 Hz frekans aralığında üç ortogonal manyetometre ile ölçüyoruz. Manyetometre bir indüksiyon bobini sensörüdür ve alıcı bir yaklaşık 0.05pT yüksek hassasiyet = ffifififififiyHz 10 Hz frekansı. Tüm sensörler, aynı genlik ve faz özelliklerine sahip olacak şekilde üretilmiştir. Ekipmanın ayrıntıları, Hata ve diğerleri [2010] ‘de açıklanmıştır. Her gözlemevinde gözlemlenen veriler düzenli olarak Chubu Üniversitesi’ndeki (Kasugai’deki) ana istasyona gönderilir.

 1. Veri Analizi
  [8] Manyetik alanın yatay bileşenleri, 16 bit veri toplama sistemi (DAS) kullanılarak 100 Hz örnekleme frekansında sayısallaştırılır ve bu veriler bir kart diskinde saklanır. Bu veriler, bir telefon hattı veya internet aracılığıyla Kasugai’deki (Nagoya yakınında) Chubu Üniversitesi’nin ana istasyonuna iletilir.

[9] Bu yazıda, herhangi bir sismo-atmosferik elektromanyetik radyasyonu tespit etmek ve kaynağının azimutunu belirlemek için ULF / ELF mag-neticfield analizinin prosedürünü açıklıyoruz.

[10] Ancak, ön rutin veri işleme, ana analizden önce uygulandı. Diğer bir deyişle, bu işlem, enterpolasyonlu verilerin kısa (birkaç nokta) veri etiketleri için ikame edilmesini, DAS’ta bazı hatalara yol açan, 0,1 ve 24 Hz kesme frekanslı dört sıralı Butterworth filtresi aracılığıyla bant geçiş filtrasyonunu içerir. Verinin zaman kaymasını önlemek için iki yönlü filtreleme uygulandı.

 1. Seismo-Atmosferik ULF / ELF Elektromanyetik Radyasyon ve Sinyal İşleme Yöntemleri
  [11] Schekotov ve ark. Tarafından yayınlanan ilk makalemizde verildiği gibi. [2007], ULF / ELF frekans bandında sismo-atmosferik radyasyon bize bir EQ’yu tahmin etme olanağı sağlıyor gibi görünüyor; bu, yalnızca gelecek bir EQ’nun ortaya çıkma zamanını tahmin etmekle kalmaz, aynı zamanda radyasyon kaynağının yönünü (veya merkez üssü konumunu) da tahmin eder.

[12] Daha sonraki bazı çalışmalar [Schekotov ve diğerleri, 2008; Molchanovand Hayakawa, 2008; Hayakawa ve diğerleri, 2012a; Schekotovand Molchanov, 2012], radyasyon kaynağının yönünün, gelecekteki bir EQ’nun merkez üssünün konumuyla yaklaşık olarak çakıştığını göstermiştir. .

[13] Aşağıda, sismo-atmosferik ULF / ELF radyasyonunun nasıl tespit edileceğini ve ardından radyasyonun varış yönünün nasıl belirleneceğini açıklıyoruz. Yön Bulma

[14] Sismo-atmosferik ULF / ELF radyasyonunun kaynağının yönünü polarizasyon elipsinin ana eksenine dik olarak belirleriz. Kutuplaşma ekseninin ana ekseni ile D (EW) bileşen ekseni arasındaki açı ile gösterilir ve teğeti aşağıdaki denklemle verilir

[15] BuradaAh, Adandφh, alan bileşeni sinyallerinin anlık genlikleri ve fazlarıdır. h manyetik alanın NS bileşenini, d ise EW bileşenini ifade eder. Hilbert dönüşümü aracılığıyla gerçek sinyallerden (Uhand Ud) elde edilen uygun karmaşık sinyallerden hesaplanırlar. Son olanlar, dar bant filtreleme ile kaydedilmiş sinyallerden çıkarılır. Önemli olan nokta 1’in yalnızca yarı monokromatik sinyaller için doğrudur ve bu yazıda varış yönünü tahmin etmek için 9-10 Hz frekans aralığı kullanılmıştır.

