Ana Sayfa Gündem, Türkiye 20 Mart 2021

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN DE HAKLARIMIZDAN DA VAZGEÇMİYORUZ

İstanbul Sözleşmesi Anayasa’mızın 90. maddesi uyarınca yürürlüğe girmiş bir uluslararası anlaşmadır ve Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca söz…

İstanbul Sözleşmesi Anayasa’mızın 90. maddesi uyarınca yürürlüğe girmiş bir uluslararası anlaşmadır ve Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca söz konusu uluslararası anlaşmanın onaylanması, değiştirilmesi ve en önemlisi feshedilmesi TBMM’nin yetkisindedir.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sınırları Anayasa’nın 104. maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre insan hakları kapsamında; temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevlere ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yoluyla temel hak ve özgürlükler kısıtlanamayacağı gibi bu Kararnamelerin verdiği yetkiye dayanarak çıkarılacak idari kararlar aracılığıyla da bu yola gidilemeyeceği açıktır.
İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı ihlallerle mücadele ederek toplumun tamamının temel insan haklarını korumayı hedeflemektedir. Bu Sözleşmeden bir idari işlem niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılmasının yasama yetkisinin devri ve fonksiyon gaspı anlamına geleceği ortadadır. Anılan “karar” bu yönüyle de bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan ve yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devretmiş insanların iradelerinin bir gecede gasp edilmesidir. Bu feshin geçerli olduğunun kabulü; tüm ve hak ve özgürlüklerin tek kişinin iki dudağının arasında olduğunun ve tüm kamusal vicdanın bundan böyle o tek kişinin lütfuna ve merhametine terk edildiğinin ilanıdır.
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek; kadına dönük her türlü şiddetle mücadeleden duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir. “Feshedildiği” 2021 senesinin ilk 67 gününde 68 kadının katledildiği, kadınlara karşı adı konulmamış ve zamana yayılmış bir katliamın olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde, kadın cinayetleri artık hiçbir ülkede olmadığı kadar politiktir.
İstanbul Sözleşmesi’nin ve tarihte tek yenilgileri olmayan ve bundan sonra da olmayacak kadınların yanında olduğumuzu, yasama organına ait olan hiçbir görev ve yetkinin tek kişinin lütfuna bırakılmayacağını tüm kamuoyuna saygı ve kararlılıkla arz ederiz.
ANKARA BAROSU
20 Mart 2021/ Özgür İfade

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |