Ana Sayfa Gündem, Politika 13 Ocak 2021

BELEDİYELERİN ‘ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ’ TEZGAHI!

Vatandaşları KPS Sınavlarında Süründürürler iken, İktidarı Muhalefeti Bakın Ne Yapıyor

Türkiye’de ki Partici belediye düzeninde çıkar ve menfaatlerin nasıl yürütüldüğünü Sayıştay denetçileri daha önce ki yıllarda olduğu gibi 2019 Sayıştay Denetim raporunda da bir kez daha ortaya koydu.
Önceki yıllarda olduğu gibi partici belediyelerin ‘ÖZEL KALEM MÜDÜRÜLÜĞÜ’ kadrosunu yandaşlarına sınavsız memur yapma aracı olarak kullandığını raporlayan Sayışyat’ın raporlarını her parti kendi çıkarı için kamuoyuna açıklamakta.

Özgür İfade Gazetesi olarak ilkeli yayımcılığımızın bir örneğini daha göstererek AKP’lilerin Chp belediyeleri; CHP’lilerin Akp belediyeleri sayıştay raporlarını yandaşlarına servis etmesinin aksine şuana kadar yayımlanmış raporlarda ortaya çıkan ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ çıkar ve menfaatçiliğinin hangi belediyelerde yürütüldüğünü objektif yayımcılığımızla kamuoyuna ve okurlarımıza sunmayı görev addettik.

İŞTE SAYIŞTAYIN KONU İLE İLGİLİ KANUNSUZLUĞU İŞARET ETTİĞİ AÇIKLAMASI
“BULGU: Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamalara İlişkin Tespit Edilen Hususlar
a) Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Memurluğa Geçiş Amacı ile Kullanılması Yenimahalle Belediyesi 2018 yılı denetimi kapsamında yapılan incelemeler de, Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak, memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi haline getirildiği tespit edilmiştir.
b)Belediye Başkan Yardımcılığı Kadrosuna Mevzuata Aykırı Olarak Atama Yapılmasıİstisnai kadro olan özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartları sağlamadan belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atandığı tespit edilmiştir.”
“… açılmış sınavlara girmiş ve başarılı olmuş kişilerin atamayı bekledikleri bir durumda, bu sınavlara girmediği halde bazı kişilerin istisnai memurluklar kullanılarak diğer memurluk kadrolarına atanmaları, devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atamayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yarattığı, ayrıca, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız devlet memurluğu teminine yönelik uygulamaya dönüştürülmesi, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına da geldiği belirtilmiştir. Bu durumun Anayasanın kişilerin kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ilkelerini ihlal edici nitelikte olduğunun altı çizilmiştir.”

Raporda “Ancak son yıllarda özel kalem müdürlüğü kadroları amacı dışında kullanılmakta, genel olarak boş tutulan bu kadrolar, bazı kişilere memuriyet statüsü kazandırılmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu fiili durum yukarıda gerekçeleri ile belirtildiği üzere Kanun önünde eşitlik, kamu hizmetine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırılık oluşturmaktadır” denildi.

AKP’DEN CHP’YE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇARKI
Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine ve şuana kadar yayımlanmış raporlara göre bu şekilde atama yapan belediyelerin bir kısmı şöyle:

AKP İKTİSATLI BELEDİYELERDE Kİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇIKAR VE MENFAATÇİLİĞİ;
* Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: Son 10 yıl içerisinde toplam 15 personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere getirildiği veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığı görüldü.
* Adıyaman Belediyesi: 2009’dan sonra 4 özel kalem müdürü atandı. Sadece biri devlet memuruydu. Atanan kişilerden biri 2 ay bu görevde kalıp memur kadrosuna, biri de bir ay kalıp belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atandı.
* Bitlis Belediyesi: Bir kişi 8 ay görevde kaldıktan sonra Beykoz Belediye’sine, iki kişi ise 1,5’ar yıl görev yaptıktan sonra Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’ne ve Zeytinburnu Belediyesi’ne nakledildi.
* Giresun Belediyesi: 27 Haziran 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihleri arasında iki kez özel kalem müdürü atandı.
* Gümüşhane Belediyesi: Özel kalem müdürlüğünde bir müddet çalışan bir kişi doğrudan işletme müdürlüğü kadrosuna buradan da diğer müdürlüklere atandı.
* Kırşehir Belediyesi: 2009 ile 2018 arasında 13 farklı kişi açıktan atamayla özel kalem müdürlüğüne getirildi. Bunlar içinde 4, 5, 8 gün çalışanlar dahi bulunuyor. Bu atanan kişiler arasında Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Milli Savunma Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na nakledenler yer alırken itfaiye müdürü olarak atananlar da bulunuyor.
* Kocaeli İzmit Belediyesi: Özel kalem müdürlüğü kadrosuna 11 farklı kişinin atandığı, bu atamaların tamamının yapılıp 7 kişinin başka kurumlara atanması ile bu yöntemin memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı görüldü.
* Malatya Büyükşehir Belediyesi: Özel kalem müdürlüğüne atanan bir kişi 10 günlük görev süresi sonunda bir bakanlığın memur kadrosuna nakledildi. Aynı uygulama geçen yıllarda da yaşandı.
* Ordu Büyükşehir Belediyesi: Özel kalem müdürlüğüne 2014’ten bu yana 9 farklı kişi 13 defa atandı. 8 kişi açıktan atanarak memur kadrolarına geçirilirken bazıları ise başka kamu kurumlarına tayin oldu. Atanan kişilerden biri 20 gün, biri 13 gün, ikisi 4 gün, biriyse sadece bir gün görevde kaldı.
* Sakarya Büyükşehir Belediyesi: 2018 yılı Sayıştay raporuna göre özel kalem müdürlüğüne atanan kişiler bir süre sonra sınavsız olarak sınavla girilebilecek memur kadrolarına nakledildi.
* Şanlıurfa Belediyesi: Belediye başkanının milletvekili olması üzerine yerine gelen kişiyle beraber iki başkan görevde bulunmasına rağmen bu dönemde 6 farklı kişi özel kalem müdürlüğüne atandı. Bir kişi başka bir kuruma nakledildi, birer kişi ise bir ay çalışıp bilgisayar işletmeni ve memur kadrosuna atandı.
* Yozgat Belediyesi: 9 Ağustos 2019’da göreve başlayan bir kişinin 10 Eylül 2019’da başka bir kamu kurumuna ataması yapıldı.
* Bursa Osmangazi Belediyesi: 2014-2019 seçim döneminde toplam 3 personel özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara nakledildi. Lisans mezunu bir kişi ise özel kalem müdürlüğünde 3 gün kaldıktan sonra memuriyet kadrosuna geçirildi.
* Manisa Yunusemre Belediyesi: İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mehmet Çerçi açıktan atamayla 4 farklı kişiyi özel kalem müdürü yaptı. Üstelik atanan kişilerden biri bir gün, biriyse 5 gün görev yaptı.
* İstanbul Fatih Belediyesi: Şartları sağlamayan H.D., C.K., S.Y. ve Y.U. isimli 4 kişi farklı tarihlerde özel kalem müdürü olarak atandı. Müdür yardımcısı olan H.D. dışında hepsi mühendis olan bu kişiler görevde en fazla iki ay kaldıktan sonra farklı birimlere müdür yapıldı.
* İstanbul Esenler Belediyesi: Başkan Tevfik Göksu’nun görev süresi içerisinde toplam 19 kişi özel kalem müdürlüğü kadrolarına atandı. Bu kişilerden bazısı 19 bazısı 26 gün görev yaptı. Bunlar arasından 10 kişi şu an başka bir kamu kurumunda görev yapıyor.
* İstanbul Eyüpsultan Belediyesi: 2003 yılından bu yana açıktan atamayla toplam 13 kişi özel kalem müdürü yapıldı. Bunlar arasından en çok görev yapan 8 ay 28 gün, en az görev yapan 1 ay 7 gün bu kadroda kaldı.
* İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi: 2012’den bu yana açıktan atamayla 4 kişi özel kalem müdürlüğüne getirildi. Bu dört kişinin biri mühendis, biri tekniker, biri önce memur sonra mühendis, biri de şef kadrosuna kadrosuna atandı.
* İstanbul Kağıthane Belediyesi: 2015’ten bu yana 5 kişi açıktan atamayla özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirildi. Bir kişi Çekmeköy Belediyesi’ne, bir kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na nakledildi. Bir kişi 7 gün, bir kişiyse bir gün çalıştıktan sonra mühendis kadrosuna; bir kişiyse 5 gün bu görevde kaldıktan sonra tekniker kadrosuna atandı.
* İstanbul Pendik Belediyesi: 2015 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 28 farklı kişi atandı. Bu atamaların 16 tanesi açıktan atama yoluyla gerçekleştirildi. Özel kalem müdürü yapılan 5 kişi başka kamu kurumlarına nakledilirken 21 kişi ise kurumda başka görevlere atandı.
* İstanbul Tuzla Belediyesi: Başkan Şadi Yazıcı’nın görev süresi içinde tam 16 farklı kişi özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirildi. Atamaların tamamı açıktan atama yoluyla gerçekleştirildi. Bunlardan 9’u başka kurumlara nakledilirken 6 kişi ise başka görevlere atandı.

