Ana Sayfa Gündem 17 Mart 2021

ÇÖZÜM SİZDE!

ÇÖZÜM SİZDE Demokratik ve laik cumhuriyet, her bireyin söz sahibi olduğu bir sistemdir. Bu sistemde milletimiz kendilerini…

ÇÖZÜM SİZDE
Demokratik ve laik cumhuriyet, her bireyin söz sahibi olduğu bir sistemdir. Bu
sistemde milletimiz kendilerini yönetecek siyasal partiler arasında bir seçim
yapar ve çoğunluğu alan siyasi partiyi iktidar yapar. Iktidarın görevi devlet
olmak değil devleti dolayısıyla ülkeyi yönetmektir.
Ancak; Günümüz iktidar yöneticileri; Parlamentoda bulunan muhalefet
temsilcilerinin, vatandaşların menfaatlerini koruyan taleplerini , çoğunluğun
üstünlüğüne dayanarak yok saymaktadırlar.

Oysa; Ülkemizin menfaati ve Milletimizin refahı için verilen teklifler nereden, hangi partiden gelirse
gelsin araştırılması, değerlendirilmesi gerekmez mi? Yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi de
azınlığın taleplerine çözüm bulmak değil midir?
İktidar bu yok sayma ve verilen önergelerin büyük bir çoğunluğunu ret etme yoluyla muhataplarını
ruhsal olarak baskı altına almakta ve Sonuçta bu baskı siyasileri temsil eden tüm katmanlara sirayet
ederek toplumda kutuplaşmalara yol açmaktadır.
Demokrasinin olduğu ülkelerde, bu tarz olayların ortaya çıkması, mevcut sistemin(Demokrasi) yerini
bir başka sisteme(Otokrasi) bırakmakta olduğunu gösterir. Biz DOĞRU PARTİ olarak “Anayasamızın ilk
6 maddesi bizim için vazgeçilmez olan kırmızı çizgimizdir derken” aslında bir çok değerlerimizin bu
sistem sayesinde yok edilmeye çalışıldığını görmemizdendir.
Sonuç olarak; anadoluda bir söz vardır(Teşbihte hata olmaz.). Şöyleki; “….. tepişir, …….arada ezilir !”
yani olan aradaki biz milletin aslına oluyor.
Anayasamız’da yer alan(EK-2) ve insanımıza, çevremize, Kültürel varlıklarımıza v.s. tanıdığı bir
çok hususun iyileştirilmesi, geliştirilmesi, varsa hukuksuz işlemlerin incelenmesi ve
araştırılması amacıyla muhalefet milletvekillerince TBMM’de verilen önergelerin hemen
hemen tamamı iktidar ve iktidar destekçisi MHP tarafından ret edilmiştir.
Bunların bir kısmını milletimize hatırlatmak amacıyla(EK-1) yineliyorum. Bunları okuyup
hatırladığınızda , Bu AKP iktidarı;
Kimi yönetiyor ?
Kime hizmet ediyor? Ve
Tüm bunları neden yapıyor?
Sorularına cevap arayacaksınız. Bence hiç yorulmayın! İktidarların görevi sorunları çözmektir.
Oysa günümüz iktidarının kendisi SORUN olmuştur. Bu sorunun DOĞRU çözümü de siz aziz
Milletimizdedir.
Selam ve saygılarımla
Cezmi Orkun

