5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27’inci maddesinde yer alan hükmün “…- Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan hükmün “…belediye meclis üyelerinin, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarından doğrudan veya dolaylı olarak iş alamaması, belediye nezdinde komisyonculuk ve temsilcilik yapamaması hükme bağlanarak nüfuz istismarının önlenmesi amaçlanmaktadır.”

MALTEPE BELEDİYESİ SUÇ İŞLİYOR.

Maltepe Belediyesi 5393 sayılı kanunun 27.maddesine göre Meclis Üyesinin Kardeşlerinin Maltepe Belediyesi ihalesine girerek yaklaşık 327 Bin TL’lik mal vermesi ve bu konunun mecliste görüşülmesi sırasında anılan meclis üyesinin de toplantıya katılması suç teşkil etti.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 28.maddesine göre Maltepe Belediye Meclis üyesinin direkt ya da dolaylı olarak bağlı olduğu belediye ve şirketlerinde iş yapmaması gerekirken Kardeşlerinin sahip olduğu şirketin ihale ile mal vermesi de suç unsuru oluşturdu./önce memleket.com
09 nisan 2021/ özgür ifade