Ana Sayfa Gündem, Magazin, Sağlık 21 Mayıs 2020

SAĞLIK EMEKÇİLERE HAKKINIZ ÖDENMEZ DEDİLER ÖDEMEDİLER…

KESK’ bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası SES İstanbul ve İzmir’de performansa dayalı adaletsiz yapılan ek ödemelere karşı 20…

KESK’ bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası SES İstanbul ve İzmir’de performansa dayalı adaletsiz yapılan ek ödemelere karşı 20 Haziran 2020 tarihinde aynı saatlerde “Ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışı” talebiyle çalıştıkları hastahanelerin önünde ortak basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdiler. İzmir ve İstanbul SES şubelerinin otıklaşa yaptıkları basın açıklamaları aynen şöyle;

İSTANBUL: AYRIMCILIĞA VE ADALETSİZLİĞE SON VERİN

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Dev Sağlık-İş İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ortak açıklama gerçekleştirdi.

Sağlık meslek örgütleri pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödemenin mağduriyetleri ve adaletsizliği gidermediğini, aksine arttırdığına dikkat çekti, “Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır” dedi.

Ortak açıklamayı basınla paylaşan SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, Kavak, Sağlık Bakanı Koca’nın “Herkes için eşit risk yok, o yüzden herkese eşit ödeme yapamayız” diyerek sağlık emekçilerini rencide etmekle kalmayıp aynı zamanda söylediklerini de ters yüz ettiğini söyledi.

30’un üzerinde sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğini, on binin üzerinde sağlık emekçisinin enfeksiyona yakalanarak hastalandığını söyleyen Kavak “Onlarca sağlık emekçisini kaybettiğimiz, binlerce sağlık emekçisinin Kovid-19 ile enfekte olduğu şu günlerde sağlık emekçilerine yapılan ödemenin hakkaniyetli ve adil olduğunu mu düşünüyorsunuz” diye sordu.

Birçok sağlık çalışanının ek ödemeden yararlanamadığını, birçoğunun da cüzi ödemeler alabildiğini hatırlatan Kavak, “Koronavirüs ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanlarına bulaşıyor. Bu nedenle sağlık emekçilerinin arasında yaptığınız ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan performans sistemine derhal son verilmeli,  sağlık emekçileri için uzun süredir talep ettikleri yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret artışı sağlanmalıdır” diye konuştu.

Kavak, adaletsizliklerin giderilmesi için topladıkları dilekçeleri kurumlara teslim edeceklerini ve bu dilekçelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

İZMİR: SAĞLIK ÇALIŞANLI ALKIŞ DEĞİL HAKLARINI İSTİYOR

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube üyeleri, bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Muhittin Erel Amfisi yanındaki tören alanında eylem yaparak ek ödemelerin adil dağıtılmadığına dikkat çekti.

“Sağlık ekip işidir, herkese eşit ücret verilsin” yazılı pankart taşıyan sağlık çalışanları adına açıklamayı SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz okudu.

Batmaz, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin hakkaniyetli ve adil olmadığını söyledi. Sağlık hizmet alanının tüm sıkıntılarını, sağlık ekibi üyelerinin sırtladığını söyleyen Batmaz, bulaşıcı hastalık riskinin olduğu şu günlerde, sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığını ifade etti.

Sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu vurgulayan Batmaz, “Sağlık hizmeti, klinik destek personelleri ve temizlik işçilerinden asistan ve uzman hekimine ve öğretim üyesine, ebe ve hemşirelerden paramediklere, ambulans şoföründen her birimdeki tekniker ve teknisyenlerine, güvenlik görevlilerine; psikoloğundan, eczacısından sosyal hizmet emekçilerine, sekreterinden idari-teknik tüm personellerine bir bütün olarak sağlık çalışanlarının görev paylaşımı ve iş birliğiyle yürütülmektedir. Ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden daha önemli sayılamayacağı gibi, her biri ekibin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır” dedi.

Performans sisteminin baz alınarak yapılan ek ödemelerin adaletsizliğe neden olduğunu vurgulayan Batmaz, 4D kadrosunda çalışan sağlık çalışanlarının bu ödemeden yararlanamadığını belirtti.

Batmaz, “Sağlık çalışanlarının yıllarca özlük hakkı ve insanca yaşama yetecek maaş taleplerini kulak ardı eden iktidar, şov yaparcasına tüm sağlık çalışanlarına ek ödemeleri tavan olan yüzde 100 üzerinde yapacağını ilan etmiştir. Çok geçmeden herkese değil, bazı çalışanlara yüzde 100, bazılarına yüzde 55 ek ödeme vereceklerini ilan edilmiş, ardından ‘herkes için eşit risk yok, o yüzden herkese eşit ödeme yapamayız’, diyerek sağlık çalışanlarını rencide ettiği gibi; vaatlerini de reddetmiştir” diye konuştu.

Batmaz, “Sağlık çalışanlarının asıl talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, güvenceli çalışma ve güvenli gelecek için, insanca yaşam için temel ücret artışıdır” dedi.

İçinde geçtiğimiz yaygın pandemi salgınına karşı hayatımız pahasına verdiğimiz mücadelegünlerinde,sağlık emekçilere hep “ Hakkınız ödenmez” diyorlardı ancak iş ödemelere gelince “ hakkımızı ödemediler “ gerçek olan şudur ki, yine ayrımcılık yapıldı oysa emekte asla ayrımcılık olmaz” diyen sağlık emekçileri taleplerini yükselterek, güvencesizliğe, adaletsizliğe karşı SES oldular diyerek sözlerine son verdiler. Kaynak Şişli SES İnt. Sitesinde ( Evrensel )

M. Can Şadioğlu Özgür İfade

Google NewsTema Tasarım |