[16] Bir aralıktaki açısı [π / 2, θ / 2] tamamen denklem 1 tarafından ve denklem 1’in sağ tarafının paydası ve sayısının işaretleri ile belirlenir. Bu açı azimut açısı (α ) radyasyon kaynağı.

[17] [3π / 2, π / 2] aralığında belirlenir. [0, 2π] aralığının tamamında α’nın belirlenmesini sağlamak için [π / 2, 3π / 2] aralığında aynı veriler eklenmiştir. İ için α (i) değeri aşağıdaki koşulları sağladı.

azimut dağılımını elde etmek için kullanılmıştır. Denklem 3’ün sağındaki <> işareti, yatay manyetik alanın ortalama değeri anlamına gelir. Burada i, denklem 3’e uyan sinyalin farklı değerlerinin bir indeksidir. Ve minimum sinyal-gürültü oranını belirleyen K = 5’i kullanırız. yön bulmanın gerekli doğruluğu.

4.2. Radyasyonun Saptanması
[18] Schekotov ve ark. [2007], sismo-atmosferik radyasyonu tespit etmek için yeni bir parametre (S) önerdik.

[19] Pay, iki yatay spektral bileşen Phh (manyetik alanın NS bileşeni) ve Pdd (EW bileşeni) oranını içerir. Payda, sinyal eliptikliğinin sapmasının kök ortalama karesidir (rms). İfadesi aşağıdaki denklemde verilmiştir.

[20] Burada Im hayali kısım demektir. ÇünküSchekotovet al. [2007], farklı parametreleri karşılaştırmış ve Phh / Pdd’nin spektral oranında bir artış ve bir EQ’dan önce polarizasyon eliptikliğinde bir azalma bulmuşlardır ve denklem 4 ile sunulan parametrenin sismik şoka en duyarlı ve tekrarlanabilir olduğu kanıtlanmıştır. Eliptiklik veya küçük eksenin büyük eksene oranı tanβ ile tanımlanır. Kutuplaşma duygusu, sign işaretiyle karakterize edilir; > 0 olduğunda, polarizasyon sağ eldir (RH) ve <0, sol taraf (LH) polarizasyonu anlamına gelir. Doğrusal polarizasyon = 0 ile ifade edilir [Fowler ve diğerleri, 1967].

[21] Alan bileşeni güç spektral yoğunlukları, Phh, Pdd ve bunların çapraz güç spektral yoğunlukları Phd, Pdh, yaklaşık 0.1 Hz frekans çözünürlüğüne sahip Fourier dönüşümleri kullanılarak hesaplandı. Bu yazıda 0,1 ila 24 Hz frekans aralığındaki spektral bileşenler dikkate alınmıştır. 0,1–1,1,1–2, ……, 23,1–24 Hz gibi 1 Hz aralıklarla ortalamaları alınmıştır, bu analizde 24 spektral bileşene sahiptir.

[22] Yaklaşık EQ’ların çoğunun Karymshiro, Kamçatka, Rusya’nın doğusunda yer alması nedeniyle bu parametrenin (Swaspartly) uygulanmasında bir başarı [Schekotovet diğerleri, 2007]. Eksenlerin belirli bir açıyla döndüğü daha genel bir durumda, radyal bileşeninin radyasyon kaynağına yönlendirileceği maksimum ΔS bulabiliriz. Radyal Prrand teğetsel Pttfield bileşenleri, Pddand Phh yerine alınmalıdır.

φi dönme açısıdır (φi = 0, Δφ,, (i 1) Δφ,, (180∘ Δφ)), Δφ dönme açısı adımıdır (bizim durumumuzda 30 ̊) ve < > kalay denklemi 6, ilgimizin bir gecede ortalama süresi anlamına gelir. Ptt ve Prr, aşağıdaki dönüşüm vasıtasıyla tutarlılık matrisinin öğelerinden hesaplanan, alanın teğetsel ve radyal bileşen güç spektral yoğunluklarıdır,

Re denkleminde 7 gerçek kısım anlamına gelir. Burada, sismojenik ULF / ELF radyo emisyonlarının tespitini iyileştirmek için sinyalin iki özelliğinin kullanılmasından oluşan denklem 4 ve 6’nın fiziksel önemini tekrarlıyoruz. Denklem 6’daki payın anlamı, kaynağın belirli bir yönü için sinyal bileşenlerinin maksimum oranının elde edilmesinden oluşur. Sinyal eliptikliğinde küçük bir sapma, sinyal varlığında paydada bir azalmaya yol açar. Bu faktörlerin her ikisi de sinyal varlığında S büyümesine yol açabilir ve sonuç olarak tespitini kolaylaştırabilir. 5. Seismo-AtmosphericULF / ELF Radyasyonunun Gözlemsel Sonuçları

[23] Şekil 2, Nakatsugawa’nın belirli bir istasyonundaki spektrumΔS (f) ‘nin 9 Mart tarihini kapsayan, 4 – 9 Mart 2011 tarihleri ​​arasındaki dönemdeki sonucunu göstermektedir. İlk olarak, en üstteki dikdörtgen paneldeki sonuçlara bakıyoruz. Üst panel Molchanov ve Hayakawa [2008] tarafından verilen yerel sismisite indeksini (KLS) göstermektedir.

M, EQ büyüklüğüdür ve R, epicentral uzaklıktır (km cinsinden). Şekil 2’nin üst panelinde, bir gün daha yüksek KLS var: 9 Mart’ta bir ön sarsıntı (Ms = 7.3) (Şekil 1’de 9 Mart 11). Analizde, minimum yerel gürültüyü beklediğimiz JST’de sadece 0.5 ila 5.0 h (toplam 4.5 h) arasındaki yerel gece zamanı verilerini kullandık. Orta dikdörtgen panel, daha güçlü yoğunluğun daha koyu siyahla gösterildiği withS (f) frekans spektrumunun zamansal gelişimini göstermektedir. 6 Mart’ta 9–10 Hz frekansında S’de dikkate değer bir artış olduğunu görebiliriz. Bu sonuç, bu frekans aralığında S’nin zamansal gelişiminin gösterildiği alttaki dikdörtgen panelde gösterilmektedir.

[24] Burada manyetik fırtınanın S’nin davranışına etkisi üzerine yorum yapıyoruz. Bu nokta daha önceki makalelerimizde tartışılmış olsa da [Hayakawa ve diğerleri, 2013a, 2013b], burada sadece temel noktayı tekrarlıyoruz. Jeomanyetik aktivitenin bir ölçüsü olarak Dst indeksinin zamansal evrimi burada gösterilmese de, minormanyetik bir fırtınanın zamanının S’deki tepe noktamızla çakışmadığını ve ayrıca Dst değerinin 6 Mart’ta Sismaximal [Hayakawa et al. , 2013a, 2013b], böylece S zirvemiz sismojenik olma olasılığı çok yüksektir.

[25] Şekil 3, üç gözlemevimizde (NAK, SHI ve IZU) ilgili frekans aralığında sessiz arka plan frekans spektrumunun (0.5-5.0 sa LT) bir örneğini göstermektedir. Özellikle, NAKand SHI’daki iki gözlemevinden gelen verilerin, görünüşe göre Schumann rezonanslarının [örneğin, Nickolaenko ve Hayakawa, 2002] etkisi olan yaklaşık 8 Hz ve 14 Hz’de iki zirve sergilediği bulunmuştur. bu gözlemevlerinde frekans spektrumları görece stabildir. Öte yandan, İZÜ’deki frekans spektrumunun, muhtemelen insan aktivitesinden dolayı birçok dürtüsel veya yarı harmonik yapay sinyali içerdiği keşfedilmiştir. İZÜ’de daha kötü sonuçlar almamızın nedeni budur.

