Ana Sayfa Gündem 17 Mayıs 2021

TÜİK: Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2020” verilerine göre, istihdamdaki gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe çalışıyor. Gençlerin…

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2020” verilerine göre, istihdamdaki gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe çalışıyor. Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2020” verilerini açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturuyor. Bu sonuçlara göre, Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu kaydedildi.

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla ve yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Neredeyse her dört gençten biri işsiz

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında yüzde 44,4 iken 2020 yılında yüzde 39,1 olarak gerçekleşti.

Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında yüzde 55,9 iken 2020 yılında yüzde 50’ye düşerken, genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 32,6 iken 2020 yılında yüzde 27,5’e geriledi.

Gençlerde 2019 yılında yüzde 25,4 olan işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 25,3’e düştü.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26 iken 2020 yılında yüzde 28,3 olarak artış eğilimi gösterdi.

Bu oranın cinsiyetler arası dağılımı ise büyük oranda farklılık gösterdi. Genç erkeklerde ne eğitimde ne  2020 yılında yüzde 21,2 olarak, genç kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak kaydedildi.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken, 2020 yılında yüzde 29,2’ye düştü. Genç 2020 yılında yüzde 38,8 olarak kaydedilirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 19,2 olarak belirtildi.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7’sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3’ünün sanayi sektöründe, yüzde 51’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Gençlerin yüzde 77,1’i işinden memnun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1’i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1’i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra gençlerin yüzde 59,5’i almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti.

Mutlu olduğunu belirtenlerin oranı düştü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken, 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

2020 yılında gençlerin yüzde 48’i mutluluk kaynağı olarak sağlığı gösterdi. Bunu, yüzde 24,6 ile başarı ve yüzde 15,6 ile sevgi izledi.

Gençlerin yüzde 77,1’i işinden memnun
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1’i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1’i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra gençlerin yüzde 59,5’i almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti.

Mutlu olduğunu belirtenlerin oranı düştü
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken, 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

2020 yılında gençlerin yüzde 48’i mutluluk kaynağı olarak sağlığı gösterdi. Bunu, yüzde 24,6 ile başarı ve yüzde 15,6 ile sevgi izledi.

DW/AI, JD/© Deutsche Welle Türkçe

17 mayıs 2021/ Özgür İfade ®️ | İstanbul’un Siyasi Gazetesi

Google News XX Sitesi


Tema Tasarım |