Ana Sayfa Gündem, Maltepe, Yazarlar 5.02.2020 208 Görüntüleme
SEÇİM VAATLERİ YERİNE GELDİ Mİ ?

SEÇİM VAATLERİ YERİNE GELDİ Mİ ?

Öncelikle şunu söyleyeyim, Maltepe belediyesini kimler yönetiyor, Maltepe’ de
ikamet eden her türlü sıkıntıyı çeken vefakâr Maltepeliler mi yönetiyor Yoksa siyasi
atamalarla başka yerlerden transfer edilen veya getirilerek zoraki seçtirilen ithal
siyasiler mi yönetiyor.
İki dönemdir Maltepe belediye başkanlığı görevini yürüten Bay Ali KILIÇ ile
beraberinde getirdiği ithal yöneticilere sormak isterim. Acaba seçim bildirgelerinde
Maltepe halkına verdikleri vaatleri yerine getirdiler mi?
Bay başkan, Acaba bugüne kadar bu vaatlerden hangisini veya kaçını yerine
getirerek gerçekleştirdiniz.
Elbette, Maltepe de ikamet eden Maltepeli halkının bunu bilme hakları vardır,
Aslında, Seçile bilmek için vatandaşa boş vaatlerde bulunmak ne kadar kolaysa,
pratikte yerine getirmekte o kadar’ da zordur.
Bay Ali KILIÇ sizde biliyorsunuz ki, “söz uçar yazı baki kalır” diye anlamlı bir ata
sözümüz vardır.
Dolayısıyla, size ve yönetiminize yardımcı olabilmek için, seçimlerde vatandaşa
verdiğiniz vaatlerinizden birkaçını hatırlatmak isterim,
Şubat 2017 tarihinde forum Maltepe belediyesinin yayın organındaki yazınızda
yaptığınız ve yapacaklarınızı şöyle dile getiriyorsunuz!
“Gülsuyu-Gülensu hemşerilerimin hayat hikâyelerini çok iyi biliyorum. Farklı
bölgelerden, farklı kentlerden gelseler dahi hepsinin hayat hikâyeleri aynı
yoksulluğun yarattığı zorunlu göç kimi kırk yıl önce gelmiş, kimi altmış bugün de
hayalleri aynı, diyerek kırk yıldır kangren hale gelen imar planını birlikte hayata
geçirdik” diyerek sözlerinize devam ediyorsunuz.
Bay Ali Kılıç 03.02.2020 tarihli belediye meclisi toplantısında muhalefet partisi
mensuplarının konuşmalarında sorgulandığı gibi, gerçekten burada yapılan bu imar
planları ranta dayalı olarak mı çözüldü, yoksa orada ikamet eden hak sahipleri
üzerinden yürütülerek mi çözmeye çalışıldı, veya orada uzun yıllar kiracı olarak
ikamet eden hak sahipleri ile ilgili ne gibi önerileri veya çözüm yollarını ortaya
koydunuz?

Yine aynı yayın organında, Maltepe de ciddi bir sorun haline gelen işsizlik sorunu ile
ilgili ( MATAŞ, MATEĞ ve MAPARK ) gibi çeşitli projelerle istihdam alanları
yaratılarak Maltepe halkına hem kaliteli hizmet sunuldu, hem de istihdam olanağı
sağladığınızı söylüyorsunuz.
Peki siz belediye olarak istihdam olanağını sağlarken, gerçekten demokratik bir
anlayışla hiç kimseyi ötekileştirmeden her evde işe ihtiyaç duyulan gelirsiz işsizleri
araştırıp, sorgulayıp tespit ederek mi işe yerleştirdiniz, yoksa korumacı bir anlayışla (
03.02.2020 tarihli belediye meclis toplantısında muhalefet partilerinin dile getirdiği
işe alınanlarla ilgili Tuncelili olması mı gerekir itirazında olduğu gibi ) aynı aileden
birden fazla kişiye mi istihdam olanağını sağaldınız,
Belediye meclisinde itirazen dile getirilen ve halkın sözlü şikâyet ile söylentilerine
bakıldığında korumacı anlayışın ön planda tutulduğu rahatsızlığı Maltepe halkı
arasında yaygın olduğu gerçeği yansımaktadır.
Ayrıca Yerel seçimlerden önce 15 mart 2019 tarihinde HABER TüRK televizyonunun
yerel seçimlere doğru programında Esra Boğazlıyan’ ın sorularını şöyle
yanıtlıyorsunuz.
5 yılda Maltepe’yi yaşanabilir bir ilçe olarak 10. Sıraya getirdik. Yaşam kalitesi
sıralamasındaysa 3. sıraya getirdik, 5 yılda belediyemizde 150 bin m2 yeşil alan
yaptık,
Oysa Maltepelilerin yaşam kalitesine bakıldığında sizin söylediğiniz gibi 3. Sırada
değil en alt sıralara yakın bir seviyede yaşamlarını sürdürüyorlar. Maltepe özelinde
istihdamın’ da sınırlı sayıda olması nedeniyle en alt gelirle yaşamaya devam
ediyorlar.
Yine aynı programda, Genel Başkanımızın özellikle üzerinde durduğu konu doğrudan
halka dağıtılan ve insanların onurunu kıran gıda yardımı yerine Aile sigortası yardımı
adı altında ailelere verilecek olan halk kartına ayda 600 TL yüklenecektir. Aileler
böylece alışverişlerini yapabiliyorlar diyorsunuz.
Peki bay Ali Kılıç yine aynı tarihli belediye meclis toplantısında da muhalefet parti
mensuplarının sorguladığı gibi, ailelere vermeyi düşündüğünüz bu aile kartları hangi
banka tarafından hazırlandı, kartı kullanacak olan ailelerin koşulları nelerdir,
yardıma muhtaç kaç aile tespit ettiniz ve tespit edilen bu ailelerin listesini anlaşmalı
bankaya verdiniz mi, kartları hazırlayan bankayla bu aileler adına nasıl bir protokol
imzaladınız. Hazırlanan protokole göre alış-veriş için bu kartlar hangi market ve
bakkallarda geçerli olacağı tespitini yaptınız mı?
Ayrıca, Mahalle muhtarları ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle birlikte
belediyenize verdikleri ortak imzalı talep yazısına istinaden yapılan ortak toplantıda
emekli ve dar gelirli vatandaşların bir araya gelip sohbet edebileceği aileleriyle

birlikte bir arada vakit geçirebileceği halka açık ve işletmeciliği belediye bünyesinde
dar gelirlilerin bütçesine uygun sosyal tesislerin kurulacağı sözünüzün’ de olduğu
bilinmektedir.
Bu talebe karşılık sadece küçük yalı merkezde yeni bir sosyal tesisin açıldığını
biliyoruz. Ancak işletmesi belediye tarafından sosyal amaçlı değil bir şahsa kiraya
verilerek ticari amaçla işletilmektedir. Şahıs tarafından işletilen bu tesisin ücretleri
’de emekli ve dar gelirli vatandaşımızın yararına ve bütçesine uygun olmadığı kanaati
yaygın olduğu bilinmelidir.
Sayın Başkan daha önce defaten sorduğumuz birçok sorunun yanıtını hala almış
değiliz, dilerim sorduğumuz bu sorularımız ile geçmişte sorduğumuz tüm sorularımıza
cevap verme erdemliğini gösterirsiniz.
Sorularımız cevapsız bırakıldığı sürece bizde halkımızı bilgilendirmek ve halkın haber
alma hakkını yerine getirmek için bu soruları sormaya devam edeceğinizden emin
olabilirsiniz.
Bizi okumaya devam edin ve yalanlara teslim olmayın!

M.Can Şadioğlu

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:
Tema Tasarım |