[26] Şekil 4, 1 Şubat ile 14 Mart 2011 arasındaki çok daha uzun bir süre boyunca NAK, SHI ve İZU gözlemevlerinde S’nin karşılaştırılmasıdır. Bu şekilden, üç gözlemevinin tüm sergilerindeki ΔS sahasının birleşik karakteristiği bulunur. keskin maksimum, 9 Mart ilk güçlü şoktan 3 gün önce ve 11 Mart büyük EQ’dan 5 gün önce olan 6 Mart ile aynı gün. Zirve Nakatsugawa (NAK), oradaki düşük elektromanyetik gürültü nedeniyle dikkat çekici bir şekilde geliştirilmiştir. 6 Mart’taki keskin zirve Shinojima’da (SHI) hala çok dikkat çekici. Izuis’in üçüncü istasyonundaki elektromanyetik gürültü ortamı yeterince iyi değil (Şekil 3’te görüldüğü gibi), S’nin varyasyonunda çok fazla dalgalanma olmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, S aracılığıyla tespit edilen ULF / ELF radyasyonu, sismik aktivitenin başladığını gösteren ilk ön şoktan 3 gün önce ortaya çıktı. Bu, önceki çalışmalarımızın sonuçlarıyla uyumludur ve bize gelecekteki bir EQ’nun zamanını tahmin etme imkanı verir. Bu çalışmanın amacı aynı zamanda radyasyonun azimut dağılımlarını belirlemektir. Hesaplama prosedürü 4.1. Alt bölümde açıklanmıştır. Sunumlarının bir örneği, Şekil 2’nin yuvarlak panellerinde gösterilmiştir. Α’nın dağılımı, kutupsal bir çizim olan bir açı histogramıyla temsil edilir.

Şekil 2’deki alt dairesel paneller a değerlerinin dağılımını göstermektedir. Her bir kutupsal grafikteki her grup bir bölme olarak gösterilir ve her bir kutupsal grafik, 36 açılı bölmelerde α (i) gösterir. Histogramdaki her bir lobun uzunluğu ve karanlıklık derecesi, a (i) içindeki bir çöp Kutusu. 3 günlük (6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart) günlük grafik örnekleri Şekil 2’nin alt üç panelinde verilmiştir. Son 5 günlük gözlemler için ULF / ELFradyasyonunun azimut dağılımlarının bir özeti bir açıklama ile gösterilmektedir. Şekil 2’nin sağ üst panelinde yer alan halkanın üzerindeki siyahlık derecesi. En karanlık sektörlerinin, yaklaşan muhtemel EQ’ların azimutları ile kabaca çakıştığı bulunmuştur. Sınırları veya olası hataları, gözlem noktasını kesen kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

[ 27] ULF / ELF radyasyonunun azimut dağılımı, sismojenik ULF / ELF’nin güçlü olduğu 6 Mart’ta kaydedildi. İlgilendiğimiz harita üzerinde Şekil 5’de gösterilmektedir. Şekil 2’de olduğu gibi lobların boyutu ve siyahlık derecesi orantılıdır. ULF / ELF radyasyonunun pulseflux yoğunluğuna. Gözlemevlerinin konumları (NAK, SHI, IZU) ve

M> 7 olan EQ’lar 6 Mart’tan 11 Mart’a kadar meydana geldi ve EQ’ların büyüklüğü ve derinliği dairelerin boyutu ve rengi ile temsil edildi. Uzun bir sismik bozulma saçılımına rağmen, maksimum azimut dağılımlarının kabaca EQ’nun merkez üssüne yönlendirildiği bulunmuştur.

[28] 5–11 Mart 2011 döneminde NAK, SHI ve IZU’da gözlemlenen ULF / ELF radyasyonunun azimut dağılımlarının zamansal evrimleri Şekil 6’nın yedi daire panelinde gösterilmektedir. Her şeklin dairesel kenarında, üzerinde derecesinin bulunduğu bir halka siyahlık, önceki 5 günlük gözlemlerin toplam azimut dağılımını yansıtır. 6 Mart ve 10 Mart’taki azimutal dağılımlarının maksimumlarının Tohoku EQ’nun neden olduğu nöbet bozukluğunun yönü ile çakıştığı bulunmuştur. Aynı gün, 6 Mart’taki ilk vakada keskin bir radyasyon başlangıcı gözlemliyoruz. İkinci durumda, radyasyon 9 Mart’taki ön şoktan sonra, ancak 11 Mart’taki ana şoktan hemen önce oldu. Son vaka sadece azimut dağılımlarında görülmektedir. Bu durumların her ikisi de tüm sitelerde aynı anda gözlemlenir. Bununla birlikte, ULF / ELF radyasyonunun diğer günlerdeki azimut dağılımlarının farklı olduğu bulunmuştur, bu da muhtemelen farklı yerel girişimlerin etkisine bağlıdır.

 1. Sonuç ve Tartışma
  [29] ULF / ELF verilerini, Chubu University ağı tarafından gözlemlenen 0,1–24 Hz frekans aralığında kullanarak, 11 Mart 2011’e kadar herhangi bir ULF / ELF ön imleci gözlenip gözlenmediğini inceledik. EQ. Aşağıdaki gerçekler mevcut analizden ortaya çıktı.
  [30] 1. Manyetik alanΔS’nin birleşik karakteristiğinin, outseismo-atmosferik ULF / ELF radyasyonunu etkilemede son derece yararlı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.
  [31] 2. S’nin zamansal evriminin, sismik aktivitenin başladığını gösteren ilk ön sarsıntıdan 3 gün önce gerçekleşen 6 Mart’ta zirveye ulaştığı bulunmuştur.
  [32] 3. Maksimum S (f) frekansı ilk Schumann rezonansının yakınında gözlenir.
  [33] 4. ULF / ELF radyo emisyonunun azimutal dağılımının, ana şok bölgesinin konumu ile yaklaşık olarak çakıştığı bulunmuştur.
  [34] Sonuç olarak, ULF / ELF radyo emisyonunun 11 Mart 2011 büyük EQ’nun habercisi olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna varabiliriz.

[35] Bu EQ’nun öncüllerini bulmak için başka girişimlerde bulunuldu. Litosferik kaynaklı sismojenik ULF emisyonlarının Hertz’in birkaç yüzdesi civarında sıklıkta baskın olduğu bilinmektedir [örneğin, Hayakawa ve diğerleri, 2007, 2011], ancak ne yazık ki bu frekanslar alıcı aralığımızın dışındadır. Emisyonla değil, genlikteki azalmayla ilgili olan diğer istasyonlardaki benzer çalışmalar ULF verileri aracılığıyla zaten yayınlanmıştır [Schekotov ve diğerleri, 2006, 2013; Hayakawa ve diğerleri, 2013a]. Yani, ULF emisyon yoğunluğunun depresyonu, subionosferik VLF pertürbasyonları ile çalışıldığı şekliyle sismo-iyonosferik etki açısından yorumlanan EQ’dan birkaç gün önce [Schekotovet ark., 2013; Hayakawa vd., 2013a] 5 ve 6 Mart tarihlerinde gözlenmiştir. [Hayakawa ve diğerleri, 2012b, 2013a, 2013b]. Daha sonra, daha yüksek bir frekans aralığındaki (0.1–30 kHz) elektromanyetik alan, bu VLF aralığında belirgin bir öncül elektromanyetik etki olmadığını belirten Cohen ve Marshall [2012] tarafından incelenmiştir.

Son olarak, 2011 Japonya EQ’sunun elektromanyetik öncüleriyle ilgili yalnızca çok az sayıda rapor olduğu sonucuna varılabilir, bu muhtemelen EQ’nun denizde gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 1995’te EQ (Nagao ve diğerlerinin [2002] özetine bakınız). EQ’larla bağlantılı olarak elektromanyetik fenomenlerin bolluğundaki bu kara ve deniz EQ asimetrisi, ULF / ELF atmosferik radyasyon, litosfer-atmosfer-iyonosfer bağlanmasının oluşumunun aydınlatılmasında çok önemli olacaktır [örneğin, Molchanov ve Hayakawa, 2008].

[36 Yazarlar, üç istasyonda ULF / ELF gözlemlerine verdiği destek için Chubu Üniversitesi’ne minnettar.

