Ana Sayfa Politika, Yazarlar 27 Ocak 2021

DEPREM GERÇEĞİ (Elazığ-İstanbul)

Cumhurbaşkanlığına bağlı afet yönetim birimi, depremler dahil bir çok doğal afetlerin yaşanması sırası ve sonrasında oluşan olumsuz…

Cumhurbaşkanlığına bağlı afet yönetim birimi, depremler dahil bir çok doğal afetlerin yaşanması sırası ve sonrasında oluşan olumsuz etkileri azaltacak, giderecek tedbirleri almaktadır. Ancak; Afet yönetim sistemimizde kurumlar ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasında bir çok zorluklar yaşandığı görülmektedir.

Rant uğruna birçok alanı yandaş sermayederlere dağıtanların, su havzalarını, yeşili yok edenlerin, şehirlerimizde alabildiğine bina ve gökdelen dikenlerin, bilimi ve meslek disiplinlerini önemsizleştirerek kaderciliği yönetim biçimi haline getiren zihniyetin sorumluluğunun gereğini yapıp, en ağır deprem senaryosunun en yakın zamanda gerçekleşeceğini varsayarak Ülkemizi büyük bir hızla depreme hazırlamaları gerekmektedir.

Milletimizin, ülkemizi yönetmesi için destek verdiği AKP İktidarı; vatandaşlarımıza eşit mesafede olması gerekirken Elazığ depremi ile ilgili olarak TBMM’de verilen araştırma komisyonu kurulması önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi(Önergede AKP Elazığ Milletvekillerinin imzası yoktur), ancak İzmir depremi hakkında verilen aynı amaçlı önergenin kabul edilmesi gibi uygulama farklılıkları şehirlerin sahipsiz olduğu kanaatini oluşturuyor. Oysa vatandaşlarımız bilmeli ki vatandaşlarımızın sahibi varlığıyla iftihar ettikleri devletimizdir.

Mecliste Elazığ ili için Deprem araştırma komisyonu kurulması Önergesini reddeden ilimiz muhataplarına Elazığ adına sormak istiyorum Elazığ ile İzmir arasındaki fark nedir? Bu mudur ilimize sahip çıkma basireti?

Son günlerde yaşanan bu depremlerin, İstanbul’da da olası bir depremin yaklaştığının işareti olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda; Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bilimsel çalışmalar ışığında İstanbul’da minimum 7,2 maksimum 7,6 şiddetinde deprem yaşanabileceğini belirtmiştir.

Öncelikli deprem bölgesinde(1.-2. Deprem bölgesi) yer alan İstanbul da büyük bir deprem olduğunda hem çevre hem de Ekonomik bir felaket kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir durumda Dünya ticaret merkezi konumunda olması nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası bağlantı ve ilişkiler sekteye uğrayacaktır.

Ülkemizin katma değerinin büyük bölümünü karşılamakta olan İstanbul tarihi değerlerinin, denetimsiz bırakılan yapılarının, ulaşımının, alt yapısının, su ve enerji hatlarının; olası bir depremin etkilerini ve sonuçlarını hafifletici önlemlerin ilgili ve yetkili makamlar tarafından acilen ele alınması ve gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

İstanbul’un depreme hazır olmadığını vurgulayan Prof. Naci Görür, “kamu binaları ve bazı yolların depreme karşı güçlendirildiğini ancak halkın yaşadığı yüz binlerce binanın depreme karşı güvenli olmadığını, kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlı ve doğru yürümediğini, Deniz altından gelen doğalgaz boru hatlarının kıyıya çıktığı Çekmece bölgesinin risk altında olduğunu özellikle hatırlatarak 250.000 bin civarında can kaybı olabileceğini” belirtmiştir.

Bir Çok bilimsel çalışmalarda, kaçınılmaz olan bu deprem açıklamalarına karşı AK Parti iktidarının hazırlıklı olmadığı izlenmektedir. Bu durumda; Ülkemizi yönetenlerin, iller arasında ayrım yapmadan afet ve risk yönetimini ciddiye almaları ve olası çevre felaketi konusunda gereken önlemleri bölgeler arasında ayrım yapmaksızın şimdiden alması gerekmektedir. Aksi durumda depremin maliyeti ülkemiz ekonomisinin tümüyle çöküşü sonucunu doğuracaktır.

DOĞRU Parti olarak acil çözüm önerilerimizi dikkate almanızı arzu etmekteyim. Bunların bir kısmı;
– Deprem anında gerekli yardımların ilgili alana ulaşmasını sağlamak için itfaiye, ambulans ve diğer araçların geçişlerini engelleyen sokakların yeniden düzenlenmesi,
– Türkiye’nin ekonomik ve finansal varlığının kaynağı olan sanayi ve insan gücünün farklı alanlara yayılması,
– Kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayıcı yapısal tedbirlerin alınması,
– Öncelikle olası afet bölgeleri başta olmak üzere, Kent bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
– Ülkemizde afete yönelik Arama-Kurtarma ve ilk yardım başta olmak üzere afete karşı halkımızın eğitilmesi gerekmektedir.

DOĞRU PARTİ; Afetten sadece bireyler değil toplumun tamamının etkileneceği gerçeğinden hareketle;

“Türkiye’de mevcut afet yönetimi sisteminin yeniden düzenlenerek, AFAD gibi kurumlarımızında içinde yer aldığı. Mali, İdari ve teknik açıdan güçlendirilmiş “İMAR İSKAN VE DOĞAL AFETLER BAKANLIĞI” adı altında yeni bir Bakanlığın kurulması ve Türkiye’de risk altında bulunan tüm yerleşim alanlarının , tehlikeli yapı stoklarının belirlenmesi ve halkımızdan bu isim altında toplanan tüm vergilerin genel bütçeye ilave edilmeden amaç doğrulusunda kullanılmak üzere kaynak olarak tahsis edilmesi sağlanmalıdır.” İfadesi ile uygulama amaçlı olarak ayrı bir Bakanlık kurulmasını programına almıştır.

DOĞRU PARTİ olarak amacımız, Gerekli tüm hizmetleri herhangi bir ayrım yapmaksızın bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır.
Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
27 Ocak 2021 / ÖZGÜR İFADE

Yazarın Diğer Makalelerine Göz Atmak İster Misiniz!

SUSMA, KONUŞ TÜRKİYE

TEKLER TEKLEDİ / Cezmi Orkun

ZEHİR SAÇAN SANTRALLER!

Google NewsTema Tasarım |