Ana Sayfa Gündem, Magazin 19 Aralık 2020

TOKAT OVASININ KALBİNE SANAYİ SİTESİ HANÇERİ

İşte Yeni Nesil Sanayi Sitesi Gerçekleri…Başkan Eroğlu’nun tarım alanını imara açma konusundaki ısrarının altında yatan nedir… Cumhurbaşkanının…

İşte Yeni Nesil Sanayi Sitesi Gerçekleri…
Başkan Eroğlu’nun tarım alanını imara açma konusundaki ısrarının altında yatan nedir… Cumhurbaşkanının uyarılarına ve mahkeme karına rağmen sayın Eroğlu neden buna uymamakta direniyor?

Başkan Eroğlu’nun tarım alanını imara açma konusundaki ısrarının altında yatan nedir… Cumhurbaşkanının uyarılarına ve mahkeme karına rağmen sayın Eroğlu neden buna uymamakta direniyor?

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Turhal-Tokat karayolu üzerindeki 540 dönümlük tarım arazisinde yapılacak olan yeni sanayi sitesinin tanıtımını yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 17.02.2020 tarihinde Belediye web sitesinde yer alan ancak sanki yeni bir habermiş gibi Tokat Belediye Bülteni’nde yer verilen haberde, “Sanayide Milli Atılım” sloganıyla şehirlerdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik 11 ilde sanayi sitelerinin şehir dışına taşıyarak modern alt yapıya kavuşturulması, yerli ve yenilikçi ve yeşil üretime geçilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan çalışma kapsamında Tokat-Turhal karayolu üzerindeki 540 dönümlük arazide sanayi sitesi yapılacağının ve söz konusu sanayi sitesinin 2021 yatırım programına alındığı belirtiyor.

Başkan Eroğlu gerçekleri mi söylüyor?
Tokat Turhal yolu üzerindeki 540 dönümlük arazinin imara açılarak “Yeni Nesil Sanayi” sitesi yapılacağını ve bu yatırımın 2021 yatırım programına alındığını ifade eden Başkan Eyüp Eroğlu Sanayi sitesinin kurulacağı alanın Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içerinde bulunduğunu, sanayi sitesinin tarım arazisine yapılacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tarım alanlarının korunması gerektiği” yönündeki uyarılarını gözlerden kaçırmaya çalışıyor.

Başkan Eyüp Eroğlu, Tokat Büyük Ova Koruma alanı içerisinde bulunan tarım arazisini imara açmak suretiyle sanayi sitesi yapmak ısrarından vazgeçmediği gibi, bu alanların tarım arazisi olduğu ve imara açılmasının uygun olmadığını belirten ve daha önceden alınan emsal mahkeme kararlarından da bahsetmiyor.

Emir Seyit Belediyesi’nin başlattığı hamleyi Eyüp Eroğlu mu sürdürüyor?
Büyük Ova Koruma alanı içerisindeki tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili ilk hamle Emir Seyit Belediyesi’nden geliyor.

Emir Seyit Belediye Başkanlığı eski Turhal yolu üzerinde mevcut yolun ve kasaba bağlantı yollarının iki cephesinde (50+50) 100 metre kesitli alanda (65.7225 hektarlık tarım alanında) ilave imar planı yapılması hususunda Tokat İl Toprak Koruma Kuruluna talepte bulunuyor.

Tokat İl Toprak Koruma Kurulu 26.04.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararla 65.7225 hektarlık alanı ve söz konusu alanın 32.4924 hektarlık kısmının da tarım dışı alan olarak kullanımı amacıyla imar içine alınmasına, 32.4924 hektarlık alanın 10.9634 ha sulu mutlak tarım arazisi, 3.1318 sulu tarım arazisi ve 18.3971 ha dikili tarım arazisinin tarım dışı kullanımının uygun olduğuna ve 33.2301 hektarlık alanın da kanun kapsamı dışında kalan yerler olduğuna karar vererek, imar talebine oy çoğunluğu ile izin veriyor.

Bu kurulda bulunan üyelerden TEMA, Tokat Ziraat Odası ve GOP Üniversitesi temsilcileri bu karara ret oyu veriyorlar.
Tokat İl Toprak Koruma Kurulu nun aldığı karara dayanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ da 22.04.2016 tarih ve 2349 sayılı olurla bu kararı onaylıyor.

Ancak, TEMA, Tokat Toprak Koruma Kurulu kararının onayına dair Bakanlık Olurunun hukuka aykırı olduğu, alternatif alan mevcudiyeti bulunulduğu, söz konusu arazilerin tarım dışı amaçla kullanımının üst ölçekli plana aykırı olduğu, bahsedilen alanın tarım dışı amaçla kullanılması halinde bölgenin tarımsal üretiminin azalacağı, söz konusu kararda kamu yararı bulunmadığı, üstün kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ileri sürülerek iptali için Tokat İdare Mahkemesi’nde dava açıyor.