CHP İKTİSATLI BELEDİYELERDE Kİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇIKAR VE MENFAATÇİLİĞİ;
* İstanbul Bakırköy Belediyesi: 2014 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 6 farklı kişinin atandı, bu atananlar haksız bir şekilde memurluk hakkı elde etti.
* İstanbul Maltepe Belediyesi: 2009 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 5 farklı kişinin atandığı, bu atamalardan 3’ünün mühendis ve memur kadrolarına atandıkları, diğer atamaların açıktan yapılarak memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı görüldü.
* İstanbul Beşiktaş Belediyesi: Özel kalem müdürlüğü üzerinden 2014 yılında bir, 2015 yılında iki, 2017 yılında iki, 2019 yılında bir kişi olmaz üzere toplan 6 kişi sınavsız bir şekilde memur olarak atandı.
* İstanbul Beylikdüzü Belediyesi: Özel Kalem Müdürlüğü görevine 2009 yılından itibaren 6 açıktan atama yapıldığı, açıktan atanan personelin kısa bir süre bu kadroda kaldıktan sonra bir kısmının belediye bünyesindeki memur kadrolarına alındığı, bir kısmının ise başka kamu idarelerine nakil yoluyla gittiği görüldü.
* İzmir Aliağa Belediyesi: özel kalem müdürlüğü kadrosuna son 5 yıl içerisinde 4 farklı kişinin atandığı ve hepsinin açıktan atama yapılmak suretiyle sınavsız memuriyet hakkı elde etti.
* Ankara Yenimahalle Belediyesi: 2009-2018 yılları arasında aynı belediye başkanın başkanlığı döneminde açıktan 7 Özel Kalem Müdürü ataması yapıldı.
* Ankara CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer’in eşi Ali Mert Taşçıer Burdur Belediyesi’nde istisnai kadrodan özel kalem müdürü yapıldı.
* Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Akif Kemal Akay, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt’u, Özel Kalem Müdürü olarak atadı.
* Samsun’un CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşinin yeğenini özel kalem müdürü olarak atadı.
* İzmir Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar’ı özel kalem müdürü olarak işe aldı.
* Karabük Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.
* CHP milletvekili Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya, Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne getirildi. Kalonya, daha sonra Çeşme Belediyesine başkan yardımcısı olarak atandı.
* Muğla Milas Belediyesi: Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Özel Kalem Müdürü olarak CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in danışmanı Hakkı Arda Varol’u atadı.
* Yalova belediyesi: Amcasının kızı, kuzen ve baldızının kızını belediyede müdürlüğe getiren CHP’li başkan Vefa Salman, amcasının kızı Özlem Salman’ı özel kalem müdürü yapmıştı, daha sonra bu göreve baldızının kızı olan Gökçem Şahintaş’ı getirdi.
* Manisa Turgutku belediyesi: Belediye başkanı Çetin Akınb iş ortağını özel kalem müdürü yaptı.

SAYIŞTAY BU KANUNSUZLUĞU 2018 RAPORLARINDA DA BELİRTMİŞ, FAKAT HİÇ BİR SİYASİ PARTİNİN İŞİNE GELMEDİĞİ İÇİN HİÇ BİRİ BU KANUNSUZLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BU GÜNE KADAR BİR ÇALIŞMA VE ÇABA İÇİNDE OLMAMIŞ.
Sayıştay’ın 2018 yılı Raporlara göre Bursa Nilüfer, Ankara Keçiören’de 16, Ankara Kazan’da 5, Çorum’da 7, İstanbul Bağcılar’da 5, Malatya’da 6, Manisa Şehzadeler Belediyesi’nde 3, Sakarya Adapazarı’nda 6, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 7, Samsun’da 9 kişi bu yolla 2018 yılında memurluğa geçiş yapmış.
NOT: Veriler 2019 Sayıtay Raporlarında yayımlanmış raporlardan aktarılmıştır. Diğer belediyesi olan siyasi partilere ilişkin Sayıştay raporları yayımlandıkça bu kapsamda ki bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
13 Ocak 2021 / ÖZGÜR İFADE

Google NewsTema Tasarım |