Ana Sayfa Politika, Yazarlar 6 Şubat 2021

EMEKLİLER ÖZ MÜ, ÜVEY Mİ?

Yaşam doğumla başlar ölümle tamamlanır. Emeklilik bu sürecin evrelerinden biridir. Memur, işçi, esnaf ve malul vatandaşlarımızdan oluşan…

Yaşam doğumla başlar ölümle tamamlanır. Emeklilik bu sürecin evrelerinden biridir. Memur, işçi, esnaf ve malul vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 13 milyon civarında insanımız emekli statüsünde yer almaktadır. Yani ülkemiz toplam nüfusunun %15’İ emekli vatandaşları- mızdan oluşmaktadır.

2008 yılına kadar 25 yılını dolduran erkek, 20 yılını dolduran kadın çalışanların elde ettikleri emeklilik hakkı, 2008 yılında yapılan yasal değişiklikle emeklilik yaşı arttırılarak emekli aylığı almaları zorlaştırılmış olup EYT mağdurlarının oluşmasına sebep olmuştur. Çalışanların haklarının korunması ve taleplerinin dile getirilmesi amacıyla kurulan sendikal organizasyon emekliler için söz konusu olmadığından emeklilerin mali hakları iktidar yöneticilerinin iki dudağı arasında verilir olmuştur.

AKP İktidarı; 2020 yılı gerçek enflasyonun %35 olduğu ülkemizde doğalgaz ve elektriğe %30 civarında zam yapılmasına rağmen emekli vatandaşlarımıza verilen enflason oranının 5 te 1 oranındaki maaş artışı emeklilerimizi mutsuz, nefes alamaz, dışarı çıkamaz ve en acısı evlatlarına veya çevreye muhtaç hale gelmesine sebep olmuştur.

Hizmet yılı ve/veya prim gün sayısını tamamlayan ancak yaş sınırlaması nedeniyle emekli olamayan emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlarımız ile Farklı zamanlarda emekli olup aynı koşullarda çalışmış olan emeklilerimizin maaşları arasındaki farklılıklar sonucu oluşan eşitsizlik sorunları çözümsüz bırakılmıştır. Bu sorunun çözülmesi halinde işsiz gençlerimizin önü açılacak ve istihdamları sağlanmış olacaktır. (6.2 Milyon kişi)

Emekli vatandaşlarımız, geçim sıkıntısı nedeniyle ikinci bir iş arayışında iken, Refah içerisinde çalışmasını temin etme mecburiyetinde olan siyasi irade ÇALIŞIRKEN ÖL anlamına gelen uygulamalarını sürdürmeye devam etmektedir. Asgari ücret altında aylık alan milyonlarca emeklimizin varlığı siyasi iradeyi rahatsız etmiyor mu?

Milli Gelirin tamamının hesaba katıldığı %100 oranlı güncelleme katsayısının, AK Parti hükümetince %30’a indirilmesi sonucu Emekli aylıkları düşmekte, Emeklilerimiz ülkemizin büyümesindeki paydan mahrum edilmektedir. Bu kararı alanlara, empati yoksunu oldukları, günü geldiğinde bu kervana dahil olacaklarını hatırlatmak isterim. Emeklilerimiz adil olmayan bu uygulamaları hak etmiyor.

Meclis çalışanları, emekli milletvekilleri için; Sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilen teşhis ve tedavi hizmetleri, tek dayanağı devleti olan sade vatandaş için neden uygulanmaz? Emekli vatandaşlarımızın tamamı için; muayene, ilaç teminindeki kısıtlama ve tedaviye yönelik mali yüklerin kaldırılması, sağlık kuruluşu ayrımı yapılmaksızın ücretsiz olarak faydalanması neden sağlanmaz?

Emekli olmadan önce sürekli hareket halinde olan insanlarımız , emekli olduğunda önceki çevresi ile ilişkilerinde kopmalar, yeni çevreye uyumda çekilen zorluklar, kendini işe yaramaz hissetmesi gibi nedenler sonucunda ruhsal problemler yaşamaktadır. Emeklilerimizin böyle olayları yaşamaması için sağlıklı bir emeklilik hayatına hazırlanması gerekmektedir.

Emekli vatandaşların, İnsanca yaşamlarını sürdürmeleri için;

· Emekli aylıkları ekonomik koşullara uygun olarak düzenlenmeli, aylıklarının alt sınırı asgari ücret ile eşitlenmeli ve zam oranları buna göre düzenlenmelidir.

· Aynı koşulları sağlayan emeklilerin aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.

· Emekli aylıkları; önceden olduğu gibi güncelleme katsayısı, milli gelir artışının tamamı üzerinden yapılmalıdır.

· Emeklilere, sendikal haklar verilerek maaş artış tesbitlerinde pazarlık hakkını kullanması sağlanmalıdır.

· Emekli vatandaşların tamamı için, tüm sağlık kuruluşlarında her türlü teşhis ve tedavi hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi sağlanmalıdır.

· Emekli vatandaşın, Emeklilik hayatına uyum sağlaması konusunda profesyonel destek alacağı birimlerin kurulması sağlanmalıdır.

· Emeklilik yaşının uzatılması kararı yeniden düzenlenerek genç nesillere çalışma alanları açılmalıdır.

Hususlarını AKP yönetimi dikkate almalı ve Emeklinin kalan ömrünü başkalarına muhtaç etmeden huzur içerisinde tamamlamasını sağlamalıdır. Siz yapmazsanız DOĞRU PARTİ olarak biz yaparız.

Emeklilik hayatına adım atan vatandaşlarımıza; Yaptıkları hizmetlerin sonucu elde ettikleri bu haklarını insanca ve refah içinde yaşamasını sağlamak devletimizin ve milletimizin borcu değil mi? AKP Yöneticileri bu borcunuzu neden ödemiyorsunuz? Yandaşlara kaynaklarımızı yedirmekten, milletimize taş atmaktan vazgeçin artık.!

YANDAŞ sermayedarları, Yabancı göçmenleri 1.sınıf vatandaş olarak gören AKP iktidarı, Emeklimizin insanca yaşama hakkını elinden alarak İkinci sınıf vatandaş olarak görüyor ve Daha acısı onurlarının ayaklar altına alınmasına seyirci kalmıyor mu?

DOĞRU PARTİ Temsilcisi olarak; Tüm vatandaşlarımız adına AK Parti yönetimine sormak istiyorum, Yandaş sermaye grupları ÖZ EVLAT da EMEKLİ ve EYT mağduru vatandaşlarımız ÜVEY EVLAT mı ? yoksa Sermaye Grupları PAYDAŞ mı?

DOĞRU PARTİ iktidarı; Milletimizin önemli bir kesimini oluşturan mutsuz ve sıkıntı içerisindeki emekli vatandaşlarımızdan esirgenen ancak; Yandaşlara haksız yere ödenen tüm kaynakların asıl sahiplerine aktarılmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yaparak Emeklilerimizin İnsanca, refah içerisinde yaşayacakları ortamı oluşturacaktır.
Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
06 Şubat 2021 / ÖZGÜR İFADE

Yazarın Diğer Makalelerine Göz Atmak İster Misiniz!

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ (GES) GENEL

DEPREM GERÇEĞİ (Elazığ-İstanbul)

SUSMA, KONUŞ TÜRKİYE

Google NewsTema Tasarım |