İyi Parti 81 İlde Andımızın Okutulmamasını Protesto Etti

EĞİTİM 11.09.2023 - 22:16, Güncelleme: 11.09.2023 - 22:16 17762+ kez okundu.
 

İyi Parti 81 İlde Andımızın Okutulmamasını Protesto Etti

İYİ Parti’nin 81 İl Başkanlığınca, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının eğitim hayatı üzerinde yarattığı baskıyı ve hukukun verdiği karara rağmen Andımız’ın okullarda okunmamasını protesto etmek üzere ortak basın açıklaması yapıldı.

Bu çerçevede Ankara’daki açıklama İl Başkanı Faruk Köylüoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.   Yapılan açıklama şöyle:   “İYİ Parti teşkilatları olarak açıklamamıza, alınan yargı kararını uygulama konusundaki kararlılığımızı ve haklı talebimizi dile getirmek adına Andımız’la  başlıyoruz. Türküm, Doğruyum, Çalışkanım,   İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene! Saygıdeğer kamuoyu, 2023-24 eğitim öğretim yılı, bugün çalan ilk ders zili ile başladı. Eğitim politikalarını önceleyen ve Cumhuriyet değerlerimizi ülkemizin bekası için her daim içselleştiren İYİ Parti mensupları olarak; bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl 15 milyon 839 bin 140 öğrenci resmî, 1 milyon 578 bin 233 öğrenci özel ve 1 milyon 738 bin 198 öğrenci de açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Resmî okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 147 bin 339’u erkek, 7 milyon 691 bin 801’i kız öğrencilerden oluştu. MilliEğitim Bakanlığıistatistiklerine göre Türkiye’de toplam 70 bin 383 eğitim kurumu içinde devlete ait okul sayısı 56 bin 200. Özel okulların sayısı ise 14 bin 124. Henüz resmî rakamlar netleşmedi.Fakat bu eğitim öğretim yılında bu rakamlar muhtemelen bir hayli daha artacak. Ebeveynleri de dâhil ettiğimizde toplumumuzun önemli bir kesimini ilgilendiren eğitim konusu, söz konusu rakamsal veriler ışığında en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Pek çok konuda olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunun kaçırıldığına, toplumsal değerlerimizin özümsenmesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğine üzülerek tanık oluyoruz. Türk milletinin duyarlılıklarının ötesinde artık ayan beyan belli olan ve iyiden iyiye açığa çıkan bir gizli ajandada yazılı olanların, yasa ve yönetmeliklerde hiçe sayılarak eğitimde de uygulamaya konulmasıyla somutlaştığını maalesef gözlemliyoruz. Yeni kuşakların Anayasa’mızda da öngörülen millî ve manevi değerlerinin yanı sıra; Atatürkçü, laik, çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesi amaç ve hedefinden hızla uzaklaşmakta olduğumuzun, evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istendiğinin farkındayız. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir ihtisas mesleğidir. Pedagojik formasyonu ve lisans eğitimi olmayan kişilerin değişik adlarla veya kaçak yapılar marifetiyle eğitim vermeye kalkıştıklarını dahi biliyor, bunlara göz yumulduğuna da şahit oluyoruz. Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri eğitim-öğretim birliğidir.Ve bu konu, devletimizin varlığının ilelebet korunmasıyla da doğru orantılıdır. Bilinmelidir ki; vakıf, cemaat, dernek, grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına MEB müfredatı dışında birtakım faaliyetlerde bulunmakülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki; çağdaş ve modern eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. Bıkmadan usanmadan her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz. Çünkü ülkemizin temel sorunu budur. Bugün de içinde bulunduğumuz eğitim sistemine yazık ki birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme üzerine kuruludur. Önce köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki erozyon, son 22 yıl içinde çok sayıdaki köy okullarının kapatılmasıyla da derinleştirildi. Müfredat düzenlemelerinin Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılarak yapılması, yukarıda sözünü ettiğimiz gizli ajandalı bir kurgunun hayata geçirilmesi amaçlıydı ve Türk eğitim sisteminde bilinçli bir yozlaştırmayı beraberinde getirdi. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile Andımız’ın yasaklanması dahi millîeğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın; “Ne mutlu Türküm diyene!” diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır. Eğitimde temel felsefe; nitelikli eğitimin yolunu açmak, fırsat eşitliğini sağlamak, devlet güvencesiyle parasız eğitime geçiş yolunda çalışmalar yapmak, sonuç itibarıyla liyakat sahibi gençler yetiştirmek olmalıdır. ,Geleceğin aydınlık Türkiye’sini kurmanın da insan hak ve hürriyetlerinin egemen olduğu, hukukun tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, adaletin herkes için tesis edildiği laik ve demokratik bir ülkede yaşayabilmenin de tek yolumillî eğitimdeki bu ideallerin hayata geçmesiyle mümkündür. Türk eğitim sisteminde; Atatürk ilke ve inkılapları esas olmalı, millî ve manevi hassasiyetler korunup kollanmalı, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine uyumlu politikalar üretilmelidir. Aynı şekilde devlet denetiminde olması gereken okullarımızda ve öğrenci yurtlarımızda, dar ve sabit gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz yararlandırmaları esas alınmalıdır. Devletimizin hiçbir biriminin olur vermediği, kaçak tanımlamasıyla tarif edilen sözde eğitim ya da barınma merkezlerinebırakın müsamaha gösterilmesini, derhâl kapatılmalarıyla ilgili işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Dernek ve vakıf ağırlıklı eğitim ve yurt merkezlerinin; Türk devleti ve milletinin duyarlıkları doğrultusunda denetlenmeleri sağlanmalı, elbette ki Anayasa’mızda ve yürürlükteki yasalarımızda ifadesini bulan Türk eğitim sisteminin ilke ve prensiplerine uygunluğu tescil edilmelidir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızdamillî bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan Andımıztekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Öğretmen açığı atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli, okulsuz köyler ve taşımalı eğitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki; Türkiye’de ilkokul 4. sınıfların%40’ı ve 8. sınıfların %46’sı okula aç gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. Bu nedenle İYİ Parti olarak çocuklarımızaokullarda beslenme projesi geliştirmiştik. Şimdi burada iktidara sesleniyoruz.Hadi bakalım; seçim dönemindebizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getirin! Kısacası öğrencilerimizdeki beslenme sorunlarının üzerine mutlaka ama mutlaka düşülmeli,eğitim sistemimiz sağlıklı ve nitelikli bireyler yetiştirilmesi için dünyadaki evrensel kalite standartlarına yükseltilmelidir. Öğretmenlerin açlık sınırında (özellikle özel okullarda) çalıştırılmalarının önüne geçilmeli, ebeveynlerin üzerindeki maddi manevi ekstra bir yük olan servis çilesine son verilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz…” Medya Siyaset
İYİ Parti’nin 81 İl Başkanlığınca, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının eğitim hayatı üzerinde yarattığı baskıyı ve hukukun verdiği karara rağmen Andımız’ın okullarda okunmamasını protesto etmek üzere ortak basın açıklaması yapıldı.
Bu çerçevede Ankara’daki açıklama İl Başkanı Faruk Köylüoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 

“İYİ Parti teşkilatları olarak açıklamamıza, alınan yargı kararını uygulama konusundaki kararlılığımızı ve haklı talebimizi dile getirmek adına Andımız’la  başlıyoruz.

Türküm,

Doğruyum,

Çalışkanım,
 

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Saygıdeğer kamuoyu,

2023-24 eğitim öğretim yılı, bugün çalan ilk ders zili ile başladı.

Eğitim politikalarını önceleyen ve Cumhuriyet değerlerimizi ülkemizin bekası için her daim içselleştiren İYİ Parti mensupları olarak; bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, karşınızdayız.

Geçtiğimiz yıl 15 milyon 839 bin 140 öğrenci resmî, 1 milyon 578 bin 233 öğrenci özel ve 1 milyon 738 bin 198 öğrenci de açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Resmî okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 147 bin 339’u erkek, 7 milyon 691 bin 801’i kız öğrencilerden oluştu.

MilliEğitim Bakanlığıistatistiklerine göre Türkiye’de toplam 70 bin 383 eğitim kurumu içinde devlete ait okul sayısı 56 bin 200.

Özel okulların sayısı ise 14 bin 124.

Henüz resmî rakamlar netleşmedi.Fakat bu eğitim öğretim yılında bu rakamlar muhtemelen bir hayli daha artacak.

Ebeveynleri de dâhil ettiğimizde toplumumuzun önemli bir kesimini ilgilendiren eğitim konusu, söz konusu rakamsal veriler ışığında en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir.

Pek çok konuda olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunun kaçırıldığına, toplumsal değerlerimizin özümsenmesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğine üzülerek tanık oluyoruz.

Türk milletinin duyarlılıklarının ötesinde artık ayan beyan belli olan ve iyiden iyiye açığa çıkan bir gizli ajandada yazılı olanların, yasa ve yönetmeliklerde hiçe sayılarak eğitimde de uygulamaya konulmasıyla somutlaştığını maalesef gözlemliyoruz.

