Ana Sayfa Gündem, Magazin, Türkiye 7 Mayıs 2020

YENİ VERGİ ‘NAV’ HAYIRLI OLSUN

‘300’üncü vergimiz ‘NAV’ Oldu’Vergi Matrahı 20 Bin TL’nin Altı Kabul Edilmiyor, Zorunlu Alt Limit 20 Bin Lira….


‘300’üncü vergimiz ‘NAV’ Oldu’
Vergi Matrahı 20 Bin TL’nin Altı Kabul Edilmiyor, Zorunlu Alt Limit 20 Bin Lira.


NAV oranı, net aktif değerler üzerinden %5, gayri safi hasılat üzerinden serbest meslek erbabında %5, diğer mükelleflerde %1 olarak öngörülmektedir. Bu oranlar varlıkların net değeri veya gayri safi hasılata uygulanarak bulunan tutarlardan yüksek olanı verginin tarhına esas kabul edilecektir. Ancak bu vergi, beyan edilen matrahlar ne olursa olsun, 20.000 TL’den az olamayacaktır.
2019 yılı hesap dönemi başlangıç alınacak, Kanunun resmi gazete de yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde 4 eşit taksitle vergi diarelerine ödenecek.

Vergi uzmanı Türkmen: İş dünyasına Net Aktif Vergisi geliyor, mükellefleri bilançoları üzerinden en az 20 bin lira vergi ödeyecek.
Vergi uzmanı ve Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, iktidarın düşen vergi gelirlerini telafi etmek için iş dünyasına “Net Aktif Vergisi” getireceği ileri sürdü. Türkmen yazısında, “Düşen vergi gelirlerini telafi etmek isteyen hükümet, Çiller dönemindeki ekonomik denge vergisinin bir benzeri üzerinde çalışıyor. Haziranda Meclis’e gelecek Net Aktif Vergisi’nin mükellefleri bilançoları üzerinden en az 20 bin lira vergi ödeyecek” düşüncesini dile getirdi.

Türkmen, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle vergi gelirlerindeki düşüşü ilave gümrük vergileri ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları ile telafi edemeyeceğini gördü. Bakanlık bürokratları şu anda harıl harıl Tansu Çiller Hükümeti döneminde çıkarılan “3986 sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun”u bugüne uyarlamaya çalışıyor. Kanunun bugüne uyarlanmış hali, haziran ayı içinde yasa teklifi olarak Meclis’e getirilecek ve yasalaşacak.” ifadesini kullandı.

Türkmen yazısında şunları kaydetti:
Son yıllarda bu sistem zaten yolun sonuna gelmişti. 2019 yılı bütçe sonuçlarına göre, ilk kez vergi gelirleri bütçe gelirleri içinde oran olarak yüzde 80’in altında gerçekleşmiş, KDV ve ÖTV tahakkuku da geçmiş yıllardaki performansından çok uzakta kalmıştı.

Maliye Bakanlığı’nın kapsamlı bir af ve yapılandırma düzenlemesi çıkarmak yerine, ilk planda bir defaya mahsus (şimdilik) bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç duyması; salgının ekonomik etkileriyle, ekonomik krizin etkilerinin birlikte zirve yaptığını göstermektedir.
07 Mayıs 2020 / Abidin SARI-ÖZGÜR İFADE

300'üncü vergimiz 'NAV' Oldu
Vergi Kodu Vergi Adı
1 1 YILLIK GELİR VERGİSİ
2 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
3 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
5 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
6 6 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
7 7 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
8 10 KURUMLAR VERGİSİ
9 11 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
10 12 GELİR VERGİSİ (GMSI)
11 14 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
12 15 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
13 17 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
14 20 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
15 21 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
16 22 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
17 27 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
18 32 GELİR GEÇİCİ VERGİ
19 33 KURUM GEÇİCİ VERGİ
20 40 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
21 46 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
22 48 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
23 49 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
24 50 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
...
...
294 9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
295 9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
296 9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
297 9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
298 9341 MERA FONU PARA CEZASI
299 9901 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU
300 NET AKTİF VERGİSİ
https://intvrg.gib.gov.tr/vergi_turleri_tr.html


Tema Tasarım |