Tokat İdare Mahkemesi resen atadığı bilirkişilerin verdiği rapor üzerine, Tema’yı haklı bularak ve söz konusu alanın Büyük Ova Korum alanı içerinde bulunan tarım arazileri olduğuna hükmederek, 22 Kasım 2017 tarihinde söz konusu arazinin imara açılması işlemini iptal ediyor.

Tarım Orman Bakanlığı mahkemenin bu iptal kararını beğenmeyip, nedense konuyu Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine taşıyarak, Tokat İdare Mahkemesi’nin 22 Kasım 2017 günlü kararının istinaf yoluyla incelenerek kaldırılmasını istiyor.

Ancak mahkeme Tokat İdare Mahkemesi’nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğuna ve istinaf başvurusunun reddedilmesine karar veriyor.
Tarım Orman Bakanlığı yine durmuyor ve temyize gidiyor. Sonucu bekleniyor.
Tarım arazisine Sanayi Sitesi Yapmak için Eyüp Eroğlu’ da aynı yolu mu deniyor?

Başkan Eyüp Eroğlu, iki mahkemenin vermiş oldukları emsal kararları ve bilirkişi raporunu göz ardı ederek, Tıpkı Emir Seyit Belediyesi’nin yaptığı gibi, 03.01.2018 tarihinde Tokat Toprak Koruma Kurulu’na başvurarak, Kömeç Köyü, Taşçiftlik Köyü, Oğulcuk Köyü’nde bulunan ve Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içinde bulunan, sulu mutlak tarım arazisi, sulu marjinal tarım arazisi niteliğindeki toplam 54.0631 hektar (540.631,4 m²) alanın tamamının Küçük Sanayi Sitesi Tesisi yapılmak üzere imara açılması için talepte bulunuyor. Başkan Eroğlu’nun talepte bulunduğu yer Emir Seyit Belediyesi’nin talepte bulunduğu alandan ve niteliklerden farklı değil, İki yerde Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde bulunuyor.

Tokat Valisi’nin başkanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürü’nün de başkan yardımcısı olarak bulunduğu 10 kişilik Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’nda bulunan GOP Üniversitesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Tema Temsilcisi sanayi sitesi yapmak için imara açılması talep edilen arazinin sulu mutlak tarım arazisi olduğu ve Büyük Ova Koruma alanı içerisinde olduğunu gerekçe göstererek “talebin retti” yönünde oy verirken, Tokat Ziraat Odası da dâhil, diğer üyeler ise tıpkı bir öncekinde olduğu gibi “talebin kabulü” yönünde oy kullanıyorlar ve talep oy çokluğuyla kabul ediliyor.

Eyüp Eroğlu neden geri adım atmıyor ve tarım arazisine sanayi sitesi yapma ısrarını sürdürüyor?
Daha önceden Büyük Ova Koruma alanı hususunda mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda özetle; imara açılması istenen alanın, tarımsal niteliği korunacak şekilde, mutlak tarım alanları, sulu tarım alanları, özel tarım arazileri, dikili tarım arazilerinin koruma altına alınması gerektiği, dava konusu tarımsal alan niteliği korunacak alanların imara açılmasının 1/100.00 ölçekli çevre düzeni planı plan kararlarına aykırı olduğu belirtilmiştir.

Üstelik Tokat Toprak Koruma Kurulu’ndaki GOP Üniversitesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA temsilcileri de görüşleriyle, bu bağımsız bilirkişilerin yaptıkları saptamalara katılmışlardır.

Peki, tüm bunlara rağmen Başkan Sayın Eyüp Eroğlu “tarım arazisi ise geri adım atmasını biliriz” sözüne uyarak, neden geri adım atmıyor?

Öyle ki bu bilirkişi raporunda toprak analizleri anlatılmakta ve imara açılması talep edilen alanın tarım dışı amaçlı kullanıma uygun olmadığı, imara açılması halinde bu alanların tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı açıkça belirtilmiş ve bu bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiştir.

Hal böyle iken, Sayın Eyüp Eroğlu bu bilirkişi raporunun da yer aldığı 22 Kasım 2017 tarihli mahkeme kararından yaklaşık 2 yıl sonra bir basın açıklaması yaparak, “biz analiz yaptırdık, tarıma elverişsizdir raporu hazırladılar” şeklinde açıklama yapması düşündürücüdür.

Yanıtlar mı bilemeyiz” Ama vatandaş olarak soruyoruz? Başkan Sayın Eyüp Eroğlu’nun söz konusu tarım alanını imara açma konusundaki ısrarının altında neler yatıyor?
(Sevan Çamlıca Haberi /Gülistan Tokatlıların Yeri,tokattanhaber)
19 Aralık 2020 / ÖZGÜR İFADE

http://ozgurifade.com.tr/belediye-tarihi-kopruye-yapilan-zulme-son-veriyor/
Google NewsTema Tasarım |