EK-1: REDDEDİLEN ÖNERGELER
Anayasamızın (5, 45,47,49, 56, 58, 61, 63, 80, 169,170 ve diğer ilgili maddeleri) birçok
maddesinde milletimizin refahı, çevremiz ve kültürel varlıklarımızın korunması, yeraltı ve
yerüstü maden varlıklarımızın korunması, insanlarımızın tüm tehlikelerden korunması ile
ülkemizin bütünlüğünün sağlanması hususları tamamen koruma altına alınmıştır.
Ancak; İktidar temsilcisi siyasiler, bu tutumları ile belli ki anayasamızı içselleştirmekte zorluk
çekiyorlar. Yapılan uygulamalar anayasamız ilgili maddeleri ile çelişir durumdadır.
TBMM’de; AKP ve destekçisi MHP tarafından reddedilen önergelerin bazıları;
• “Soma’daki maden ocaklarının araştırılması” için verilen önerge altı ay bekletildi,
sonra da AKP oylarıyla reddedildi. Nisan.2014
• “Maden kazaları araştırılsın” önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Nisan.2014
• “Uyuşturucunun gençler arasında yaygınlaşması” hakkında verilen araştırma
önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Temmuz.2014
• “Diyarbakır (5 ölü) ve Şanlıurfa Suruç’ta (34 ölü) İŞİD kökenli olduğu” konulu
araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Aralık.2015
• “Paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinlemelerin araştırılması” önerisi
AKP oylarıyla reddedildi. Şubat.2015
• “ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümlerinin araştırılması için komisyon kurulması”
önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Mart.2015
• “faiz lobisi’nin araştırılması için” verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi. Mart.2015
• “Toplumsal barışı tehdit eden ve artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” amacıyla verilen önerge AKP oylarıyla
reddedildi. Temmuz.2015
• “17-25 Aralık darbe mi? Araştırılsın” önergesi, AKP oylarıyla reddedildi. Aralık.2015
• “Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis’e verdiği araştırma komisyonu kurulması”
önergesi, AKP oylarıyla reddedildi. Mart.2016
• “Ensar vakfı gibi kontrolsüz tarikat yuvalarında çocuk istismarına yönelik” verilen
araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Mart.2016
• “Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması” için verilen önerge AKP ve MHP
oylarıyla reddedildi. Haziran.2016
• “Terör saldırılarına zemin oluşturan yanlış politikaların tespit edilmesi ve terör
saldırılarının önlenememesinin nedenlerinin araştırılması” amacıyla verilen araştırma
önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Haziran.2016
• “Atatürk Havalimanı’na silahlı-bombalı saldırının(45ölü) ardından terör saldırılarına
zemin oluşturan yanlış politikaların tespit edilmesi ve terör saldırılarının
önlenememesinin nedenlerinin araştırılması” amacıyla verilen önergeler AKP
oylarıyla reddedildi. Haziran 2016
• “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılan yemek ihalelerinin ve yemek şirketlerinin teknik
ve hijyen şartlarının araştırılması” amacıyla verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi.
Haziran.2017
• “Kobani olaylarının kapsamlı bir şekilde araştırılması, olaylarda sorumluluğu olan
kişilerin tespiti ve bu kişilerden hesap sorulması” için verilen önerge AKP ve MHP
oylarıyla reddedildi. Temmuz.2017

• ‘Sentetik uyuşturucuların imalatı, dağıtımı, satışına ilişkin süreçlerin belirlenmesi ve
önlenmesi’ ile ilgili araştırma komisyonu kurulması” önergesi, AKP oylarıyla
reddedildi. Ekim.2017
• “Bireysel silahlanmanın boyutunun araştırılması” önergesi AKP oylarıyla reddedildi.
Ekim.2017
• “Tüm siyasilerin ‘vergi cennetlerinde’ bulunması muhtemel servetlerinin
araştırılması” için verilen araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Kasım.2017
• “Man adası para trafiğinin, açıklığa kavuşturulması ve halkımızın aydınlatılması”
hakkında verilen önerge AKP tarafından reddedildi. Kasım.2017
• “Çiftlik Bank yolsuzluğunun araştırılması” için verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi.
Mart.2018
• “FETÖ terör örgütü yapılanmasının siyasi ayağının ortaya çıkarılması” için Meclis
Araştırma Komisyonu kurulması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Temmuz.2018
• “Çorlu tren azasındaki(25 ölü) ihmallerin ortaya çıkarılması” için verilen araştırma
önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Temmuz 2018
• “Türk Telekom’u Lübnanlı şirketin hortumladığı bu nedenle el konulması” için verilen
araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Ekim.2018
• “Emeklilikte yaş şartını sağlamayan vatandaşların yaşadıkları sorunların incelenmesi”
için verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi. Ekim.2018
• ”FETÖ terör örgütünün siyasi ayağının araştırılması” için verilen önerge AKP ve MHP
oylarıyla reddedildi. Ekim.2018
• “Özelleştirilen Şeker fabrikalarının araştırılması” için verilen önerge akp oylarıyla
reddedildi. Kasım.2018
• “Genç işsizlere, işsizlik maaşı verilmesi” için verilen önerge akp oylarıyla reddedildi.
Kasım.2018
• “Suriyeli mültecilerin neden olduğu sorunların detaylı olarak incelenmesi ve bu
sorunların çözümü için programlar hazırlanması, Suriyeli mültecilerin ülkelerine
dönmelerine yönelik çalışmalara başlanması, daha fazla Suriyeli mültecinin ülkemize
girişinin önüne geçilmesine yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması” için verilen
araştırma önergesi HDP ve AKP oylarıyla reddedildi. Kasım.2018
• “Bazı kurumlara T.C ibaresinin getirilmesi” için verilen önerge AKP oylarıyla
reddeedildi. Kasım.2018
• “Bazı memurların emekli olduktan sonra alacağı ücretleri etkileyecek 3600 ek
gösterge” hakkında verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi. Kasım.2018
• “Şehit ailelerinin ev sahibi yapılmasına dair” verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi.
Aralık.2018
• “Emeklilerin elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirim yapılması”için verilen
önerge AKP oylarıyla reddedildi. Aralık.2018
• “Tarım sektöründe kullanılan mazottan ÖTV ve KDV’nin kaldırılması” için verilen
önerge AKP oylarıyla reddedildi. Aralık.2018
• “Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik gerçek rakamların açığa çıkarılması,
cinayetlerin ve erkek şiddetinin sona erdirilmesi için etkin ve caydırıcı önlemlerin
alınması” amacıyla verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ocak.2019
• “Andımızın tekrar okutulması” için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Şubat.2019

