Ana Sayfa Gündem 22 Mart 2021

YAZ-BOZ TAHTASI

Ülkemiz sorunlarının çözümü, planlı ve programlı bir çalışmanın sonucunda oluşturulacak çözüm önerilerinin en uygun olanının seçilmesi ve…

Ülkemiz sorunlarının çözümü, planlı ve programlı bir çalışmanın sonucunda oluşturulacak çözüm önerilerinin en uygun olanının seçilmesi ve uygulanması ile mümkündür. Yani; YAZ-BOZ tahtası üzerinde bu olsun olmazsa şu olsun gibi denemelerle bir karmaşa içerisine girilmemelidir.
Siyasi irade var olan sorunun algoritmasını çıkarır. Çözüm önerilerini belirler. En uygun olanını seçer ve uygulamasını yapar. Aksi takdirde sorunlar yumağı içerisinde kaybolursunuz. AKP iktidarının uygulamaları sonucu varlığını koruyan  bu sorunlar yumağının bir kısmına göz atacak olursak;

2002 yılından beri Türkiye’de eğitim sistemi, AKP tarafından 16 kez değiştirilmiştir. Ancak içinden çıkılmaz bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Uygulanan politikalarla Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri çökertilmiş olup çocuklarımız arzu etmedikleri okullarda eğitime zorlanmaktadır. Sonuç olarak üniversite sınavında 3 milyona yakın öğrencinin 700 bini sıfır almışlardır. Sanırım başka söze gerek yok. Sonuç ortada eğitim sistemi YAZ-BOZ tahtasına dönüşmüştür.

·        Sağlık sistemi ilk zamanlar vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda uygulamalar içermekte iken daha sonraki sağlık politikaları ile parası olanın sağlık hizmetinden yararlandığı, vatandaşın sağlığının ise önemsenmediği bir sistem halini almıştır. Hasta garantili Şehir hastahaneleri politikası bile bu salgın döneminde sınıfta kalmıştır.
·        AK Parti 19 yıllık iktidarı döneminde toplam 191 kez madencilik yasasında, YANDAŞ şirketlerin nemalanması çerçevesinde değişikliğe gitmiştir. Bunun sonucu olarak;
Enerji iletim ve dağıtım hizmetlerini yürütmekte olan Dağıtım şirketlerine devletçe yapılan indirimlerin vatandaşlara yansımaması, doğalgaz gibi fosil yakıtların  dağıtım şirketleri üzerinden her seferinde zamlı olarak vatandaşlarımıza yansıtılması, geleceğimizi belirleyecek stratejik özellikli madenlerimizi (Bor, Toryum v.s.)  yabancı şirketlere devretme çabaları(TVF bünyesine alarak özelleştirme hazırlığı),
Özetle; Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarının yabancı sermayeye veya yabancı ortaklı yandaş firmalara; vergi muafiyeti, indirimler gibi teşviklerle peşkeş çekilmesi sonucu vatandaşlarımız pahalı elektrik tüketmekte, pahalı doğalgaz kullanmakta olduğundan adeta bu şirketlerin insafına terk edilmiştir.
·        1948 yılından günümüze 20’den fazla imar affı içerikli yasanın 11’ i AKP döneminde çıkarılmıştır.  Türkiye’de yasaya aykırı olarak oluşmuş ya da oluşturulmuş yapıların yasaya uygun hale getirilmesinin doğal yolu olan “yasaya aykırı olanı ortadan kaldırma” yaptırımını işletmek yerine , yerel idareleri seçmede gecekondu sahiplerinin etkin politik güce erişmesi ile hükümetin; Bu yapılarla ilgili çıkardığı Aflar, toplumsal adalet ve barışın zedelenmesine, planlama ve imar ile ilgili kurumlara yönelik güvenin azalmasına, zengin doğal kaynakların amaç dışı kullanımına ve çevre sorunlarına yol açmıştır. İmar afları, tüm topluma verilen telafisi olanaksız zararları ortadan kaldırmaya yetmediği gibi, yürürlükteki mevzuatı yetersiz ve geçersiz kılarak, yasakları çiğneyenleri ödüllendirmek şekline dönüşmüştür.

PKK, YPG, PYD, FETÖ ve türevleri terör örgütleriyle omuz omuza olacaksın sonra bu olmadı deyip saldıracaksın yani YAZ-BOZ oyunu oynayacaksın. Devlet olmanın gereği neyse onu yaparak  vatandaşlarımızı bölmeye, ülkemizi parçalamaya yönelik tüm emperyalist oyunları bozmalısın. Türkiye kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, hülasa tüm etnik valıklarıyla bir bütündür. Bütün olarak türkiye cumhuriyeti vatandaşıdır anlayışı çerçevesinde yapıcı politikaları uygulamalısın.

Terör nereden ve kimden gelirse gelsin Allahın laneti üzerlerine olsun. Eli kanlı silahlı terör örgütlerinin kayıtsız ve şartsız silahlarını bırakacak politikalar üretmelisin ki sonradan ben aldatıldım allahda millette beni affetsin demiyesin. Aksi takdirde bu millete yapılan ihanetlerin ortağı olursunuz.
Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
22 mart 2021/Özgür İfade

Google NewsTema Tasarım |