Cezmi Orkun
Köşe Yazarı
Cezmi Orkun
 

ZEYTİN İHANETİ

Değerli vatandaşlar,hergün AKP yönetiminin yeni bir ihanetuygulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün de zeytinlikalanlarının kamu yararı adı altında peşkeş çekilmesi kararı resmigazetede yayımlandı. Oysa; Tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacıkutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın,bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem vedeğerlerin sembolü olan zeytin için;Kutsal kitabımız da Müminûn Sûresi, 20. Ayet şöyle der “Ve bir de ağaç yarattık ki, TuriSinadan çıkar; hem yağ bitirir, hem yiyeceklerine bir katık.” Bu ayeti, konunun uzmanı GenelBaşkan Yardımcımız Sedat Şenermen bey ile istişare etmenin sonucunda Musa peygambereAllah tarafından ilk hitabın yapıldığı yerin, Ayette geçen Turi Sina’nın “Sina dağı” olduğubilgisini edindim. Neden yüce allah zeytin için özellikle “Sina dağı” kavramını kullanmıştırsorusuna genel anlamda bakarsak, sina dağı sadece bedenimiz için gıda olan zeytin ağacınıçıkarmıyor. Ruhun gıdası olan öğretilere de kaynaklık ediyor. Peki yüce Allah(cc) tarafından biz insanlara zeytin’in çok önemli bir ürün olduğuiletilmişken, dinimizi algı operasyonları için kullanan AKP yönetimi 1.Mart.2022 tarihliresmi gazete de yayımlanan "Maden Yönetmeliğinin 115. Maddesine 4.madde olarak ilaveedilen yönetmelik değişikliği kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na zeytinsahalarında ‘kamu yararı’ adı altında madencilik yapılmasına, tesisler kurulmasına izinverme yetkisi tanımıştır. Yani; AKP yönetimi, yıllardır ülkemiz ekonomisine katkı sağlayanzeytinlik alanların talan edilmesine karar vermiştir.Teknik açıdan bu alanlar incelendiğinde, dünyada 5 ülke zeytin yetiştiriciliği yapıyor. Buülkeler; İspanya(%24.6), Tunus(%15.2), İtalya(%10.8), Yunanistan(%8.5) ve Türkiye(%7)olup Son yıllarda Avustralya, Japonya, Arjantin Şili, Çin ve Rusya gibi ülkeler de zeytinüretimine başlamış oldukları görülecektir. Çünkü; Zeytin ve türevi ürünler(sabun, kolonya,yağ, eczacılık vs.) insanlık yaşamı için vazgeçilmez bir üründür. Dünya zeytin üretimi 2020 yılı için 3.21 milyon tondur. Türkiye için 2017 yılında 2.1milyon ton olan zeytin üretimi günümüze kadar her yıl azalmış ve 2020 yılındaki üretim1.32 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 867 bin tonu yağlık zeytin olup buradan173 bin ton zeytinyağı elde edilmiş ve 35.642 tonu(4.526 dolar/ton) ihraç edilerekyaklaşık 162 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Zeytinyağı ihracatında ilk 5 ülke arasındayer almakta olan Ülkemizin ithalatı yok denecek kadar azdır.Küresel güçlerin diğer birçok konuda olduğu gibi ülkemizin katma değeri yüksek olanzeytin’in de yok edilmesi çabaları görülüyor. Örnek vermek gerekirse Bursa ilimiz veköyleri zeytin ağaçlarını imha edip siyah incir üreticiliğine geçmişlerdir. Çünkü; Yaş olarakihraç edilen siyah incir için dış sermaye yüksek fiyat vererek üreticiyi zeytin üretmektenvaz geçiriyorlar. Küresel sermaye “yerine koyma” yöntemi ile bu ürünün yok edilmesi içinuğraş veriyor. Yani; Zeytin ağaçları imha ediliyor ve yerine siyah incir ekimi yapılıyor.Küresel sermayenin “yerine koyma” metodu ile uyguladığı yöntem ve AKP yönetimininyayımladığı bu karar birlikte değerlendirildiğinde AKP Yönetimi, gıda başta olmak üzereçok boyutlu özellikleri olan Zeytinlik alanların yok edileceğini ve çevremizin tahripedildiğini gören gözle değil bakan gözle izlemekte ve sermayenin istekleri doğrultusundaülkemiz varlıklarına ihanetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz katma değerine katkı sağlayan buzenginliği ortadan kaldırma, yok etme kararını veren bu yönetim, bize göre yanlış yapmaktave iyileşmenin değil felaketin bir parçası olmaktadır. Ayrıca, bu yönetmelik “zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması” hakkındakikanun'a aykırı olduğu gibi Anayasa'nın 14 maddesini de ihlal etmektedir. Bir avuç yandaşınmaden sahasının genişletilmesi uğruna yapılan bu değişiklik zeytin’e, çiftçiye, tarıma, doğalhayata ihanet değilde nedir? Yazıklar olsun… Halen yürürlükte olan 3573 sayılı yasa ilezeytinlikler koruma altında değil mi? hadi yasalar kanunlar sizin için bir anlam ifade etmiyor anladıkda hani müslümanlıktan bahsediyordunuz ya. Onu da mı kaybettiniz?Elektrik üretiminde kullanılan kömür veya altın üretiminde kullanılacak alanların, zeytinlikolması halinde bu kan emici şirketler tarafından “kamu yararı” çerçevesinde yokedilecektir. Söyleyin allah aşkına Kamu dediğimiz bu toprakların üstündeki tüm canlılardeğil mi? kamu yararı bunun neresinde? Bu olsa olsa AKP yandaşlarının yararına olur!Değerli vatandaşlar, işte size bir örnek; Akbelen Ormanında Yeniköy ve Kemerköy termiksantrallerine linyit kömürü sağlamak üzere maden sahası olan YK Enerji bu karar ile,Akbelen ormanı’nın tam ortasında yaklaşık 150 dönümlük (köylülerin atadan, dededenkalma) zeytinlik alanlarını yok edecektir. Vicdan, adalet bunun neresinde allah aşkına. DOĞRU PARTİ, türü ne olursa olsun maden için zeytinliklerin yok edilmesinin önünüaçan bu kararı şiddetle reddediyor ve AKP yönetimini kınıyoruz. Tüm doğa sevenlerin desesi olarak AKP yönetimini, enerji adına tüm zenginliklerimizin yok olmasına neden olacakbahse konu bu kararı geri almaya davet ediyoruz. DOĞRU PARTİ iktidarında; Zeytinlikler üzerinde madencilik ya da enerji tesisi kuran kimolursa olsun, o tesis kapatılacak, buna tevessül eden kişi ile onay veren yetkililercezalandırılacaktır. Sözümüz Söz.Selam ve SaygılarımlaCezmi OrkunDoğru Parti Genel Başkan Yardımcısı(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı) ]]>
Ekleme Tarihi: 02 Mart 2022 - Çarşamba
Cezmi Orkun