• “Ege’deki 16 adanın ‘Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarının araştırılması”
için verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi. Nisan.2019
• “Lösemi hastalarının ve ailelerinin sorunlarının tespiti” için verilen araştırma önergesi
AKP oylarıyla reddedildi. Nisan.2019
• “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin araştırılması” için verilen
Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.” Nisan.2019
• “YSK’nın İstanbul seçimleri için aldığı iptal kararının nedenlerinin araştırılması”
amacıyla verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Mayıs.2019
• “15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütünün siyasi ayağının
araştırılması” amacıyla verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Haziran.2019
• ”Çanakkale Atikhisar Su Havzasında maden şirketleri eli ile yaşanan ağaç ve doğa
katliamının araştırılması için komisyon kurulmasını” içeren araştırma önergesi AKP ve
MHP oylarıyla reddedildi. Temmuz.2019
• “Orman yangınlarına erken müdahale ve ulaşım kolaylığı sağlanması amacıyla TBMM
Başkanlığına sunduğu meclis araştırması” için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla
reddedildi. Temmuz.2019
• “Terörist Osman Öcalan’ın televizyona çıkarılması sonrasında, TRT’nin yayın
politikasının araştırılması” için verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla
reddedildi. Temmuz.2019
• “Türkiye’nin beka sorunun araştırılmasına yönelik komisyon kurulması “ için verilen
önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Temmuz.2019
• “IŞİD’e karşı verilen mücadele de Türkiye’nin pozisyonunun araştırılması” amacıyla
verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ekim.2019
• “10 Ekim Ankara Katliamı’nın araştırılması” amacıyla verilen önerge AKP ve MHP
oylarıyla reddedildi. Ekim.2019
• “Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarının araştırılması ve bu sorunlara
çözümler bulunması” amacıyla verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Ekim.2019
• “Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 yılı Kamu İdari Denetim Raporlarına yansıyan
belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılması” için verilen araştırma
önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ekim.2019
• “Basın kartları komisyonun yapısı, kart almak için müracaat eden gazetecilerin
reddedilmesi sebebi, işsiz kalan gazeteciler” için verilen önerge AKP oylarıyla
reddedildi. Ekim.2019
• “Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla
komisyon kurulması” için verilen öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ekim.2019
• “İşsizliğe bağlı intiharların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması” için verilen
önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Kasım.2019
• “Belediyelere atanan kayyumlar ve hukuksuzlukların araştırılması” için verilen
önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Aralık.2019
• “Alevi toplumunu hedef alan tehditlerin, dışlayıcı politikaların detaylı olarak
araştırılarak, sorumluların ortaya çıkarılması, olaylara tehlikeli boyutlara ulaşmadan
çözüm getirilmesi, kamuoyunda ve yurttaşlar arasında oluşan endişelerin
giderilmesi” için verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi. Aralık.2019
• “Türkiye’de engellilerin istihdamı ve yaşadıkları sorunların araştırılması” için verilen
araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Aralık.2019

