Ana Sayfa Uncategorized 7 Aralık 2020

2020 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE’NİN GENEL EĞİTİM DURUMU

2020 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE’NİN GENEL EĞİTİM DURUMU.ÜLKEMİZİN, EĞİTİM Düzeyi, KİŞİ Sayısı,…

2020 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE’NİN GENEL EĞİTİM DURUMU.
[Bu oranlar TÜİK Resmi Internet Sitesinden alınmıştır.]
ÜLKEMİZİN, EĞİTİM Düzeyi, KİŞİ Sayısı, Nüfusa Oranı, aşağıdaki açıklandığı gibidir.


1.Okuma yazma bilmeyen 2. 024. 979 %3
2.İlkokul Mezunu (5 yıllık) 17. 579. 747 %24
3.Okuma-yazma bilip okul mezunu olmayan 7. 782. 603 %11
4.Diplomasız İlköğretim mezunu (8 yıllık) 5. 678. 694 %8
5.Diplomalı Ortaokul ve Dengi meslek Okulu 13. 365. 564 %18
6.Diplomalı Bilinmeyen kişi 620. 860 %1

1.NCİ ARA TOPLAM 47. 052. 447 %63
*A.Cahil sayılabilecek Kesim *
B.Lise ve Dengi Meslek Mezunu 15. 426. 019 %21
C.Yüksek Okul/Fakülte Mezunu 10. 257. 791 %14
Yüksek Lisans ve 5/6 yıllık okul 1. 083. 331 %1,5
Doktora Yapmış 211. 581 %0,5
2.NCİ ARA TOPLAM 26. 978. 722 %37
Aydın sayılabilecek kesim
TOPLAM 74. 031. 169 %100 74 Milyon kişiye göre.

2019 yılında Türkiye nüfusunun yaklaşık 82.000.000 kişi olduğu kabul edilerek ve TÜİK resmi internet sitesinde yer alan 01 Eylül 2020 tarihindeki bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamaya göre;

Tabloda 1.nci ara toplam olarak görülen, 47. 052. 447 nüfusa 6 yaşa kadar olan kesimi de (8 milyon) eklersek, 55 Milyon insanımız eğitimsiz denilecek seviyededir…. Diğer bir ifade ile; nüfusumuzun %67 si eğitimsizdir, ya da çok düşük eğitim düzeyindedir.

Toplam 82 Milyonun Sadece: 27 Milyonu ki o da toplam nüfusun %33’ü etmektedir, lise ve üstü eğitim seviyesindedir. Hiç okul bitirmemiş 6 yaş üstü insan sayımız: 9 milyon 807 bin 582 dir. Bunun çoğunluğunu, (6 milyon 185 bin 858) kadınlar oluşturmaktadır. Nüfus sayımı kayıtlarından anlaşıldığı gibi, eğitim durumuna göre Türkiye’de en çok ilkokul mezunu bulunmaktadır. (17 milyon 580 bin)

Bizi kim mi yönetiyor
%63’ü cahil denebilecek düzeydeki halkın belirlediği iktidarlar….
Kalan %37’sinin ne yaptığı ise maalesef sonucu değiştirmemektedir.

Demokrat olmak ve demokrasi ile yönetmek ve yönetilmek istiyorsak önce ASGARİ EĞİTİM DÜZEYİNDE herkesi bir seviyeye taşımak zorundayız…. Yani, Bu %63’ün (47,5 milyon)un en az %30’u (14 milyon kişi daha) diğerlerinin seviyesine gelmedikçe bu ülkede KATILIMCI DEMOKRASİ VE SONUÇLARI’ ndan ümit yoktur…

2002’den beri yapılan seçimler, oy değişim oranları, yaşanan onlarca skandal, kumpas ve yolsuzluğa rağmen iktidarın bir türlü değişmediği dikkate alındığında ve yukarıdaki tabloya bakıldığında ne yazık ki gelecekten umutlu olunabilecek bir durum göze çarpmamaktadır.

Ben burada sadece sayılardan hareket ettim. Eğitim kalite ve içeriğine hiç girmedim. Üniversitelerimizin özerk olmaması, olamaması, Rektörlerinin seçimle değil de atamayla göreve gelmesi, Dünyaya sundukları tez, makale ve araştırma azlığı, konu, kalite ve sayfa yetersizliği, tezlerin uluslararası dergi ve platformlarda yayınlanmaması, ARGE kifayetsizliği, Uluslararası ödül ya da madalya kazanmış mezun sayısının üniversitenin mezun sayısına oranının yetersizliği, dünyadaki önemli firmaların CEO pozisyonlarında bulunan üniversite mezunlarının toplam mezun sayısına oranının azlığı, Uluslararası yarışmalarda aldığımız neticeler, Lise ve Üniversite giriş sonuçlarımız, eğitimin sürekli olarak din eksenine kayması, son yıllarda sayıları süratle artan İmam Hatip Okulları…

Yukarıdaki tabloda bazı sayısal sonuçlar değişse de aslında bu vurdumduymazlıkla eğitimde bir yere varamayacağımızın en bariz örneklerini teşkil etmektedir.

Tüm Sanayi Devrimlerini ıskalamış, üretimde, ilimde ve bilimde kopyacılığı esas almış, Çin’den sonra dünya da en fazla taklit üreten ülke olma sıfatıyla nereye kadar…
ANCAK İŞTE BURAYA KADAR…
Hoş kalın, hoşçakal, sağlıkla kalın dostlar..
(araştırma İnceleme, veriler Mehmet Asal -K12 Okulları Yönetim ve İşletme Danışmanı)
TAŞKIN’CA – Hüseyin Taşkın
08 Aralık 2020 / ÖZGÜR İFADE

Yazarın Diğer Makale ve Yazılarına Göz Atmak İster Misiniz!

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |