Ana Sayfa Gündem, Sağlık 20 Aralık 2020

STK’LARDAN AŞIYA HAYIR BASIN AÇIKLAMASI

Sivil Toplum Kuruluşları Koronavirüs Aşısı için Ortak Basın Açıklaması Yaptılar. Nerden ve nasıl ortaya çıktığı ve nasıl…

Sivil Toplum Kuruluşları Koronavirüs Aşısı için Ortak Basın Açıklaması Yaptılar.

Nerden ve nasıl ortaya çıktığı ve nasıl üretildiği gizemini koruyan KORONAVİRÜS-CORONAVİRÜS-Covid 19-PANDEMİ ve motasyona uğramış YENİ isimleri ile büyük bir salgına dönüşen ve çoğunlukla kronik rahatsızlığı olanlarda ve yaşlılarda ölümlere neden olan virüs muammasına aşı karşıtı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) basın açıklaması yayımladı.

Zorla kimsenin aşı yapılamayacağının altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

”BASIN AÇIKLAMASI ‼‼‼
🚫 BASIN AÇIKLAMASINDAN BIR PARÇA 🚫
Mahkeme kararıyla sağlık tedbiri kararı verilmiş olsa dahi, hastalık durumu olmaksızın, ailenin rızası dışında, aşı yapma işlemini gerçekleştiren sağlık personeli ve refakatçileri de Anayasanın 17. maddesindeki; “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”ilkesine muhalif bir durum içine düşerek suç işlemiş olacaklarını ve bu durumun TCK’nın 89. maddesinde belirtilen Taksirle Adam Yaralamak gibi hükümler kapsamına girebileceğini hatırlatmak isteriz.
Aşı yaptırma konusunda ailelere baskı oluşturacak nitelikte girişimlerin hukuka aykırı olduğunu hatırlatır, aşı olmayı tercih edenlerin haklarının korunduğu gibi tercih etmeyenlerin de haklarının korunması ve yetkililer tarafından bu vatandaşların isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz. Bu, yeni bir hak talebi değildir; vatandaşlıktan doğan mevcut hakkın tanınması ve yerine getirilmesi talebidir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Katılımcılar:
Adalet Platformu
Aşı Yaptırmaya Mecbur Değilim Hareketi
Dünya Çocuk Haklar Derneği
Hasta Hakları Aktivistleri Derneği
Mazlum-Der
Sade Hayat Derneği
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi
Tü-mer
@dobraanne


20 Aralık 2020 / ÖZGÜR İFADETema Tasarım |