• “Esnaf ve Kobilerin ödemelerinin ertelenerek koronavirüs salgınının ekonomik hayata
etkilerinin bertaraf edilmesi” için verilen araştırma komisyonu kurulması
önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Mart.2020
• “KYK borçları ile ilgili düzenleme yapılması, yurt imkanlarının genişletilmesi,
mezuniyet sonrası kamu tabanlı iş imkanı sunulması” için verilen Meclis Araştırma
önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Haziran.2020
• “Fındık üreticilerinin sorunları, fındık fiyatları, fındığa dayalı gıda sanayisine
teşvik” için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Temmuz.2020
• ” Türk ürünlerine yönelik, gayri resmi Suudi Arabistan ambargosunun nedenleri ve
sonuçlarıyla ele alınması, bu ambargo karşısında alınacak tedbirlerin belirlenmesi”
amacıyla, TBMM’de genel görüşme açılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla
reddedildi. Ekim.2020
• “Orman yangınlarını önlemek ve erken müdahale edilmesi” için verilen araştırma
önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ekim.2020
• “Türkiye Varlık Fonu’nun kamu yararı gözetmeyen finansal faaliyetlerinin
incelenmesi” için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Aralık.2020
• “Hayvanlara karşı işlenen fiillerin suç olarak kabul edilmesi” için verilen önerge AKP
ve MHP oylarıyla reddedildi. Aralık.2020
• “Bakanların isimlerinin de geçtiği Antalya Serik ilçesinin AKP’li Serik
Belediyesi’ndeki ‘500 bin liralık rüşvet’ iddiasının araştırılması” için Meclis’e verilen
önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ocak.2021
• “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, istihdam imkanlarını arttırmak” için
verilen araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Mart.2021
Görüldüğü gibi; TVF’nin kamu yararını gözetip gözetmediğinin araştırılması, Rüşvet ve
Yolsuzlukların, Sayıştayın tesbit ettiği usulsüzlüklerin, FETÖ terör örgütünün siyasi ayağının
ortaya çıkarılmasının istenmesi ile Esnaf , Öğrenci , Kadınlar ve Gençler, Engelli ve Muhtaç
vatandaşlar, Toplumsal ayrışmanın sebepleri, Hayvanlar, Ormanlar, Çevre, İnsan, Çiftçi,
Tarım, Sanayi, Madenler, Doğal afetlerin önlenmesi tedbirleri, Emekliler, Emeklilikte yaşa
takılanlar(EYT), İşsizliğin önlenmesi, Özelleştirilen kurumların denetimi, Halkın tercihinin yok
sayılması, Şehitler, Lösemi hastaları, Egedeki adalarımızın korunması, Suriyeli göçmenlerin
iadesi, Muhataplarına 3600 ek gösterge verilmesi, TRT-KDV-ÖTV indirimi v.s.
Ülkemizin ve Vatandaşlarımızın menfaatlerini ilgilendiren tüm bu taleplere AKP ve Destekçisi
MHP olumsuz yaklaşmış ve çözüme yönelik hiçbir adım atmamıştır.
Varsa bu konularda YAPILAN İYİ BİR ŞEY siz söyleyin.

NOT: Geleceğin enerji kaynağı olan BOR madeninin 3. Şahıslar tarafından işletilmesi ile ilgili
AKP tarafından verilen kanun teklifi TBMM’de bekletilmektedir. “BOR Madeni devletin
malıdır ve öyle kalmalıdır.”

EK-2: ANAYASA MADDELERİ
Madde-5: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin
bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi
vemanevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
Madde-45: Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer’aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek,
tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla,
tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını
kolaylaştırır
Madde-47: Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde
devletleştirilebilir.
Madde-49: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet,
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri
korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma
barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
Madde-56: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Madde-58: Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında,
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri
alır.Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.( Gençliğin korunması başlıklı)
Madde-61: Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda
kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına
intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak
diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.( Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması
gerekenler başlıklı)
Madde-63: Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. (Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı)
Madde-80: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil,
bütün Milleti temsil ederler.
Madde-169: Ormanların korunması ve geliştirilmesi
Madde-170: Orman köylüsünün korunması
17/03/2021 -Özgür İfade

Google NewsTema Tasarım |