Referanslar:
Campbell, W.H. (2009), Doğal manyetik bozucu alanlar, öncüler değil, J. Geophys. Res., 114, A05307, doi: 10.1029 / 2008JA013932.Cohen, M. B. ve R.A. Marshall (2012), 11 Mart 2011 Japon Tohoku depremi sırasında ELF / VLF kayıtları, Geophys. Res. Lett., 39, L11804, doi: 10.1029 / 2012GL052123.Fowler, R.A., B.J. Kotick ve R.D. Elliott (1967), Doğal ve yapay olarak indüklenen jeomanyetik mikropülsiyonların polarizasyon analizi, J. Geophys.Res., 72, 2871–2883.Fraser-Smith, AC, A. Bernardi, PR McGill, ME Ladd, RA Helliwell ve OG Villard Jr. (1990), Ms 7.1’in merkez üssünün yakınındaki düşük frekanslı manyetik alan ölçümleri Loma Prieta depremi, Geophys. Res.Lett., 17, 1465–1468.Hata, M., K. Ohta, J. Izutsu, I. Takumi, T. Fujii, T. Sato, S. Yanashi ve N. Watanabe (2010), Depremlerin elektromanyetik dalga öncüsünü tespit etmek için ULF bant alıcısının geliştirilmesi, J. Atmos. Electr., 30 (1), 13–36.Hattori, K. (2004), ULF’nin büyük depremlerle ilişkili jeomanyetik değişiklikleri, Terr. Atmos. Oceanic Sci., 15, 329–360.Hayakawa, M. (Ed.) (2009), Depremlerle İlişkili Elektromanyetik Olaylar, 279 s., Transworld Research Network, Trivandrum, Hindistan Hayakawa, M. (Ed.) (2012) , The Frontier of Earthquake Prediction Studies, 794 pp., Nihon-senmontosho-Shuppan, Tokyo.Hayakawa, M., and OA Molchanov (Eds.) (2002), Seismo Electromagnetics: Lithosphere – Atmosphere – Ionosphere Coupling, 477 s., TERRAPUB, Tokyo.Hayakawa, M., R. Kawate, OA Molchanov ve K. Yumoto (1996), 8 Ağustos 1993 Guam depremi sırasında ultra düşük frekanslı manyetik alan ölçümlerinin sonuçları, Geophys. Res. Lett., 23, 241–244.Hayakawa, M., K. Hattori ve K. Ohta (2007), Depremlerle ilişkili ULF (ultra düşük frekanslı) jeomanyetik değişimlerin izlenmesi, Sensörler, 7,1108–1122. Hayakawa, M., Y. Kasahara, T. Nakamura, F. Muto, T. Horie, S. Maekawa, Y. Hobara, A. A. Rozhnoi, M. Solovieva ve O. A. Molchanov (2010), subiyonosferik VLF / LF yayılımı ile görülen düşük iyonosferik pertürbasyonlar ve depremler arasındaki korelasyon üzerine astatistik çalışma, J. Geophys.Res., 115, A09305, doi: 10.1029 / 2009JA015143.Hayakawa, M., Y. Hobara, K. Ohta ve K. Hattori (2011), Depremlerle ilişkili ultra düşük frekanslı manyetik bozulmalar, EarthquakeSci. , 24 (6), 523–534.Hayakawa, M., A.Schekotov, O. Molchanov ve Y. Hobara (2012a), ULF-ELFfields’ın gözlemlere dayalı olarak depremlerin öncüsü olarak birleşik özelliklerinin verimliliğinin tahmini Şubat-Mart 2007’de Moshiri, J. Atmos. Electr., 32 (1), 35–40.Hayakawa, M., Y. Hobara, Y. Yasuda, H. Yamaguchi, K. Ohta, J. Izutsu ve T. Nakamura (2012b), Martın Muhtemel habercisi 11, 2011, Japonya depremi: atmosfer altı çok düşük frekans / düşük frekans yayılımı tarafından görüldüğü gibi iyonosferik karışıklıklar, Ann. Geophys. (İtalya), 55 (1), 95–99, doi: 10.4401 / ag-5357.Hayakawa, M., A. Rozhnoi, M. Solovieva, Y. Hobara, K. Ohta, A. Schekotov ve E. Fedorov (2013a), 11 Mart 2011 Japonya depreminin habercisi olarak düşük iyonosferik tedirginlik, GeomaticsNat. Tehlike Riski, 4, 275–287, doi: 10.1080 / 19475705.2012.751938.Hayakawa, M., Y. Hobara, A. Rozhnoi, M. Solovieva, K. Ohta, J. Izutsu, T. Nakamura ve Y. Kasahara (2013b), 11 Mart 2011 depreminin iyonosferik habercisi, Japonya-Pasifik alt-atmosferik VLF / LF ağı, Terr. Atmos. OceanicSci., 24 (3), 393–408, doi: 10.3319 / TAO.2012.12.14.01 (AA) .Kopytenko, Y. A., T. G. Matiashvili, P. M. Voronov, E. A. Kopytenko ve O. A. Molchanov (1993), Ultra düşük frekanslı emisyonların tespiti OHTA ET AL .: 2011 JAPONYA DEPREMİNİN RADYASYONU595 Spitak depremi ve artçı sarsıntı aktivitesi ile bağlantılı, Dusheti ve Vardzia gözlemevlerinde jeomanyetik titreşim verilerine dayanarak, Phys. Dünya gezegeni. Inter., 77,85–95. Liu, JY (2009), İyonosferik F bölgesinde gözlemlenen deprem öncüleri, Depremlerle İlişkili Elektromanyetik Olaylarda, M.Hayakawa, Transworld Research Network, Trivandrum, Hindistan, s. 187–204, Molchanov, OA ve M. Hayakawa (2008), Seismo Elektromanyetiği ve İlgili Olgular: Geçmiş ve Son Sonuçlar, 189 s., TERRAPUB, Tokyo.Molchanov, OA, YA Kopytenko, PM Voronov, EA Kopytenko, T. G. Matiashvili, A. C. Fraser-Smith ve A. Bernadi (1992), Spitak (Ms = 6.9) ve Loma Prieta (Ms = 7.1) depremlerinin merkez üsleri yakınlarındaki ULF manyetik alan ölçümlerinin sonuçları: Comparative analyis, Geophys.Res. Lett., 19, 1495-1498. Nagao, T., et al. (2002), 1995 Kobe depremi ile ilişkili elektromanyetik anomaliler, J. Geodyn., 33, 477–487.Nickolaenko, AP ve M. Hayakawa (2002), Rezonanslar Dünya-İyonosfer Boşluğunda, Kluwer Acad, Dordrecht.Pulinets, SA ve K. Boyarchuk (2004), Depremlerin İyonosfer Öncülleri, 315 pp., Springer, Berlin.Schekotov, AY ve OA Molchanov (2012), Ön deprem tahmini hakkındaki iyimserliğin bir nedeni olarak düşük frekanslı elektromanyetik öncüller, The Frontier of Earthquake PredictionStudies, editör M.Hayakawa, Nihon- Senmontosho-Shuppan, Tokyo, s. 322–344.Schekotov, A., O. Molchanov, K. Hattori, E. Fedorov, V. A. Gladyshev, G. G. Belyaev, V. Chebrov, V. Sinitsin, E. Gordeev ve M. Hayakawa (2006), Kamçatka ve Japonya’daki ULF jeomanyetik flüctu-ations’ın Seismo-iyonosferik depresyonu, Phys. Chem. Earth, 31, 313–318.Schekotov, A. Y., O. A. Molchanov, M. Hayakawa, E. N. Fedorov, V. N. Chebrov, V. I. Sinitsin, E. E. Gordeev, G.G. Belyaev ve N. V. Yagova (2007), sismisitenin neden olduğu atmosferden kaynaklanan ULF / ELF manyetik alan varyasyonları, Radio Sci., 42, RS6S90, doi: 10.1029 / 2005RS003441.Schekotov, A. Y., et al. (2008), ELF / ULF preseismik emisyon parametrelerini kullanan bir EQ merkez üssü bulma olasılığı hakkında, Nat. Tehlikeler EarthSyst. Sci., 8, 1237–1242.Schekotov, A., E. Fedorov, Y. Hobara ve M. Hayakawa (2013), ULF mag-neticfield depresyonu, 2011 / 3.11 Japonya depreminin olası bir öncüsü olarak, J . Atmos. Electr., 33 (1), 41–51.

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |