Ana Sayfa Gündem, Maltepe 6 Ocak 2020

SORUDUĞUMUZ SORULARIN TAKİPÇİSİ OLACAK MISINIZ ?

CHP Maltepe ilçe seçimi 29.12.2019 tarihinde Yılmaz Mızrak kültür, sanat vespor salonunda yapıldı. Özgür ifadesi Gazetesi olarak…

CHP Maltepe ilçe seçimi 29.12.2019 tarihinde Yılmaz Mızrak kültür, sanat ve
spor salonunda yapıldı. Özgür ifadesi Gazetesi olarak yeni yönetime hayırlı
uğurlu olmasını temenni eder başarılar dileriz.

Usul gereği, adaylar delegelere mesaj vermek üzere kürsüye gelerek
konuşmalarını yaptılar.

Söz konusu yapılan tüm konuşmaların özünde ağırlıklı olarak partinin iç
işleyişi ve parti içi sorunlar dile getirmenin dışında toplumu ilgilendiren bir
mesaj veya halkın sorunlarına yönelik çözümler konusunda her hangi somut
projeler sunamadılar.

Oysa adayların çıkış noktası önümüzdeki süreçte güncel ve can yakıcı sorun
olarak karşımızda duran, nasıl bir örgütleme, nasıl bir siyaset stratejisi, nasıl
bir kadro hareketi, nasıl bir parti içi eğitimi veya yurttaşların sorunlarına
yönelik çözümler üretmesi, seçimlerle ilgili strateji, esnafların, kamu
emekçilerin, engellilerin, öğrencilerin, EYT’ lilerin, kadınların sorunları, kentsel
dönüşümle ilgili sorunlar ile cemaatlere karşı nasıl bir mücadele verilmesi
gerektiği konusunda somut proje sunabilirlerdi.

Ancak ne yazık ki, bu konularda ne bir fikir beyanında bulundular nede adam
akıllı projeler sunabildiler.

Aksine bildik klasik söylem ve birbirlerini kutsamaktan öteye gidemediler.
Sadece adaylar değil kürsüye çıkan her hatibin’ de konuşmalarında partiyi
daha ileriye taşımak için sisteme karşı nasıl bir mücadele verilmesi
gerektiğini, halkın sorunlarına çözüm bulmak ve proje üretmek yerine sadece
parti içi sorunlara değinerek geçiştirmeyi tercih etiler.

Tabii ki, parti içi sorunlara değinmek önemlidir, ancak sorunların neden veya
nereden kaynaklandığına dair öneri ve çözüm getirmek için çaba harcamak
yerine, adeta kendilerinin’ de bu sorunların birer parçası olduklarını
umursamadan hareket etmeleri elbette ki düşündürücü olduğu kadar’ da
partiye yarar getirmeyeceği bilinmelidir.

Doğal olarak her seçimde olduğu gibi, oy kullanan delegeler mutlaka bir liste
taraftarıdır ve kafalarında her zaman taraf olduğu bir liste mutlaka vardır.
Asıl olan eski yönetimin tekrar seçilip seçilemeyeceği merak konusu
olmasıydı.

Söz konusu delegelerin sağduyusu ağır basmış ve merak edilen tarafın
delegelerin iradesine takılarak kaybetmiş olmasıydı.

Zira, tüm yazılarımızda hep şunu söyledik, her ne koşulda olursa olsun güç
bende edasıyla davranmak doğru bir yaklaşım olmadığı uyarısını defalarca
yaptık.

Çünkü CHP mensupları ve kadroları sağduyu sahibidirler, feraset sahibi ve
objektif düşünürler, yerine göre akıllı hareket ederek özgür iradelerini
kullanırlar, O nedenle iradelerine hiç kimse ipotek koyamaz ve tuzaklara
düşüremez.

Oysa, her koşulda olduğu gibi, İlçe yönetimi genel merkezi temsile yetkilidir
ve belediyelerin ’de amiri ve denetçisi konumundadır. Aynı zamanda ilçe
başkanı, Maltepe belediyesi meclis gurup başkanı sıfatını taşımaktadır.
Ayrıca, ilçe yönetimi parti ile taban arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir
aracı kurum olduğu bilinmelidir.

Dolayısıyla, Maltepe de CHP temsilcisi olarak, Belediye adına yapılan işlerde
de parti adına söz sahibidir. Olaylara gerçekçi yaklaşmak zorundadır.
Olaylara partizanca yaklaşmak ne Maltepe’ye nede CHP’sine yarar
sağlamaz.

Bir önceki İlçe başkanının yaptığı açıklamalarında, mesela partiler arası
çekişmeler bizim sorunumuz değil demesi, vatandaşın belediyeye sorduğu
sorular bizi ilgilendirmez diyerek es geçmesi, belediyedeki haksızlıklara karşı
gibi meselelerde kayıtsız kalması doğru bir davranış değildir.

Elbette ki, belediyeyi savunmak bir ilçe başkanının doğal hakkı ve görevidir.
Ancak kurumları temsil eden ve misyon yüklenen kişilerin gerçekleri saklama
hakkı yoktur ve doğru bir davranış’ ta değildir.

Bu nedenle, kamuoyunu aydınlatmak adına geçmişte belediye ve ilçe
başkanına sorduğumuz sorulardan bazılarını yeni seçilen İlçe başkanı’ nın
bilgisine sunmak istiyoruz.

İller bankası’na ait araziye konut ve ticaret merkezlerinin yapılacağı yerde
geçmişte Sayın Salıcı’ nın yaptığı açıklamada, bölgedeki imar artışının
yaratacağı rantın 240 milyon lirayı bulacağını, hiçbir partilimiz, hiçbir CHP’li
bunun altına imza atmayacaktır. Yağmaya ortak olmayacaktır diyerek
tepkisini dile getirmesine rağmen Ali KILIÇ’ ın ne adına feragat ederek bu
arsanın özel şahıslara geçmesini sağlayan uygulaması ortadayken, Süreyya paşa Vakfından hak etmediği halde, sağlık yardımı adı altında
kimlere para yardımı yapıldığı söylemler varken,

Bir meclis üyesinin geçmişte başka bir ilde CHP il başkanı olmak için
seçimlere girdiği dönemde, MATAŞ dan maaş aldığına dair ücret bordrosu
olduğuna dair yaptığımız haberlere rağmen bugüne kadar her hangi bir cevap
alamadığımız gibi açıklığa kavuşturulamayan konular arasındadır.
Sayın başkan biz kamuoyu bilgilendirme görevimizi yaparken sorduğumuz
bütün bu sorularımızın açıklığa kavuşturulması için konuların takipçisi olacak
mısınız.?

Bizi okumaya devam edin ve yalanlara asla teslim olmayın
Özgür İfade

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |