AK Parti’den yeni kanun teklifi: Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor

GÜNDEM 19.01.2023 - 00:00, Güncelleme: 19.01.2023 - 00:00 8072+ kez okundu.
 

AK Parti’den yeni kanun teklifi: Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim verecek 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulmasını öngörüyor.

Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis’e sunuldu. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Teklifte, Milli İstihbarat Akademisi kurulması, üniversitelerde 50d kadrosunda çalışan araştırma görevlilerinin kadroya alınması gibi düzenlemeler yer aldı. MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULUYOR: İŞLEYİŞİ MİT BELİRLEYECEK Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde "Milli İstihbarat Akademisi" adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması öngörülen teklifin ilgili maddesinin gerekçesinde, “Söz konusu yükseköğretim kurumunun istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmesi amaçlanmaktadır” denildi. Teklifte Milli İstihbarat Akademisi’nin akademik ve idari teşkilatlanmasının, çalışma usul ve esaslarının ve ilgili diğer hususların MİT tarafından hazırlanan ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirleneceği ifade edildi. 50D’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ BULUNDUKLARI ÜNİVERSİTEDE KADROYA ALINACAK Teklifte ilgili kanuna eklenen madde ile 50d kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversiteye atamalarının yapılması da düzenlendi. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL ETTİĞİ MADDE YENİDEN DÜZENLENİYOR Anayasa Mahkemesi’nin öngörülemez ve soyut olduğu gerekçesiyle Eylül 2022’de iptal ettiği yükseköğretim kurumları içinde işlenen disiplin suçlarıyla ilgili 54. madde yeniden düzenlenerek teklife konuldu. Buna göre yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri yanıltmak amacıyla eksik veya yanlış bildirmek, ders, seminer, sınav gibi çalışmaların düzenini bozmak, yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak, sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, üniversite kampüsünde belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanmak kınama cezası gerekçeleri olarak gösterildi. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN 1 AY UZAKLAŞTIRMA GEREKÇELERİ Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren eylemlerse şöyle sıralandı: - Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,- Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini engellemek,- Yükseköğretim kurumundan aldığı bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,- Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,- Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,- Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,- Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek,- Yükseköğretim kurumu personeli veya öğrencilerini tehdit etmek. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN 1 DÖNEM UZAKLAŞTIRILMA GEREKÇELERİ İşgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, personel veya öğrencilere fiili saldırıda bulunmak, hırsızlık yapmak, eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, intihal yapmak gibi eylemlerse yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilecek cezalar olarak belirlendi. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN 2 DÖNEM UZAKLAŞTIRILMA GEREKÇELERİ Yükseköğretim kurumu görevlilerine ve öğrencilerine karşı cebir ve şiddet kullanmak, yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, sınavlarda tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, cinsel tacizde bulunmak, silah, mermi, patlayıcı madde taşımak gibi suçlarsa iki yarıyıl uzaklaştırma gerekçeleri olarak sıralandı. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ATILMA GEREKÇELERİ Yükseköğretim kurumundan çıkarılma yani bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılma cezasına sebep olabilecek suçlar ise şöyle: - Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak,- Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek,- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, başkalarına vermek ya da ticaretini yapmak,- Ateşli silahlarla, mermilerini ve özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,- Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE BANKA TEMİNATI DÜZENLEMESİ Teklifte, vakıf üniversitelerinin kapanması halinde banka hesabında nakit olarak tutulması gereken yüzde 2 teminat yerine banka teminat mektubunun geçerli olmasını düzenleyen madde ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin denetim ve işleyişine ilişkin madde de yar aldı.
Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim verecek 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulmasını öngörüyor.

Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis’e sunuldu. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Teklifte, Milli İstihbarat Akademisi kurulması, üniversitelerde 50d kadrosunda çalışan araştırma görevlilerinin kadroya alınması gibi düzenlemeler yer aldı.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULUYOR: İŞLEYİŞİ MİT BELİRLEYECEK

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde "Milli İstihbarat Akademisi" adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması öngörülen teklifin ilgili maddesinin gerekçesinde, “Söz konusu yükseköğretim kurumunun istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmesi amaçlanmaktadır” denildi. Teklifte Milli İstihbarat Akademisi’nin akademik ve idari teşkilatlanmasının, çalışma usul ve esaslarının ve ilgili diğer hususların MİT tarafından hazırlanan ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirleneceği ifade edildi.

50D’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ BULUNDUKLARI ÜNİVERSİTEDE KADROYA ALINACAK

Teklifte ilgili kanuna eklenen madde ile 50d kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversiteye atamalarının yapılması da düzenlendi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL ETTİĞİ MADDE YENİDEN DÜZENLENİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin öngörülemez ve soyut olduğu gerekçesiyle Eylül 2022’de iptal ettiği yükseköğretim kurumları içinde işlenen disiplin suçlarıyla ilgili 54. madde yeniden düzenlenerek teklife konuldu. Buna göre yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri yanıltmak amacıyla eksik veya yanlış bildirmek, ders, seminer, sınav gibi çalışmaların düzenini bozmak, yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak, sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, üniversite kampüsünde belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanmak kınama cezası gerekçeleri olarak gösterildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN 1 AY UZAKLAŞTIRMA GEREKÇELERİ

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren eylemlerse şöyle sıralandı:

- Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,
- Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini engellemek,
- Yükseköğretim kurumundan aldığı bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
- Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
- Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
- Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
- Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek,
- Yükseköğretim kurumu personeli veya öğrencilerini tehdit etmek.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN 1 DÖNEM UZAKLAŞTIRILMA GEREKÇELERİ

İşgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, personel veya öğrencilere fiili saldırıda bulunmak, hırsızlık yapmak, eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, intihal yapmak gibi eylemlerse yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilecek cezalar olarak belirlendi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN 2 DÖNEM UZAKLAŞTIRILMA GEREKÇELERİ

Yükseköğretim kurumu görevlilerine ve öğrencilerine karşı cebir ve şiddet kullanmak, yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, sınavlarda tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, cinsel tacizde bulunmak, silah, mermi, patlayıcı madde taşımak gibi suçlarsa iki yarıyıl uzaklaştırma gerekçeleri olarak sıralandı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ATILMA GEREKÇELERİ

Yükseköğretim kurumundan çıkarılma yani bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılma cezasına sebep olabilecek suçlar ise şöyle:

- Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak,
- Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek,
- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, başkalarına vermek ya da ticaretini yapmak,
- Ateşli silahlarla, mermilerini ve özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
- Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE BANKA TEMİNATI DÜZENLEMESİ

Teklifte, vakıf üniversitelerinin kapanması halinde banka hesabında nakit olarak tutulması gereken yüzde 2 teminat yerine banka teminat mektubunun geçerli olmasını düzenleyen madde ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin denetim ve işleyişine ilişkin madde de yar aldı.

Haber Detay Altı LOGO

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.