Yeni kuşakların Anayasa’mızda da öngörülen millî ve manevi değerlerinin yanı sıra; Atatürkçü, laik, çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesi amaç ve hedefinden hızla uzaklaşmakta olduğumuzun, evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istendiğinin farkındayız.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir ihtisas mesleğidir.

Pedagojik formasyonu ve lisans eğitimi olmayan kişilerin değişik adlarla veya kaçak yapılar marifetiyle eğitim vermeye kalkıştıklarını dahi biliyor, bunlara göz yumulduğuna da şahit oluyoruz.

Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri eğitim-öğretim birliğidir.Ve bu konu, devletimizin varlığının ilelebet korunmasıyla da doğru orantılıdır.

Bilinmelidir ki; vakıf, cemaat, dernek, grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına MEB müfredatı dışında birtakım faaliyetlerde bulunmakülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor.

Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir.

Şunu özellikle belirtmek isteriz ki; çağdaş ve modern eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir.

Bıkmadan usanmadan her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz. Çünkü ülkemizin temel sorunu budur.

Bugün de içinde bulunduğumuz eğitim sistemine yazık ki birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme üzerine kuruludur.

Önce köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki erozyon, son 22 yıl içinde çok sayıdaki köy okullarının kapatılmasıyla da derinleştirildi.

Müfredat düzenlemelerinin Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılarak yapılması, yukarıda sözünü ettiğimiz gizli ajandalı bir kurgunun hayata geçirilmesi amaçlıydı ve Türk eğitim sisteminde bilinçli bir yozlaştırmayı beraberinde getirdi.

Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile Andımız’ın yasaklanması dahi millîeğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur.

Çocuklarımızın; “Ne mutlu Türküm diyene!” diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır.

Eğitimde temel felsefe; nitelikli eğitimin yolunu açmak, fırsat eşitliğini sağlamak, devlet güvencesiyle parasız eğitime geçiş yolunda çalışmalar yapmak, sonuç itibarıyla liyakat sahibi gençler yetiştirmek olmalıdır.

,Geleceğin aydınlık Türkiye’sini kurmanın da insan hak ve hürriyetlerinin egemen olduğu, hukukun tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, adaletin herkes için tesis edildiği laik ve demokratik bir ülkede yaşayabilmenin de tek yolumillî eğitimdeki bu ideallerin hayata geçmesiyle mümkündür.

Türk eğitim sisteminde; Atatürk ilke ve inkılapları esas olmalı, millî ve manevi hassasiyetler korunup kollanmalı, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine uyumlu politikalar üretilmelidir.

Aynı şekilde devlet denetiminde olması gereken okullarımızda ve öğrenci yurtlarımızda, dar ve sabit gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz yararlandırmaları esas alınmalıdır.

Devletimizin hiçbir biriminin olur vermediği, kaçak tanımlamasıyla tarif edilen sözde eğitim ya da barınma merkezlerinebırakın müsamaha gösterilmesini, derhâl kapatılmalarıyla ilgili işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır.

Dernek ve vakıf ağırlıklı eğitim ve yurt merkezlerinin; Türk devleti ve milletinin duyarlıkları doğrultusunda denetlenmeleri sağlanmalı, elbette ki Anayasa’mızda ve yürürlükteki yasalarımızda ifadesini bulan Türk eğitim sisteminin ilke ve prensiplerine uygunluğu tescil edilmelidir.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızdamillî bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan Andımıztekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır.

Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir.

Öğretmen açığı atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli, okulsuz köyler ve taşımalı eğitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır.

Biliyoruz ki; Türkiye’de ilkokul 4. sınıfların%40’ı ve 8. sınıfların %46’sı okula aç gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. Bu nedenle İYİ Parti olarak çocuklarımızaokullarda beslenme projesi geliştirmiştik.

Şimdi burada iktidara sesleniyoruz.Hadi bakalım; seçim dönemindebizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getirin!

Kısacası öğrencilerimizdeki beslenme sorunlarının üzerine mutlaka ama mutlaka düşülmeli,eğitim sistemimiz sağlıklı ve nitelikli bireyler yetiştirilmesi için dünyadaki evrensel kalite standartlarına yükseltilmelidir.

Öğretmenlerin açlık sınırında (özellikle özel okullarda) çalıştırılmalarının önüne geçilmeli, ebeveynlerin üzerindeki maddi manevi ekstra bir yük olan servis çilesine son verilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz…”

Medya Siyaset

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.