Ana Sayfa Yazarlar 25 Şubat 2021

BİR PADİŞAH 4. MURAT

*BİR PADİŞAH 4. MURAT* Moda oldu ya, Osmanlı torunuyum diyerek böbürlenme ve o zamanki, kılık kıyafetle ortalıkta,…

*BİR PADİŞAH 4. MURAT*
Moda oldu ya, Osmanlı torunuyum diyerek böbürlenme ve o zamanki, kılık kıyafetle ortalıkta, gezme dolaşma, övünme, vede,bilinçsizce, oynanan Osmanlıcılık oyunu ve sevdası…
Yine dürttü kalemim, daldım Osmanlı tarihinin yazılı, basılı, araştırma inceleme belgeli kaynaklarına ve buldum yüzkızartıcı, ahlaka mugayir, birşeyler..
ve dedimki, ben, yazayım birileri, ötekilere anlatsın.. Buyrun, birlikte okutalım.

*… Padişah 4 ncü Murat dönemi, Osmanlının en karmaşık dönemidir. Bir yığın yeniçeri ayaklanması sonucu, Genç Osman tahtan indirilip, binbir, işkenceden, hagçtta tecavüzden,geçirilip, sonra da öldürülmüş, yerine, gerçekten bir deli olan, Deli Mustafa, padişah olarak getirilmişti… 40 yıl sarayın çatı arasında tutulmuş ve delirmiş olan Mustafa, gün yüzüne çıkıp, saraydan, Bir kısım asitaneyi görüp, kuz, kulesine bakıp, buralar kimin diye sormuş, sizin padişahım dendiğinde, ne büyük ülkem var demişti… saray iç havuzunda yüzen mrdekleyi gördüğünde onlara, yem yerine, avuç avuç altın atmıştı…

Fakat kısa süre sonra tam manasıyla deli olduğu, iyice anlaşılınca, bir saray, entrika dı ve manevrasıyla, tahttan indirilip yerine 12 yaşındaki Dördüncü Murat oturtulmuştu.. .
Ancak asıl ve fiili padişah, tarihin ikinci Hürrem’i kabul edilen anası Kösem ve Boşnak asıllı damadı Sadrazam Topal Recep dir.

Kösem, yavaş yavaş ergenleşen Sultanın küçük ve toy olduğunu, eğer hareme sokulup kadınlarla iç içe yaşarsa aklını çelip onu kendilerine karşı kışkırtacaklarını düşündüğünden, ilk ergenlik yıllarından itibaren oğlu Murat’ın kadınlarla ilişki kurmasını engellemiş ve yerine içki âlemleri eşliğinde taze yakışıklı ve genç oğlanlar getirtmiş, cinsel ihtiyaçlarını onlarla gidermesini sağlamıştır… Koca imparatorluk, saray, ana ve düşünce yapısına iğrençliğe bakarmısınız..?

Bu şartlarda büyütülen Murat, bu yaşam tarzına alışmış, bir daha bırakmadan ölünceye kadar sürdürmüştür.
Öyle ki bu kez de * Kösem*
oğlu Murat, zürriyetsiz kalmasın diye bin türlü dolaplar çevirip hatasını anlamış oğlunun kadınlarla yatmasını sağlamaya çalışmıştır…

NE yazık ve Kadere bakın ki, bu işleri gönülsüzce ve bir angarya gibi yapan Murat’ın doğan hiçbir çocuğu yaşamıyordu…

öte yandan, Yirmili yaşa gelen Murat, Ağabeyi Osman’a yapılanları unutmayıp zamanı gelince intikamını almaya yemin etmişti…
Yerini sağlamlaştırıp saltanat gücünü tamamen ele geçirince, ilk işi onca zaman oyunlarına katlandığı Topal Recep ve adamlarını öldürttü…. Sonra da Deli İbrahim hariç bütün kardeşlerini boğdurup Osmanlı Tarihinin en kanlı dönemini başlattı… .