ZEYTİN İHANETİ

Değerli vatandaşlar,hergün AKP yönetiminin yeni bir ihanetuygulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün de zeytinlikalanlarının kamu yararı adı altında peşkeş çekilmesi kararı resmigazetede yayımlandı. Oysa; Tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacıkutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın,bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem vedeğerlerin sembolü olan zeytin için;Kutsal kitabımız da Müminûn Sûresi, 20. Ayet şöyle der “Ve bir de ağaç yarattık ki, TuriSinadan çıkar; hem yağ bitirir, hem yiyeceklerine bir katık.” Bu ayeti, konunun uzmanı GenelBaşkan Yardımcımız Sedat Şenermen bey ile istişare etmenin sonucunda Musa peygambereAllah tarafından ilk hitabın yapıldığı yerin, Ayette geçen Turi Sina’nın “Sina dağı” olduğubilgisini edindim. Neden yüce allah zeytin için özellikle “Sina dağı” kavramını kullanmıştırsorusuna genel anlamda bakarsak, sina dağı sadece bedenimiz için gıda olan zeytin ağacınıçıkarmıyor. Ruhun gıdası olan öğretilere de kaynaklık ediyor.

Peki yüce Allah(cc) tarafından biz insanlara zeytin’in çok önemli bir ürün olduğuiletilmişken, dinimizi algı operasyonları için kullanan AKP yönetimi 1.Mart.2022 tarihliresmi gazete de yayımlanan "Maden Yönetmeliğinin 115. Maddesine 4.madde olarak ilaveedilen yönetmelik değişikliği kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na zeytinsahalarında ‘kamu yararı’ adı altında madencilik yapılmasına, tesisler kurulmasına izinverme yetkisi tanımıştır. Yani; AKP yönetimi, yıllardır ülkemiz ekonomisine katkı sağlayanzeytinlik alanların talan edilmesine karar vermiştir.Teknik açıdan bu alanlar incelendiğinde, dünyada 5 ülke zeytin yetiştiriciliği yapıyor. Buülkeler; İspanya(%24.6), Tunus(%15.2), İtalya(%10.8), Yunanistan(%8.5) ve Türkiye(%7)olup Son yıllarda Avustralya, Japonya, Arjantin Şili, Çin ve Rusya gibi ülkeler de zeytinüretimine başlamış oldukları görülecektir. Çünkü; Zeytin ve türevi ürünler(sabun, kolonya,yağ, eczacılık vs.) insanlık yaşamı için vazgeçilmez bir üründür.

