Ana Sayfa Uncategorized 21 Haziran 2020

OLASI DEPREM DE MALTEPE’NİN KAYIP TAHMİNLERİ

OLASI DEPREM DE MALTEPE’NİN KAYIP TAHMİNLERİ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Olası Deprem de Maltepe’nin Kayıp ve Hasar Analizini Çıkardı’İBB…

OLASI DEPREM DE MALTEPE’NİN KAYIP TAHMİNLERİ
‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Olası Deprem de Maltepe’nin Kayıp ve Hasar Analizini Çıkardı’
İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu: ”Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle, İstanbul’da gerçekleşecek olası depremin yol açacağı sonuçlarla ilgili ilçe bazlı kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışma şehrimizi afete hazır hale getirmek için bilimsel bir kılavuz niteliğinde olacak.”

1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul’un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.

Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul’daki 39 ilçemize ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

Maltepe ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı:
Dr. Öğr. Üyesi Karin ŞEŞETYAN
Doç. Dr. Ufuk HANCILAR
Prof. Dr. Erdal ŞAFAK
Prof. Dr. Eser ÇAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü:
Jeoloji Müh. Sema KARA
Jeofizik Müh. Özge UZUNKOL
Dr. Betül Ergün KONUKÇU
İnş. Yük. Müh. Serdar GÜNAY
Jeof. Yük. Müh. Hakan MEHMETOĞLU (Md. Yrd.)
Dr. Emin Yahya MENTEŞE (Md. Yrd.),
Jeofizik & Geoteknik Yük. Müh. Kemal DURAN (Müdür)
Dr. Tayfun KAHRAMAN (Daire Başkanı)

Maltepe ilçesi ile ilgili tahmini kayıp ve hasarlara ilişkin veriler aşağıda görülmekte; İBB verileri https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/ sitesinde incelene bilmektedir:


21 Haziran 2020 / ÖZGÜR İFADE

Google NewsTema Tasarım |