Ana Sayfa Magazin, Sağlık, Türkiye 15 Mayıs 2020

Sağlık emekçileri Adaletsiz ödeme değil İnsanca yaşam talep etti..

KESK’ e bağlı Sağlık ve sosyal Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri, İstanbul Tabip odası, İstanbul Diş Hekimleri odası…

KESK’ e bağlı Sağlık ve sosyal Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri, İstanbul Tabip odası, İstanbul Diş Hekimleri odası ile DİSK’e bağlı Devrimci sağlık İş sendikasının örgütlü olduğu sağlık işkolunda görevli emekçilerin sorunlarını dile getirmek üzere 14 Mayıs 2020 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil servisi önünde bir araya gelerek ortak basın açıklamasını yaptılar.

Basın açıklaması yapılmadan önce hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra, ortak platform adına İstanbul Tabip odası ( İTO ) Yön. Krl. Üyesi Dr. Murat EKMEZ sağlık emekçilerin sorunlarını şöyle dile getirdi.

Hastanelerde pandemi salgını nedeniyle hayatlarını hiçe sayarak ailelerinden uzak sürekli görev yapan sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin en üst tavan olan % 100 üzerinden yapılması gerekirken ne yazık ki, bir kısım personele üst tavandan bir kısım personele ise yüzde elli oranında ödeme yapılmıştır. Personel arasında yapılan bu ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz. Ek ödemeler geçici ve 3 aylık gibi süreli ödemelerdir onun için biz bu ödemeleri değil ücretlerimizin iyileştirilmesini yani temel ücretin arttırılmasını istiyoruz diyerek okunan Basın açıklaması aynen şöyle;

Adaletsiz Ek Ödeme Değil, İnsanca Yaşam İçin Temel Ücret Artışı İstiyoruz

Pandemi sürecinde büyük özveriyle, zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarına üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemelerin, performans sistemi baz alınarak yapılması, dolayısıyla adaletsiz, eşitsiz bir biçimde ücretlendirme yapılmasına tepki olarak İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası (İTO), Devrimci Sağlık-İş ve SES İstanbul Şubeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Odamızı temsilen İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez ve İTO İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan katıldı.

14 Mayıs 2020, Perşembe günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde, fiziksel mesafeyi gözeterek bir araya gelen sağlık çalışanları önce pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Ardından hekiminden hemşiresine, teknisyeninden taşeron sağlık işçisine dek sağlık hizmetlerinin her kademesinde emek veren sağlık çalışanlarının yaşadığı ortak sorunlara dikkat çekmek için alkışlı protesto gerçekleştirildi.

Etkinlikte “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atıldı.

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını ise Dr. Murat Ekmez kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
“Sağlık ünitelerinin tüm birimlerinde yürütülen sağlık hizmeti; sağlık işçisinden hekimine, hemşiresinden teknisyenine, eczacısından ebesine, diş hekiminden sekreterine bir bütün olarak sağlık çalışanlarının emekleri ile yürütülmektedir. Çok iyi biliyoruz ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. Sağlık hizmetinde ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden üstün ya da önemli değildir. Hekim, hemşire, teknisyen, hasta bakıcı, eczacı, veri giriş çalışanı ve sağlık işçileri sağlık sisteminin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

COVID-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden güvenliğine 30’un üzerinde sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. 10.000’in üzerinde sağlık emekçisi bulaşıcı enfeksiyona yakalanarak hastalandı.

Sağlık çalışanlarına üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemeler performans sistemi baz alınarak yapıldığı için ne yazık ki büyük bir adaletsizliğe neden olmuş, birçok sağlık çalışanı bu ödemeden yararlanamamış, yine birçok sağlık çalışanı cüzi ödemeler alabilmiştir.

Biz biliyoruz ki artık korona virüs her yerde, ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için bulaş riski söz konusu. Bu nedenle sağlık emekçilerinin arasında yaptığınız ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan performans sistemine derhal son verilmeli, COVID-19 pandemisiyle mücadelede görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm sağlık emekçileri için uzun süredir talep ettikleri yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret artışı sağlanmalıdır.

Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır.”
Basın açıklamasının ardından ek ücret ödemeleriyle ilgili adaletsizliğin düzeltilmesini talep eden dilekçe örnekleri sağlık çalışanlarına dağıtıldı ve çalışanlar hastane yöneticiliklerine, sağlık il ve ilçe müdürlüklerine bu adaletsizliğin giderilmesi için başvurmaya davet edildi.

Basın açıklamasındanda belirttiği gibi sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden hayatları pahasına yurttaşlarımızın sağlığı için mücadele verirken, ne yazık ki, bakanlıkça yapılan bu cuzi ek ödemelerin ne kadar manidar olduğu tartışılır hale gelmiştir.

Oysa Kamu emekçileri nin yıllardır talep ettikleri tek bir şey vardır, oda ek göstergeler ile Memur maaş kat sayısı tablosundaki rakkamlarının yeniden güncelleyerek arttırılması ile ek ödemelerin temel ücrete eklenerek her ay ödenmesidir.

M.Can Şadioğlu Gazete Özgür İfade

İlginizi çekebilir

CHP’den 5 maddelik öneri

CHP’den 5 maddelik öneriTema Tasarım |