Bir ara anadan da kardeşi Deli İbrahim’i de öldürmeyi düşünmüş, ancak Kösem, tahtın varissiz kalacağını söyleyerek bu fikrinden onu caydırmışdı.
O, yıllarda, sırada, bir nedenle, İran’a sefere çıkmak gerekti…

Ordunun başında Revan kalesine dayanan Sultan Murathan , birkaç top atışından sonra Revan’ın İranlı Valisi, savaşa gerek bırakmadan, murada sığınır, şehri de Osmanlı’ya teslim eder… Hemen Sünni mezhebine geçirilip Tahmasb olan adı da Yusuf olarak değiştirilir…

Kendisi gibi, “oğlancı” olan Yusuf’tan çok hoşlanan Sultan Murat, ikramiye olarak onu önce Halep’e vali gönderir,.. fakat, 2–3 ay sonra da Asitaneye(İstanbula) getirtir… Padişah, ona Boğazda ormanlar içinde bir köşk yaptırıp hediye eder…

Yani İstanbul’da şimdiki Emirgan Koruluğu olan yer…
Zevk ve sefa âlemlerinde profesyonel olan Yusuf, Padişaha hayal etmediği zevk ve sefa geceleri düzenleme işini ele alır..

Yusuf, bu işi o kadar ileri götürür ki, saraydaki mevcut “oğlanlar” artık heyecan ve tat vermez olmaya başlayınca, yeni oğlanlar bulmak gerektiğine karar verip, İstanbul ve çevresinde,oğlan aramaya koyulur…

Düzenli aralıklarla çarşıları dolaşarak esnafı gezer… Gözüne kestirdiği parlak, yakışıklı, tüysüz esnaf çırakları olan sübyanları bir deftere kaydeder…. Zamanı ve sırası geldikçe de zaptiyeler gönderip zorla alınan çocukları Sultana ikram eder… şu iğrençliğe baKarmısınız..

Durum öyle iğrenç bir hal alır ki, Yusuf’un çarşıya çıktığın gören esnaf; Çırakları saklayın,
Emir-i Kûn
gene çarşıya çıkmış, Diye, birbirine haber uçurmaya başlar; böylece herkes kendi imkânınca çocukları saklamaya çalışır…

“Emir”:Bildiğimiz “emir”,yani “amir” demek.
”Kûn”: Farsça “arka, g.. t” demek.(Bu kelime Kürtçede de “qun” dur)

Yani, İstanbul halkı Yusuf’u, “padişaha oğlan, temininden sorumlu amir” olarak adlandırıp tanıtmıştı.
“Emir-i Kun” dillerde dolaşa dolaşa zaman içinde “Emirguna” ve nihayet (günümüze kadar gelen) Emirgan olarak telaffuz edilmeye başlandı…

Osmanlının tarihçileri, bu utanç verici olaya bir açıklama getirmek için güya Yusuf’un İran eşrafından Emir guna oğlu olduğu yalanını uydurmak zorunda kalırlar… Ancak nice yıllardan sonra gelen kimi dürüst tarihçiler bu gerçeği açıkladılar…

İri yarı ve çok güçlü, 300 kiloluk gürzü kaldırdığı rivayet edilen Murat,bu gücüne rağmen, doğuştan arızalı vücudu, yaşadığı sınır tanımaz zevk ve sefaya çok dayanamaz; arkasında kan, dehşet ve zulmünü bırakarak çok genç yaşta,
28 yaşında ölür…. Tartışmasız Osmanlının, belki dünyanın da en zalim ve kanlı Sultanıdır …
Sahipsiz kalan, şrsndsn getirdiği (Tahmasp) Yusuf, yaptıklarının hesabının sorulacağını bildiğinden saklanarak, Osmanlı topraklarından kaçmaya çalıştıysa da, hiçbir suçun cezasız kalmayacağı hesabıyla, yakalanıp idam edilir…

ben Osmanlı torunuyum diyen, padişah severlere ithaf edilir.. Atalarının pak ve temiz tarihinden nezih bir sayfa olarak, tarihçilerce ortaya konan, kelle uçuran,bu gerçekler, belgeleriyle bir bir arz edilir….
okuyun, okutun, ki, bilin, bilgi sizi küçültmez.. yüceltir.. .
Hoş kalın hoşçakalın.. sağlıkla kalın.
TAŞKIN’CA – Hüseyin Taşkın
25 Şubat 2021 / ÖZGÜR İFADE

KAYNAKLAR:
1-R.Ekrem Koçu/ Osmanlı Padişahları
2-J.Hammer /Osmanlı Tarihi C.2
3/E.Behnan Şapolyo/Osmanlı Sultanları Tarihi
4-Yılmaz Öztuna/B.Türkiye Tarihi C:5
5-Zinkeisen/OSM.İMP.TARİİHİ . C

Yazarın Diğer Makalelerine Göz Atmak İster Misiniz!

UZAY ARACI

MERDANELİ KOLLU MAKİNA

PİSLİK NEDİR?

Google NewsTema Tasarım |