Dünya zeytin üretimi 2020 yılı için 3.21 milyon tondur. Türkiye için 2017 yılında 2.1milyon ton olan zeytin üretimi günümüze kadar her yıl azalmış ve 2020 yılındaki üretim1.32 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 867 bin tonu yağlık zeytin olup buradan173 bin ton zeytinyağı elde edilmiş ve 35.642 tonu(4.526 dolar/ton) ihraç edilerekyaklaşık 162 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Zeytinyağı ihracatında ilk 5 ülke arasındayer almakta olan Ülkemizin ithalatı yok denecek kadar azdır.Küresel güçlerin diğer birçok konuda olduğu gibi ülkemizin katma değeri yüksek olanzeytin’in de yok edilmesi çabaları görülüyor. Örnek vermek gerekirse Bursa ilimiz veköyleri zeytin ağaçlarını imha edip siyah incir üreticiliğine geçmişlerdir. Çünkü; Yaş olarakihraç edilen siyah incir için dış sermaye yüksek fiyat vererek üreticiyi zeytin üretmektenvaz geçiriyorlar. Küresel sermaye “yerine koyma” yöntemi ile bu ürünün yok edilmesi içinuğraş veriyor. Yani; Zeytin ağaçları imha ediliyor ve yerine siyah incir ekimi yapılıyor.Küresel sermayenin “yerine koyma” metodu ile uyguladığı yöntem ve AKP yönetimininyayımladığı bu karar birlikte değerlendirildiğinde AKP Yönetimi, gıda başta olmak üzereçok boyutlu özellikleri olan Zeytinlik alanların yok edileceğini ve çevremizin tahripedildiğini gören gözle değil bakan gözle izlemekte ve sermayenin istekleri doğrultusundaülkemiz varlıklarına ihanetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz katma değerine katkı sağlayan buzenginliği ortadan kaldırma, yok etme kararını veren bu yönetim, bize göre yanlış yapmaktave iyileşmenin değil felaketin bir parçası olmaktadır.

Ayrıca, bu yönetmelik “zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması” hakkındakikanun'a aykırı olduğu gibi Anayasa'nın 14 maddesini de ihlal etmektedir. Bir avuç yandaşınmaden sahasının genişletilmesi uğruna yapılan bu değişiklik zeytin’e, çiftçiye, tarıma, doğalhayata ihanet değilde nedir? Yazıklar olsun… Halen yürürlükte olan 3573 sayılı yasa ilezeytinlikler koruma altında değil mi? hadi yasalar kanunlar sizin için bir anlam ifade etmiyor anladıkda hani müslümanlıktan bahsediyordunuz ya. Onu da mı kaybettiniz?Elektrik üretiminde kullanılan kömür veya altın üretiminde kullanılacak alanların, zeytinlikolması halinde bu kan emici şirketler tarafından “kamu yararı” çerçevesinde yokedilecektir. Söyleyin allah aşkına Kamu dediğimiz bu toprakların üstündeki tüm canlılardeğil mi? kamu yararı bunun neresinde? Bu olsa olsa AKP yandaşlarının yararına olur!Değerli vatandaşlar, işte size bir örnek; Akbelen Ormanında Yeniköy ve Kemerköy termiksantrallerine linyit kömürü sağlamak üzere maden sahası olan YK Enerji bu karar ile,Akbelen ormanı’nın tam ortasında yaklaşık 150 dönümlük (köylülerin atadan, dededenkalma) zeytinlik alanlarını yok edecektir. Vicdan, adalet bunun neresinde allah aşkına.

DOĞRU PARTİ, türü ne olursa olsun maden için zeytinliklerin yok edilmesinin önünüaçan bu kararı şiddetle reddediyor ve AKP yönetimini kınıyoruz. Tüm doğa sevenlerin desesi olarak AKP yönetimini, enerji adına tüm zenginliklerimizin yok olmasına neden olacakbahse konu bu kararı geri almaya davet ediyoruz.

DOĞRU PARTİ iktidarında; Zeytinlikler üzerinde madencilik ya da enerji tesisi kuran kimolursa olsun, o tesis kapatılacak, buna tevessül eden kişi ile onay veren yetkililercezalandırılacaktır. Sözümüz Söz.Selam ve SaygılarımlaCezmi OrkunDoğru Parti Genel Başkan Yardımcısı(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

]]>
Yazıya ifade bırak !

Diğer Yazıları

02
Haziran
07
Ocak
01
Aralık
29
Kasım
04
Kasım
29
Eylül
26
Eylül
21
Eylül
20
Eylül
19
Eylül
18
Eylül
16
Eylül
11
Eylül
09
Eylül
08
Eylül
05
Eylül
29
Ağustos
24
Ağustos
22
Ağustos
19
Ağustos
15
Ağustos
04
Ağustos
01
Ağustos
19
Temmuz
12
Temmuz
06
Temmuz
19
Haziran
16
Haziran
08
Haziran
06
Haziran
31
Mayıs
29
Mayıs
21
Mayıs
14
Mayıs
12
Mayıs
07
Mayıs
04
Mayıs
30
Nisan
18
Nisan
16
Mart
14
Mart
10
Mart
04
Mart
28
Şubat
23
Şubat
18
Şubat
05
Şubat
02
Şubat
29
Ocak
17
Ocak
11
Ocak
05
Ocak
04
Ocak
02
Ocak