Ana Sayfa İstanbul, Maltepe 28 Aralık 2020

CHP’Lİ BELEDİYEDE MİLYONLUK VERGİ YOLSUZLUĞU

CHP’Lİ BELEDİYEDE MİLYONLUK VERGİ YOLSUZLUĞU 1.909.000 TL. Vergi Tahsil Edilmesi Gereken Firmadan 73.440 TL Vergi Alınmış İstanbul…

CHP’Lİ BELEDİYEDE MİLYONLUK VERGİ YOLSUZLUĞU
1.909.000 TL. Vergi Tahsil Edilmesi Gereken Firmadan 73.440 TL Vergi Alınmış
İstanbul Maltepe Chp Ali Kılıç belediyeciliğinin özel bir şirkete ihale ile işletmesini verdiği belediyeye ait Reklam panoları ve Billboardlar da vergi yolsuzluğu ortaya çıktı.

BELEDİYE USULSÜZLÜK YAPMIŞ:
Sayıştay raporuna yansıyan usulsüzlük ve yolsuzlukta; Maltepe belediyesi, Kanuna göre her ay aylık ilan ve reklam vergi beyannamesi vermesi gereken işletici Firmanın; reklam alanlarının toplam metrekaresi üzerinden 2018 yılına ilişkin olarak 83.328,90 TL’lik 2019 yılına ilişkin ise 106.625,7 TL’lik yıllık tek bir beyanname vermesine göz yumarak usulsüzlük yapmış.

1 MİLYON 909 BİN LİRALIK VERGİYİ 73 BİN 440 LİRA ÖDEMİŞLER:
Yine firma tarafından işletilen reklam alanlarından bir kısmı olan 216 adet ışıklı tabelaya ilişkin yıllık toplam 73.440 TL’lik vergi beyan etmiş ve ödemiş.

TEZGAHIN DÖNDÜĞÜ YER İŞTE BURASI:
Sayıştay ratafından yapılan hesaplamada yaklaşık 1.909.000 TL’lik vergi ödenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ancak Maltepe Ali Kılıç belediyesi, 1 Milyon 835 Bin 560 TL. eksik tahakkuk edilerek kamu zararı oluşturulmuş; Maltepe belediyesi ve Devlet zarara uğratılmış.

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre 6 aydan az süren ilan ve reklamlarda verginin yarısı alınır hükmü var. Ancak yılın yarısında tamamen boş kalsa bile yapılan hesaplamada yaklaşık 950.000 TL’lik vergi tahakkuk edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor; oysa Maltepe belediyesi Firmadan 73.440 TL.!!! tahakkuk ediyor.

SAYIŞTAY’A YALEN SÖYLEMİŞLER:
Konuyu görüştüğü belediye yetkilileri Sayıştay’a verdiği yanıtta yalanlarla durumu örtbas etmeye çalışmışlar. Verilen hem sözlü hemde yazılı yanıtta şunlara yer verilmiş:
”Yılın ilk 6 aylık dönem boyunca reklam alanlarının yüklenici firma tarafından kullanılmadı bu yüzden ikinci 6 aylık döneme ilişkin Kasım ayında tek bir beyanname aldık” savunması yapmışlar.

SAYIŞTAY YALANI ŞİKAYET DİLEKÇELERİNDE ORTAYA ÇIKARDI:
Sayıştay ise yaptığı incelenme de; söz konusu reklam alanlarının yerlerinin değiştirilmesine yönelik olarak ilçede yaşayan vatandaşların belediyeye göndermiş oldukları şikayet dilekçelerinin eklerine koydukları fotoğraflardan yılın ilk 6 aylık döneminde de söz konusu alanların kullanıldığını tespit ederek bu durumu rapora ekledi.
Sayıştay bütün bu usülsüzleri ve vergi yolsuzluğunu BULGU 25 ve 26. bölümlerinde ”İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda” ayrıntıları ile yer vermiş.

HUKUKSUZ İŞLEMDEN BELEDİYE BAŞKANI SORUMLU:
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinde ”kamu görevlilerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur” denilmekte.

GEÇMİŞ YILLARI SORGULADIK:
Maltepe belediyesine bilgi edinme kanunu çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme görevi olan yerel bir gazete olarak bilgi talebinde bulunduk. İşte 23 Aralık 2020 tarih ve 1334401 sayılı Başvurumuz:
”Maltepe belediyemiz tasaarufu altında olan belediyeye ait; Pisa Reklam Panosu, Raket Reklam Panosu, Elektronik board ve Billboard Reklam Panosu bulunmakta ve bu reklam panolarının bir firma tarafından iletildiği bilinmektedir.
Bu reklam panolarına ilişkin işletici;
1 – 2017 yılına ait reklam panosu sayısı ve ödenen vergi miktarının,
2 – 2018 yılına ait reklam panosu sayısı ve ödenen vergi miktarının,
3 – 2019 yılına ait reklam panosu sayısı ve ödenen vergi miktarının ilgili yasa kapsamında tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz.” taleplerine yer verdil.

Bu güne kadar Maltepe belediyesi kendisine yöneltilen sorular karşısında Devletin çıkardığı ‘Bilgi Edinme Kanununun’ hiç bir foksiyonunun olmadığı, bu güne kadar olduğu gibi belediyenin hiç bir cevap vermediği gerçeği karşısında yine cevap alamayacağımızı bilmekle birlikte, Maltepe halkı adına tüm engellemelere ve hukuksuzluklara rağmen Maltepenin ve Maltepelilerin menfaatlerini gözetmeye devam edeceğiz.
28 Aralık 2020 / Abidin Sarı-ÖZGÜR İFADE

Maltepe Belediyesinin usulsüzlükleri ve kanunsuzlukları
2019 Sayıştay Raporlarında yer Aldı; İşte Bazıları:

CHP MALTEPE BELEDİYESİ MUHASEBESİNDE ŞAİBELİ USULSÜZLÜK

SAYIŞTAY MALTEPE CHP BELEDİYESİNİN CEMEVİ SALVOLARINI RAPORLADI

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |